Jesi li ti član "Kluba mrzitelja"?

Predstava1

"Klub mrzitelja" predstava je koju je režirala Anela Križanac, a tematizira vršnjačko nasilje; izvedena je u okviru Tjedna dječijih prava, u Novom Travniku, pred više od 600 učenika iz starijih razreda osnovnih i svih razreda srednjih škola, uz snažnu poruku: Ako si žrtva prijavi nasilje, a ako si nasilnik, pokaži nam svoje talente, a ne svoj bijes.

Zadovoljstvo je raditi sa talentovanim mladim ljudima, koji razumiju važnost skretanja pažnje javnosti na teme koje, svakodnevno, tište našu djecu. USAID-ov projekat PRO-Budućnost će, u okviru programa Malih inicijativa koji administrira Caritas BiH, nastaviti da se bavi ovom i svim sličnim temama koje, ponekad, nemaju dovoljno pažnje u medijima, a koju svakako zaslužuju.

Predstava2

crs-LOGOWEB.png

Jesi li ti član "Kluba mrzitelja"?

Predstava1

"Klub mrzitelja" predstava je koju je režirala Anela Križanac, a tematizira vršnjačko nasilje; izvedena je u okviru Tjedna dječijih prava, u Novom Travniku, pred više od 600 učenika iz starijih razreda osnovnih i svih razreda srednjih škola, uz snažnu poruku: Ako si žrtva prijavi nasilje, a ako si nasilnik, pokaži nam svoje talente, a ne svoj bijes.

Zadovoljstvo je raditi sa talentovanim mladim ljudima, koji razumiju važnost skretanja pažnje javnosti na teme koje, svakodnevno, tište našu djecu. USAID-ov projekat PRO-Budućnost će, u okviru programa Malih inicijativa koji administrira Caritas BiH, nastaviti da se bavi ovom i svim sličnim temama koje, ponekad, nemaju dovoljno pažnje u medijima, a koju svakako zaslužuju.

Predstava2

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.