"Dejton" u Banjoj Luci: Prošlost ne oblikuje našu sadašnjost!

Dejton1

"Prošlost se ne može mijenjati, jedino rauzmjeti; a najvažnije je da mladi razumiju i ne dozvole nikada da se loše stvari ponovo dese", jedna je od ključnih poruka "Dejtona", predstave koju je osmislila i realizovala neformalna grupa mladih "NAmladiMA" u Banjalučkom studentskom pozorištu, 1. 9. 2019. godine.

Višemjesečni istrajan i naporan rad ove grupe mladih ljudi rezultirao je već spomenutom predstavom, koja je publiku natjerala na tišinu, uzdahe, suze i jecaje, a zbog svega onoga što su mogli da osjete, vide i čuju na predstavi.

"NAmladiMA" je kolektiv koji je uspio da postavi brojna pitanja i ponudi odgovore na njih, a što je, sve zajedno, podstaklo publiku da razmisli o našoj prošlosti, sadašnjosti i budućnosti - a što je sažeto u poruci koju ste pročitali u prvoj rečenici ovog teksta.

Dejton2

Iako su glumci u "Dejtonu", u suštini, amateri, publika je bila iznenađena duhom i srčanošću sa kojom su mladi prenosili svoju poruku u umove, srca i duše prisutnih; na taj način, publika i glumci su postali jedno, što je cilj i odlika vrhunskih ostvarenja iz umjetnosti.

Opšti zaključak "Dejtona" i događaja oko njega, koji su ponudili članovi kolektiva "NAmladiMA", je da "prošlost nije ono što nas oblikuje u sadasnjosti i da putem umjetničkih sadržaja, na najbolji mogući način, možemo da dublje shvatimo sve što nam se desilo u prošlosti, te da sadašnjost i budućnost oblikujemo na potpuno drugačiji način, odnosno da kroz zajedništvo i zajednički život i rad gradimo naše bolje sutra".

PRO-Budućnost je sretna da je mogla podržati ovaj sjajni kolektiv, kroz program malih grantova.

Dejton3

crs-LOGOWEB.png

"Dejton" u Banjoj Luci: Prošlost ne oblikuje našu sadašnjost!

Dejton1

"Prošlost se ne može mijenjati, jedino rauzmjeti; a najvažnije je da mladi razumiju i ne dozvole nikada da se loše stvari ponovo dese", jedna je od ključnih poruka "Dejtona", predstave koju je osmislila i realizovala neformalna grupa mladih "NAmladiMA" u Banjalučkom studentskom pozorištu, 1. 9. 2019. godine.

Višemjesečni istrajan i naporan rad ove grupe mladih ljudi rezultirao je već spomenutom predstavom, koja je publiku natjerala na tišinu, uzdahe, suze i jecaje, a zbog svega onoga što su mogli da osjete, vide i čuju na predstavi.

"NAmladiMA" je kolektiv koji je uspio da postavi brojna pitanja i ponudi odgovore na njih, a što je, sve zajedno, podstaklo publiku da razmisli o našoj prošlosti, sadašnjosti i budućnosti - a što je sažeto u poruci koju ste pročitali u prvoj rečenici ovog teksta.

Dejton2

Iako su glumci u "Dejtonu", u suštini, amateri, publika je bila iznenađena duhom i srčanošću sa kojom su mladi prenosili svoju poruku u umove, srca i duše prisutnih; na taj način, publika i glumci su postali jedno, što je cilj i odlika vrhunskih ostvarenja iz umjetnosti.

Opšti zaključak "Dejtona" i događaja oko njega, koji su ponudili članovi kolektiva "NAmladiMA", je da "prošlost nije ono što nas oblikuje u sadasnjosti i da putem umjetničkih sadržaja, na najbolji mogući način, možemo da dublje shvatimo sve što nam se desilo u prošlosti, te da sadašnjost i budućnost oblikujemo na potpuno drugačiji način, odnosno da kroz zajedništvo i zajednički život i rad gradimo naše bolje sutra".

PRO-Budućnost je sretna da je mogla podržati ovaj sjajni kolektiv, kroz program malih grantova.

Dejton3

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.