Izložba Lično u Muzeju Kozare, Prijedor

Licno Prijedor

Prijedorčani su imali priliku da, u Muzeju Kozare, prisustvuju otvaranju izložbe fotografija "Lično", autora Velije Hasanbegovića, nastale u okviru projekta PRO-Budućnost i pratećem javnom govorenju žrtava rata.

Izložba je, do danas, bila postavljena u Parlamentarnoj skupštini BiH, Historijskom muzeju BiH, Muzičkom paviljonu Staklenac u Banjoj Luci, Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo, Kulturnom centru Jajce, Međunarodnom unverzitetu u Sarajevu, te u okviru Modula memorije Festivala MESS, a nakon Banje Luke biće izložena i u Prijedoru.

Detaljnije informacije o otvaranju izložbe i izjave protagonista dostupne su na linku RTV Prijedor - Kozarski vijesnik (VIDEO): http://kozarski.com/izlozba-portreta-zrtava-rata/

Izložba "Lično" podržana je kroz USAID-ov projekat PRO-Budućnost, koji provodi Catholic Relief Services (CRS) u saradnji sa Caritasom BiH, Institutom za razvoj mladih KULT, Forumom građana Tuzla (FGT), Helsinškim parlamentom građana Banjaluka (hCA) i Nansen dijalog centrom Mostar (NDC).

crs-LOGOWEB.png

Izložba Lično u Muzeju Kozare, Prijedor

Licno Prijedor

Prijedorčani su imali priliku da, u Muzeju Kozare, prisustvuju otvaranju izložbe fotografija "Lično", autora Velije Hasanbegovića, nastale u okviru projekta PRO-Budućnost i pratećem javnom govorenju žrtava rata.

Izložba je, do danas, bila postavljena u Parlamentarnoj skupštini BiH, Historijskom muzeju BiH, Muzičkom paviljonu Staklenac u Banjoj Luci, Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo, Kulturnom centru Jajce, Međunarodnom unverzitetu u Sarajevu, te u okviru Modula memorije Festivala MESS, a nakon Banje Luke biće izložena i u Prijedoru.

Detaljnije informacije o otvaranju izložbe i izjave protagonista dostupne su na linku RTV Prijedor - Kozarski vijesnik (VIDEO): http://kozarski.com/izlozba-portreta-zrtava-rata/

Izložba "Lično" podržana je kroz USAID-ov projekat PRO-Budućnost, koji provodi Catholic Relief Services (CRS) u saradnji sa Caritasom BiH, Institutom za razvoj mladih KULT, Forumom građana Tuzla (FGT), Helsinškim parlamentom građana Banjaluka (hCA) i Nansen dijalog centrom Mostar (NDC).

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.