Žive biblioteke: Priče koje šire vidike

U Centralnom dnevniku sa Senadom Hadžifejzovićem na FACE TV-u gostovali su Aleksandar Žolja iz Helsinškog parlamenta građanja Banja Luka koji je partner projekta PRO-Budućnost i mirovni aktivista Fra Ivo Marković.

Oni su predstavili koncept Živih biblioteka koje se godinama organizuju u okviru USAID-og mirovnog projekta PRO-Budućnost. U živoj biblioteci knjige su živi ljudi koji pričaju svoja lična iskustva sa ciljem razbiljanja predrasuda o određenim kategorijama ljudi.

Ideju je Žolja prvi put vidio u Danskoj, te ju je prilagodio za potrebe projekta PRO-Budućnost – najvećeg mirovnog projekta u BiH. U njegovoj biblioteci knjige su slijepa osoba, raseljeno lice, bivši ovisnik, žrtva porodičnog nasilja, bivši logoraš, sestra ubijenog vojnika i mnogi drugi.

„To je lična priča – nema politike. To je srednjoškolcima zanimljivo. Oni su prava publika – ta generacija maturanata – oni su u tom periodu kada im je bitna autentičnost, iskrenost i oni prema tome imaju empatiju. Na taj način se razbijaju predrasude prema cijeloj jednoj skupini. To izgleda fantastično – bude suza, bude smijeha, djeca se interesuju, postavljaju pitanja. Ovo ima pozitivne efekte jer oni nakon toga kažu naši problemi nisu ništa šta su ovi ljudi nadišli. Oni možda jesu prošli nešto loše u životu, ali njihove poruke su pozitivne“, kazao je Žolja.

Fra Ivo Marković - koji je jedna od Žoljinih živih knjiga - kaže da mladi ljudi otkrivaju novu zbilju u razgovoru sa njim i prevazilaze predrasude.

„Vjerujem da sam i ja njima pomogao da se otvore prema drugim identitetima i da se ohrabre da upoznaju drugu religiju. Djeca su vrlo radoznala – kad im kažem da sam postio Ramazan, njima je to zanimljivo. Djeca vole osobu, vole osobno iskustvo – otvara im vidike. Ljudi vole primjere koji otvaraju perspektive“, dodao je Fra Ivo.

Upravo je više otvorenosti za druge i drugačije ono što je Žolja poželio ljudima BiH ističući da je ova zemlja bogatstvo različitosti za kojima mnogi žude, a „mi je imamo ali nekako je se bojimo“. Iako kaže da je bilo sredina u kojima su se ljudi teže otvarali prema živim bibliotekama, ipak je većina reakcija pozitivna.

„Preko 60 ih je bilo – od Bihaća do Goražda, od Stoca do Zvornika. Preko 2.500 ljudi je bilo – 2.490 su oduševljeni. Bez obzira gdje smo bili – u Federaciji, u Republici Srpskoj, od Hercegovine do Krajine, iznenadili smo se kako ljudi to dobro prihvate“, dodao je on.

Pozitivne su bile i reakcije gledalaca koji su prvi put čuli za Žive biblioteke, a koji su pozdravljali ovakve sadržaje u medijima.

„Ovi gosti večeras koji su bili su naša budućnost i naš izlaz u neki novi, bolji svijet“, napisao je jedan gledalac. „Bosna i Hercegovina će postojati sve dok je ovakvih ljudi“, dodao je drugi. Pogledajte čitavo gostovanje: https://www.youtube.com/watch?v=FQQItqfyV-M

crs-LOGOWEB.png

Žive biblioteke: Priče koje šire vidike

U Centralnom dnevniku sa Senadom Hadžifejzovićem na FACE TV-u gostovali su Aleksandar Žolja iz Helsinškog parlamenta građanja Banja Luka koji je partner projekta PRO-Budućnost i mirovni aktivista Fra Ivo Marković.

Oni su predstavili koncept Živih biblioteka koje se godinama organizuju u okviru USAID-og mirovnog projekta PRO-Budućnost. U živoj biblioteci knjige su živi ljudi koji pričaju svoja lična iskustva sa ciljem razbiljanja predrasuda o određenim kategorijama ljudi.

Ideju je Žolja prvi put vidio u Danskoj, te ju je prilagodio za potrebe projekta PRO-Budućnost – najvećeg mirovnog projekta u BiH. U njegovoj biblioteci knjige su slijepa osoba, raseljeno lice, bivši ovisnik, žrtva porodičnog nasilja, bivši logoraš, sestra ubijenog vojnika i mnogi drugi.

„To je lična priča – nema politike. To je srednjoškolcima zanimljivo. Oni su prava publika – ta generacija maturanata – oni su u tom periodu kada im je bitna autentičnost, iskrenost i oni prema tome imaju empatiju. Na taj način se razbijaju predrasude prema cijeloj jednoj skupini. To izgleda fantastično – bude suza, bude smijeha, djeca se interesuju, postavljaju pitanja. Ovo ima pozitivne efekte jer oni nakon toga kažu naši problemi nisu ništa šta su ovi ljudi nadišli. Oni možda jesu prošli nešto loše u životu, ali njihove poruke su pozitivne“, kazao je Žolja.

Fra Ivo Marković - koji je jedna od Žoljinih živih knjiga - kaže da mladi ljudi otkrivaju novu zbilju u razgovoru sa njim i prevazilaze predrasude.

„Vjerujem da sam i ja njima pomogao da se otvore prema drugim identitetima i da se ohrabre da upoznaju drugu religiju. Djeca su vrlo radoznala – kad im kažem da sam postio Ramazan, njima je to zanimljivo. Djeca vole osobu, vole osobno iskustvo – otvara im vidike. Ljudi vole primjere koji otvaraju perspektive“, dodao je Fra Ivo.

Upravo je više otvorenosti za druge i drugačije ono što je Žolja poželio ljudima BiH ističući da je ova zemlja bogatstvo različitosti za kojima mnogi žude, a „mi je imamo ali nekako je se bojimo“. Iako kaže da je bilo sredina u kojima su se ljudi teže otvarali prema živim bibliotekama, ipak je većina reakcija pozitivna.

„Preko 60 ih je bilo – od Bihaća do Goražda, od Stoca do Zvornika. Preko 2.500 ljudi je bilo – 2.490 su oduševljeni. Bez obzira gdje smo bili – u Federaciji, u Republici Srpskoj, od Hercegovine do Krajine, iznenadili smo se kako ljudi to dobro prihvate“, dodao je on.

Pozitivne su bile i reakcije gledalaca koji su prvi put čuli za Žive biblioteke, a koji su pozdravljali ovakve sadržaje u medijima.

„Ovi gosti večeras koji su bili su naša budućnost i naš izlaz u neki novi, bolji svijet“, napisao je jedan gledalac. „Bosna i Hercegovina će postojati sve dok je ovakvih ljudi“, dodao je drugi. Pogledajte čitavo gostovanje: https://www.youtube.com/watch?v=FQQItqfyV-M

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.