USAID podržao još devet projekata obnove u lokalnim zajednicama

Nakon što je u proteklom periodu podržala devet projekata obnove objekata za zajedničko dobro svih građana, Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) je odobrila skoro pola miliona KM za sanaciju i rekonstrukciju objekata koji će doprinijeti izgradnji mira i povjerenja u još devet lokalnih zajednica.

Sanacija objekata planirana je u okviru projekta izgradnje mira PRO-Budućnost (Povjerenje, razumijevanje, odgovornost za budućnost) kojeg provodi humanitarna organizacija Catholic Relief Services (CRS) sa partnerima u 75 lokalnih zajednica.

U 2021. godini odobrena je rekonstrukcija kulturnih i sportskih objekata, kao i dijelovi gradskih površina u Loparama, Bratuncu, Domaljevcu-Šamcu, Gradačcu, Kladnju, Gračanici, Srebrenici, Ugljeviku i Doboj Jugu. USAID je za pojedinačne projekte izdvojio do 60.000 KM, a lokalne zajednice učestvuju sa najmanje 20 posto vlastitih sredstava.

Planirano je da do 2022. godine bude realizovano 25 ovakvih projekata, a svaka od 75 zajednica u kojima djeluje PRO-Budućnost ima priliku aplicirati za sredstva.

„USAID je do sada izdvojio skoro milion KM za 18 projekata, a PRO-Budućnost tim u junu kreće sa novim krugom sastanaka u preostalim lokalnim zajednicama kojima će predstaviti kriterije i način apliciranja kako bi izabrali još sedam projekata“, kazala je Majda Behrem-Stojanov, direktorica PRO-Budućnosti.

Uz obezbijeđene garancije za sve potrebne dozvole, tehničke detalje o radovima, te osiguranje da oni neće imati negativan uticaj na životnu sredinu i zdravlje ljudi, potrebno je da obnovljeni objekti doprinose izgradnji mira i povjerenja u lokalnoj zajednici.

crs-LOGOWEB.png

USAID podržao još devet projekata obnove u lokalnim zajednicama

Nakon što je u proteklom periodu podržala devet projekata obnove objekata za zajedničko dobro svih građana, Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) je odobrila skoro pola miliona KM za sanaciju i rekonstrukciju objekata koji će doprinijeti izgradnji mira i povjerenja u još devet lokalnih zajednica.

Sanacija objekata planirana je u okviru projekta izgradnje mira PRO-Budućnost (Povjerenje, razumijevanje, odgovornost za budućnost) kojeg provodi humanitarna organizacija Catholic Relief Services (CRS) sa partnerima u 75 lokalnih zajednica.

U 2021. godini odobrena je rekonstrukcija kulturnih i sportskih objekata, kao i dijelovi gradskih površina u Loparama, Bratuncu, Domaljevcu-Šamcu, Gradačcu, Kladnju, Gračanici, Srebrenici, Ugljeviku i Doboj Jugu. USAID je za pojedinačne projekte izdvojio do 60.000 KM, a lokalne zajednice učestvuju sa najmanje 20 posto vlastitih sredstava.

Planirano je da do 2022. godine bude realizovano 25 ovakvih projekata, a svaka od 75 zajednica u kojima djeluje PRO-Budućnost ima priliku aplicirati za sredstva.

„USAID je do sada izdvojio skoro milion KM za 18 projekata, a PRO-Budućnost tim u junu kreće sa novim krugom sastanaka u preostalim lokalnim zajednicama kojima će predstaviti kriterije i način apliciranja kako bi izabrali još sedam projekata“, kazala je Majda Behrem-Stojanov, direktorica PRO-Budućnosti.

Uz obezbijeđene garancije za sve potrebne dozvole, tehničke detalje o radovima, te osiguranje da oni neće imati negativan uticaj na životnu sredinu i zdravlje ljudi, potrebno je da obnovljeni objekti doprinose izgradnji mira i povjerenja u lokalnoj zajednici.

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.