Žene (PRO)Budućnosti

Povodom Mjeseca ženske historije koji se obilježava u martu, u okviru projekta PRO-Budućnost kreirana je online kampanja “Mjesec žena (PRO) Budućnosti". Kroz kampanju je predstavljeno nekoliko izvanrednih žena iz naših lokalnih zajednica koje su u ne tako davnoj historiji dale velike doprinose napretku i razvoju društva, a posebno izgradnji mira. I još važnije – i dalje to svakodnevno nastavljaju raditi.

One su žene (PRO)Budućnosti.

„Mart, kao mjesec žena, dobra je prilika da intenzivnije razgovaramo o pravima i društvenim doprinosima djevojčica i žena. Ali rad na kreiranju društva jednakih prilika za sve djevojčice i dječake treba da je neprekidan. To mnogo više znači od tradicionalno darovanog lijepog cvijeta za 8. mart. Neka i cvijeta, ali uz sve pobrojano, a ne umjesto toga“, kazala je Inga Kotlo.

Inga je viša asistentica na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, program koordinatorica u Američkom kutku Mostar i aktivistkinja koja je kroz projekat PRO-Budućnost uradila puno na povezivanju mladih ljudi sa dvije strane svoga prelijepog grada.

Još jedna izvanredna mlada žena dolazi iz Orašja, 30-ogodišnja Samra Šakanović-Prgić, novinarka, spisateljica i aktivistkinja koja se mirovnim aktivizmom i volontiranjem bavi skoro polovinu svog života. Organizovala je brojne radionice, predavanja i tribine za djecu, mlade i žene, kao i besplatne kreativne radionice za djecu, te je otvorila besplatnu seosku biblioteku.

„Moja najveća inspiracija su djevojčice, djevojke i žene koje me okružuju i s kojima surađujem“ kaže naša Samra.

I Renata Tešić svoj doprinos zajednici daje najviše kroz rad sa mladim ljudima – kao psihologinja u Srednjoj školi „28. Juni“ u Istočnom Novom Sarajevu. Kroz kreativne i edukativne radionice koje povezuju djecu iz različitih gradova ona im otvara prozor u nove svjetove.

“Ponosna sam na svoj rad sa mladim ljudima na širenju međusobnog razumijevanja i tolerancije kroz njihovo uključivanje u razne aktivnosti. Vjerujem da smo na taj način zajedno uticali na kreiranje boljeg zajedničkog života i bolje budućnosti u Bosni i Hercegovini“, kaže Renata.

Ponos i inspiracija ispunjavaju svakodnevno djelovanje Ružice Grozdić Ševarika, predsjednice Hrvatskog kulturnog društva „Napredak“ iz Banje Luke. Ona je uz to i dugogodišnja volonterka u radu sa djecom i odraslima sa poteškoćama u razvoju. Vodi seprincipom da sve što radi, radi u cilju unapređenja kvaliteta života svih svojih sugrađana.

„Iznimno sam ponosna na implementaciju mirovnih projekata gdje sam mladim ljudima različitih etniciteta omogućila da sagledaju povijest i kulturu naše zemlje iz različitih perspektiva, razviju svoje mišljenje i da se bore protiv predrasuda“, kaže Ružica.

Mlada Fatima Klinčević je još u srednjoj školi počela da se uključuje u vannastavne aktivnosti i realizuje projekte o suživotu i zajedništvu u svojim Zavidovićima. Danas je studentica na Filozofskom fakultetu, te iako je zbog studija privremeno u Sarajevu, nije zapostavila svoj rodni grad i rado učestvuje u mnogim aktivnostima koje doprinose boljem životu njenih sugrađana.

“Sada moja lokalna zajednica iza sebe ima niz uspješnih aktivnosti koje su razbile predrasude i doprinijele svjetlijem pogledu na budućnost. Moj rad tu ne završava i neće stati jer se trudim da svojim djelovanjem učinim svoju zajednicu naprednijom”, kaže Fatima.

Iz Bihaća predstavljamo izvanrednu Šejlu Bjelopoljak, doktoricu pedagoških nauka i predsjednicu Udruženja pedagoga Unsko-sanskog kantona. Šejla je dala ogroman doprinos programu Mirovnog obrazovanja projekta PRO-Budućnost kroz edukaciju nastavnika i stručnih saradnika, aktivno djeluje na polju ostvarivanja ljudskih prava kroz pedagošku djelatnost, te volonterski podržava udruženja oboljelih od karcinoma.

Svjetlana Zamboni iz Maglaja svoj je radni vijek posvetila obrazovanju i edukaciji mladih ljudi. Kao predsjedavajuća Općinskog vijeća Maglaj podržaja je zalaganja udruženja žrtava rata u ostvarivanju njihovih prava usvojivši plan za njihovu psihosocijalnu podršku kao dio akcionog plana Platforme za mir projekta PRO-Budućnost. Velika je zagovaračica za jednaka prava žena u društvu. Njena poruka ženama je da vjeruju u sebe jer će tako postati nezaustavljive.

„Moraš biti smjela a ponekad i nasrtljiva. Moraš znati i šta hoćeš, imati strateški plan za sebe, zacrtan cilj i put kojim hodiš. Jedino tako nećeš zalutati! I moraš biti strastvena u svom poslu lidera! Nije dovoljno samo postojati – potrebno je imati i svrhu postojanja“, zaključuje Svjetlana.

