I Caritas Vrhbosanske nadbiskupije potpisao Platformu za mir!

CaritasVBN

Vlč. Mirko Šimić, ravnatelj Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije, potpisao je u Sarajevu Platformu za mir, u ime te karitativne organizacije.

Tokom sastanka razgovarano je o budućoj saradnji na terenu, uključivanju župnika u zajedničke događaje, te o ostalim zajedničkim aktivnostima koje se mogu realizovati na području Vrhbosanske nadbiskupije.

Platforma za mir rezultat je intenzivnog i dugotrajnog rada USAID-ovog projekta PRO-Budućnost koji provodi CRS u više od 70 lokalnih zajednica u BiH i kreiran je u formi deklaracije iz koje proizlaze konkretne terenske aktivnosti. Ovaj strateški dokument šalje jasnu i snažnu poruku da narodi i građani u BiH žele dugoročan i stabilan #mir, kako bi mogli izgraditi bolje društvo te da se rat, ratna stradanja i sukobi nikome i nikada više na ovim prostorima neće dogoditi.

crs-LOGOWEB.png

I Caritas Vrhbosanske nadbiskupije potpisao Platformu za mir!

CaritasVBN

Vlč. Mirko Šimić, ravnatelj Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije, potpisao je u Sarajevu Platformu za mir, u ime te karitativne organizacije.

Tokom sastanka razgovarano je o budućoj saradnji na terenu, uključivanju župnika u zajedničke događaje, te o ostalim zajedničkim aktivnostima koje se mogu realizovati na području Vrhbosanske nadbiskupije.

Platforma za mir rezultat je intenzivnog i dugotrajnog rada USAID-ovog projekta PRO-Budućnost koji provodi CRS u više od 70 lokalnih zajednica u BiH i kreiran je u formi deklaracije iz koje proizlaze konkretne terenske aktivnosti. Ovaj strateški dokument šalje jasnu i snažnu poruku da narodi i građani u BiH žele dugoročan i stabilan #mir, kako bi mogli izgraditi bolje društvo te da se rat, ratna stradanja i sukobi nikome i nikada više na ovim prostorima neće dogoditi.

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.