Izložba "Lično" u Odžaku: U očima ovih ljudi mogu se čitati njihove priče i životi

Odzak1

Načelnik Odžaka, g. Jakov Ivanković, otvorio je izložbu "Lično", koja je, po prvi put, postavljena u Maloj vijećnici u tom gradu, uz prateće javno govorenje, odnosno svjedočenje žrtava rata. Goran Dragojević i Zijad Bačić iz Prijedora, te Krešimir Primorac iz Mostara su, pred prisutnima, podijelili svoje priče o patnjama koje su prošli tokom rata u Bosni i Hercegovini.

Bivši načelnik Domaljevca, dr Željko Josić, je rekao kako nakon ove izložbe "čovjeka ponesu osjećanja da su ljudske sudbine zaista isprepletene". "Imati snage oprostiti, a ne biti zarobljen mržnjom, poruka je svih ovih lica sa fotografija i poruka koju treba poslati prije svega mladim ljudima", dodao je dr Josić.

Odzak3

Andrea Zelić, profesor hrvatskog jezika i književnosti, osvrnula se na važnost prenošenja ovih poruka djeci i mladima: "Kada sam bolje pogledala ove portrete, vidjela sam da se u očima tih ljudi mogu čitati njihove priče i životi. Mislim da ove priče treba pričati djeci i mladima da dobiju pravu sliku o ratu."

Izložba "Lično" je, do danas, bila postavljena u brojnim gradovima u našoj zemlji, te je izazvala emotivne reakcije svih ljudi koji su je vidjeli. Izložba je kreirana kako bi poslala jedinstvenu poruku da se rat i ratna stradanja više nikada i nikome ne smiju ponoviti. Izložbu je inicirao i kreirao sarajevski fotograf Velija Hasanbegović, u okviru USAID-ovog projekta PRO-Budućnost, koji provodi CRS sa partnerima u više od 70 lokalnih zajednica u BiH.

crs-LOGOWEB.png

Izložba "Lično" u Odžaku: U očima ovih ljudi mogu se čitati njihove priče i životi

Odzak1

Načelnik Odžaka, g. Jakov Ivanković, otvorio je izložbu "Lično", koja je, po prvi put, postavljena u Maloj vijećnici u tom gradu, uz prateće javno govorenje, odnosno svjedočenje žrtava rata. Goran Dragojević i Zijad Bačić iz Prijedora, te Krešimir Primorac iz Mostara su, pred prisutnima, podijelili svoje priče o patnjama koje su prošli tokom rata u Bosni i Hercegovini.

Bivši načelnik Domaljevca, dr Željko Josić, je rekao kako nakon ove izložbe "čovjeka ponesu osjećanja da su ljudske sudbine zaista isprepletene". "Imati snage oprostiti, a ne biti zarobljen mržnjom, poruka je svih ovih lica sa fotografija i poruka koju treba poslati prije svega mladim ljudima", dodao je dr Josić.

Odzak3

Andrea Zelić, profesor hrvatskog jezika i književnosti, osvrnula se na važnost prenošenja ovih poruka djeci i mladima: "Kada sam bolje pogledala ove portrete, vidjela sam da se u očima tih ljudi mogu čitati njihove priče i životi. Mislim da ove priče treba pričati djeci i mladima da dobiju pravu sliku o ratu."

Izložba "Lično" je, do danas, bila postavljena u brojnim gradovima u našoj zemlji, te je izazvala emotivne reakcije svih ljudi koji su je vidjeli. Izložba je kreirana kako bi poslala jedinstvenu poruku da se rat i ratna stradanja više nikada i nikome ne smiju ponoviti. Izložbu je inicirao i kreirao sarajevski fotograf Velija Hasanbegović, u okviru USAID-ovog projekta PRO-Budućnost, koji provodi CRS sa partnerima u više od 70 lokalnih zajednica u BiH.

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.