Vareški murali mira

U okviru USAID-ovog projekta izgradnje mira PRO-Budućnost, grupa mladih je danas u Varešu predstavila murale koji oslikavaju ovaj grad – njegove različitosti i zajedništvo. 

Mladi Vareša su očistili sive oronule zidove, crtali murale i učili djecu da volontiraju i doprinose svojoj zajednici. Jedan od murala sadrži čuvenu Hajdar-dedinu džamiju na Karićima, Pravoslavnu crkvu u Varešu koja je nacionalni spomenik te Staru crkvu, inače najstariju katoličku crkvu u BiH.

„Svaki mural šalje poruku. Samo je pitanje da li je ona dobra ili loša. Mislim da ovo što smo uradili u Varešu – da ovaj mural oslikava zajedničke vrijednosti i on šalje poruku na koji način mi doživljavamo naš grad, naš zajednički život u tim različitostima“, kazao je načelnik Vareša Zdravko Marošević.

Nurdin Begović, koordinator aktivnosti, je kazao da su posebno ponosni što su na muralu radili učenici koji idu u dvije škole pod jednim krovom, kako bi zajednički uljepšali grad.

„Volimo svoje, poštujemo tuđe. Različitost je bogatstvo. Zato je Vareš, bar prema meni, najbogatiji“, dodao je Begović.

Murali su dio aktivnosti „Osjeti umjetnost – sačuvaj tradiciju“ neformalne grupe „Mladi Vareša“ čiji su projekat malim grantom podržali USAID i PRO-Budućnost.

„U vremenu kada murali razjedinjuju i dijele, ne samo u našoj zemlji nego i u regiji i kada su okidač za dalje produbljivanje nerazumijevanja, izuzetno nam je drago da možemo podržati ovakvu aktivnost koja koristi upravo ovo isto vizualno sredstvo da bi spojila ljude i poslala poruke da je potrebno raditi zajedno i staviti u funkciju svu kreativnost, svo dobro naslijeđe koje imamo radi zajedničkog zalaganja za bolju budućnost“, rekla je Majda Behrem-Stojanov, direktorica projekta PRO-Budućnost.

  

crs-LOGOWEB.png

Vareški murali mira

U okviru USAID-ovog projekta izgradnje mira PRO-Budućnost, grupa mladih je danas u Varešu predstavila murale koji oslikavaju ovaj grad – njegove različitosti i zajedništvo. 

Mladi Vareša su očistili sive oronule zidove, crtali murale i učili djecu da volontiraju i doprinose svojoj zajednici. Jedan od murala sadrži čuvenu Hajdar-dedinu džamiju na Karićima, Pravoslavnu crkvu u Varešu koja je nacionalni spomenik te Staru crkvu, inače najstariju katoličku crkvu u BiH.

„Svaki mural šalje poruku. Samo je pitanje da li je ona dobra ili loša. Mislim da ovo što smo uradili u Varešu – da ovaj mural oslikava zajedničke vrijednosti i on šalje poruku na koji način mi doživljavamo naš grad, naš zajednički život u tim različitostima“, kazao je načelnik Vareša Zdravko Marošević.

Nurdin Begović, koordinator aktivnosti, je kazao da su posebno ponosni što su na muralu radili učenici koji idu u dvije škole pod jednim krovom, kako bi zajednički uljepšali grad.

„Volimo svoje, poštujemo tuđe. Različitost je bogatstvo. Zato je Vareš, bar prema meni, najbogatiji“, dodao je Begović.

Murali su dio aktivnosti „Osjeti umjetnost – sačuvaj tradiciju“ neformalne grupe „Mladi Vareša“ čiji su projekat malim grantom podržali USAID i PRO-Budućnost.

„U vremenu kada murali razjedinjuju i dijele, ne samo u našoj zemlji nego i u regiji i kada su okidač za dalje produbljivanje nerazumijevanja, izuzetno nam je drago da možemo podržati ovakvu aktivnost koja koristi upravo ovo isto vizualno sredstvo da bi spojila ljude i poslala poruke da je potrebno raditi zajedno i staviti u funkciju svu kreativnost, svo dobro naslijeđe koje imamo radi zajedničkog zalaganja za bolju budućnost“, rekla je Majda Behrem-Stojanov, direktorica projekta PRO-Budućnost.

  

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.