Divne žene koje smo imali priliku predstaviti u ovoj kampanji su mali i simbolični dio mozaika koji se svakodnevno širi kroz zajednički rad i upoznavanje drugih žena - liderki koje djeluju u našim zajednicama i koje se bore za ostvarivanje istih ciljeva.

crs-LOGOWEB.png

Žene (PRO)Budućnosti

Povodom Mjeseca ženske historije koji se obilježava u martu, u okviru projekta PRO-Budućnost kreirana je online kampanja “Mjesec žena (PRO) Budućnosti". Kroz kampanju je predstavljeno nekoliko izvanrednih žena iz naših lokalnih zajednica koje su u ne tako davnoj historiji dale velike doprinose napretku i razvoju društva, a posebno izgradnji mira. I još važnije – i dalje to svakodnevno nastavljaju raditi.

One su žene (PRO)Budućnosti.

„Mart, kao mjesec žena, dobra je prilika da intenzivnije razgovaramo o pravima i društvenim doprinosima djevojčica i žena. Ali rad na kreiranju društva jednakih prilika za sve djevojčice i dječake treba da je neprekidan. To mnogo više znači od tradicionalno darovanog lijepog cvijeta za 8. mart. Neka i cvijeta, ali uz sve pobrojano, a ne umjesto toga“, kazala je Inga Kotlo.

Inga je viša asistentica na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, program koordinatorica u Američkom kutku Mostar i aktivistkinja koja je kroz projekat PRO-Budućnost uradila puno na povezivanju mladih ljudi sa dvije strane svoga prelijepog grada.

Još jedna izvanredna mlada žena dolazi iz Orašja, 30-ogodišnja Samra Šakanović-Prgić, novinarka, spisateljica i aktivistkinja koja se mirovnim aktivizmom i volontiranjem bavi skoro polovinu svog života. Organizovala je brojne radionice, predavanja i tribine za djecu, mlade i žene, kao i besplatne kreativne radionice za djecu, te je otvorila besplatnu seosku biblioteku.

„Moja najveća inspiracija su djevojčice, djevojke i žene koje me okružuju i s kojima surađujem“ kaže naša Samra.

I Renata Tešić svoj doprinos zajednici daje najviše kroz rad sa mladim ljudima – kao psihologinja u Srednjoj školi „28. Juni“ u Istočnom Novom Sarajevu. Kroz kreativne i edukativne radionice koje povezuju djecu iz različitih gradova ona im otvara prozor u nove svjetove.

“Ponosna sam na svoj rad sa mladim ljudima na širenju međusobnog razumijevanja i tolerancije kroz njihovo uključivanje u razne aktivnosti. Vjerujem da smo na taj način zajedno uticali na kreiranje boljeg zajedničkog života i bolje budućnosti u Bosni i Hercegovini“, kaže Renata.

Ponos i inspiracija ispunjavaju svakodnevno djelovanje Ružice Grozdić Ševarika, predsjednice Hrvatskog kulturnog društva „Napredak“ iz Banje Luke. Ona je uz to i dugogodišnja volonterka u radu sa djecom i odraslima sa poteškoćama u razvoju. Vodi seprincipom da sve što radi, radi u cilju unapređenja kvaliteta života svih svojih sugrađana.

„Iznimno sam ponosna na implementaciju mirovnih projekata gdje sam mladim ljudima različitih etniciteta omogućila da sagledaju povijest i kulturu naše zemlje iz različitih perspektiva, razviju svoje mišljenje i da se bore protiv predrasuda“, kaže Ružica.

Mlada Fatima Klinčević je još u srednjoj školi počela da se uključuje u vannastavne aktivnosti i realizuje projekte o suživotu i zajedništvu u svojim Zavidovićima. Danas je studentica na Filozofskom fakultetu, te iako je zbog studija privremeno u Sarajevu, nije zapostavila svoj rodni grad i rado učestvuje u mnogim aktivnostima koje doprinose boljem životu njenih sugrađana.

“Sada moja lokalna zajednica iza sebe ima niz uspješnih aktivnosti koje su razbile predrasude i doprinijele svjetlijem pogledu na budućnost. Moj rad tu ne završava i neće stati jer se trudim da svojim djelovanjem učinim svoju zajednicu naprednijom”, kaže Fatima.

Iz Bihaća predstavljamo izvanrednu Šejlu Bjelopoljak, doktoricu pedagoških nauka i predsjednicu Udruženja pedagoga Unsko-sanskog kantona. Šejla je dala ogroman doprinos programu Mirovnog obrazovanja projekta PRO-Budućnost kroz edukaciju nastavnika i stručnih saradnika, aktivno djeluje na polju ostvarivanja ljudskih prava kroz pedagošku djelatnost, te volonterski podržava udruženja oboljelih od karcinoma.

Svjetlana Zamboni iz Maglaja svoj je radni vijek posvetila obrazovanju i edukaciji mladih ljudi. Kao predsjedavajuća Općinskog vijeća Maglaj podržaja je zalaganja udruženja žrtava rata u ostvarivanju njihovih prava usvojivši plan za njihovu psihosocijalnu podršku kao dio akcionog plana Platforme za mir projekta PRO-Budućnost. Velika je zagovaračica za jednaka prava žena u društvu. Njena poruka ženama je da vjeruju u sebe jer će tako postati nezaustavljive.

„Moraš biti smjela a ponekad i nasrtljiva. Moraš znati i šta hoćeš, imati strateški plan za sebe, zacrtan cilj i put kojim hodiš. Jedino tako nećeš zalutati! I moraš biti strastvena u svom poslu lidera! Nije dovoljno samo postojati – potrebno je imati i svrhu postojanja“, zaključuje Svjetlana.

Divne žene koje smo imali priliku predstaviti u ovoj kampanji su mali i simbolični dio mozaika koji se svakodnevno širi kroz zajednički rad i upoznavanje drugih žena - liderki koje djeluju u našim zajednicama i koje se bore za ostvarivanje istih ciljeva.

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.