Dekani teoloških fakulteta gostovali na HRT-u

Dekani teoloških fakulteta iz Bosne i Hercegovine gostovali su u programu Hrvatske radio televizije (HRT) i sa publikom u regionu podijelili poruke koje pozivaju na mir i smirivanje tenzija.

Vladislav Topalović, dekan Pravoslavnog bogoslovnog fakulteta „Sveti Vasilije Ostroški“ u Foči, Darko Tomašević, dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu i Ahmet Alibašić, prodekan za nastavu Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu su u emisiji „Riječ i život“ predstavili jedinstveni master program „Međureligijski studij i izgradnja mira“ koji uspješno vode već pet godina.

“Okupljamo oko sebe entuzijaste koji su posvećeni izgradnji mira. Postojanje ovakvog studija je zaista jedna od najljepših poruka iz Bosne i Hercegovine u ovim turobnim vremenima”, kazao je profesor Topalović o studiju koji je do sada odškolovao blizu 70 studenata.

„Nijedno drugo mjesto na svijetu ne bi bilo tako prikladno za ovakav studij kao što je BiH. Unatoč svim razlikama, vjerskim, nacionalnim, kulturnim, sve te razlike nas obogaćuju i ujedinjavaju“, dodao je profesor Tomašević.

Profesor Alibašić je kazao kako se vjerom vrlo često manipulira, ali da oni kroz ovaj program kod studenata grade otpornost na tu manipulaciju. Profesor Topalović smatra da je i mir pojam koji je danas često podložan manipulaciji.

„O miru danas govore ljudi na vrlo neautentičan način i ta riječ kao rijetko koja doživjela je svoju inflaciju. Svi govore o miru, svi se zalažu za mir, a istovremeno imaju neke ratno-huškačke agende. Mir je sveta stvar. Nije naš program naivni pacifizam i jeftino mirotvorstvo, naši su ciljevi dugoročni i mi želimo izgraditi jednu vrlo ozbiljnu kulturu mira u kojoj će naša djeca uživati“, dodao je Topalović.

Osim master programa, profesori su govorili i o međureligijskom dijalogu u BiH i njegovoj ulozi u izgradnji mira i povjerenja, kako u našoj zemlji tako i u regionu.

„Ja sam odrastao u sredini koja je bila miješana i znam šta to znači, znam šta mi znači kad se sretnem sa svojim kolegama bilo u BiH, bilo u okviru Svjetskog vijeća crkava, bilo u okviru 'Building bridges' seminara - ne samo da mi pomogne da razumijem druge, vrlo mi često pomogne da vidim u svojoj tradiciji ono što nisam mogao da vidim sam, bilo da govorimo o praštanju, pomirenju, zahvalnosti i tako dalje. Sve te resurse u svojoj tradiciji otkrivam u dijalogu i razgovoru sa drugima“, kazao je profesor Alibašić.

Cijelu emisiju možete pogledati na linku: RIJEČ I ŽIVOT, 10. prosinca 2021. - YouTube

crs-LOGOWEB.png

Dekani teoloških fakulteta gostovali na HRT-u

Dekani teoloških fakulteta iz Bosne i Hercegovine gostovali su u programu Hrvatske radio televizije (HRT) i sa publikom u regionu podijelili poruke koje pozivaju na mir i smirivanje tenzija.

Vladislav Topalović, dekan Pravoslavnog bogoslovnog fakulteta „Sveti Vasilije Ostroški“ u Foči, Darko Tomašević, dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu i Ahmet Alibašić, prodekan za nastavu Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu su u emisiji „Riječ i život“ predstavili jedinstveni master program „Međureligijski studij i izgradnja mira“ koji uspješno vode već pet godina.

“Okupljamo oko sebe entuzijaste koji su posvećeni izgradnji mira. Postojanje ovakvog studija je zaista jedna od najljepših poruka iz Bosne i Hercegovine u ovim turobnim vremenima”, kazao je profesor Topalović o studiju koji je do sada odškolovao blizu 70 studenata.

„Nijedno drugo mjesto na svijetu ne bi bilo tako prikladno za ovakav studij kao što je BiH. Unatoč svim razlikama, vjerskim, nacionalnim, kulturnim, sve te razlike nas obogaćuju i ujedinjavaju“, dodao je profesor Tomašević.

Profesor Alibašić je kazao kako se vjerom vrlo često manipulira, ali da oni kroz ovaj program kod studenata grade otpornost na tu manipulaciju. Profesor Topalović smatra da je i mir pojam koji je danas često podložan manipulaciji.

„O miru danas govore ljudi na vrlo neautentičan način i ta riječ kao rijetko koja doživjela je svoju inflaciju. Svi govore o miru, svi se zalažu za mir, a istovremeno imaju neke ratno-huškačke agende. Mir je sveta stvar. Nije naš program naivni pacifizam i jeftino mirotvorstvo, naši su ciljevi dugoročni i mi želimo izgraditi jednu vrlo ozbiljnu kulturu mira u kojoj će naša djeca uživati“, dodao je Topalović.

Osim master programa, profesori su govorili i o međureligijskom dijalogu u BiH i njegovoj ulozi u izgradnji mira i povjerenja, kako u našoj zemlji tako i u regionu.

„Ja sam odrastao u sredini koja je bila miješana i znam šta to znači, znam šta mi znači kad se sretnem sa svojim kolegama bilo u BiH, bilo u okviru Svjetskog vijeća crkava, bilo u okviru 'Building bridges' seminara - ne samo da mi pomogne da razumijem druge, vrlo mi često pomogne da vidim u svojoj tradiciji ono što nisam mogao da vidim sam, bilo da govorimo o praštanju, pomirenju, zahvalnosti i tako dalje. Sve te resurse u svojoj tradiciji otkrivam u dijalogu i razgovoru sa drugima“, kazao je profesor Alibašić.

Cijelu emisiju možete pogledati na linku: RIJEČ I ŽIVOT, 10. prosinca 2021. - YouTube

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.