Trening za žrtve rata: Mir u meni – mir oko mene

U okviru USAID-ovog projekta PRO-Budućnost u Bijeljini je održana trening-radionica „Mir u meni – mir oko mene“ za predstavnike udruženja žrtava rata iz cijele Bosne i Hercegovine.

Na treningu je učestvovalo trideset mirovnih aktivista koji su imali priliku da razgovaraju o tome šta mir znači svakome od njih, na koji način ga oni postižu, te da se upoznaju sa alatima kojima se može olakšati proces postizanja mira u svakodnevnom životu.

Izazovi današnjeg vremena koji imaju negativan utjecaj na zdravlje svih ljudi, a naročito osoba koje već imaju narušeno duševno zdravlje, iziskuju jači mirovni angažman svih društvenih aktera, te su se predstavnici udruženja žrtava rata složili da će nastaviti davati veliki doprinos izgradnji mira.

„Moje udruženje je aktivno već više od deset godina. Uradili smo velike stvari. Mislim da je važno da svako od nas postavi sebi pitanje, da li želi graditi mir i raditi na sebi, ili ne?“, kazala je Mara Milanković Daradan iz Dervente.

Radionica je bila podijeljena na rad u grupi – koji je učesnicima omogućio da podijele svoja iskustva i nauče nešto novo, dok je drugi dio radionice - individualna terapija – omogućila sveobuhvatniji i detaljniji rad jedan na jedan.

Uz edukaciju i psihosocijalnu-podršku ovo je bila prilika predstavnicima udruženja žrtava rata koji godinama zajedno rade kroz projekat PRO-Budućnost, za okupljanje i druženje prvi put otkako je počela pandemija Covid-19.

„Drago mi je vidjeti sve ove ljude. Ovo su važni projekti koji nas okupljaju i daju nam priliku da progovorimo o onome što nas boli“, kazao je Stanislav Krezić iz Mostara.

Radionicu su vodile Dženana Kalaš i Ranka Katalinski, psihoterapeuti – treneri koji već deset godina rade sa ovim učesnicima. Učesnici treninga složili su se da mir nema alternativu i da je važno govoriti o mirovnim procesima u burnom vremenu današnjice.

„Naša mirovna priča traje preko deset godina. Velike su se stvari uradile na lokalnom nivou, prešli smo zaista dug put. Mislim da je potrebno poslati snažnu poruku mira, da smo mi tu i da radimo sve ove godine“, kazala je Alma Numić iz Doboj Juga.

 

crs-LOGOWEB.png

Trening za žrtve rata: Mir u meni – mir oko mene

U okviru USAID-ovog projekta PRO-Budućnost u Bijeljini je održana trening-radionica „Mir u meni – mir oko mene“ za predstavnike udruženja žrtava rata iz cijele Bosne i Hercegovine.

Na treningu je učestvovalo trideset mirovnih aktivista koji su imali priliku da razgovaraju o tome šta mir znači svakome od njih, na koji način ga oni postižu, te da se upoznaju sa alatima kojima se može olakšati proces postizanja mira u svakodnevnom životu.

Izazovi današnjeg vremena koji imaju negativan utjecaj na zdravlje svih ljudi, a naročito osoba koje već imaju narušeno duševno zdravlje, iziskuju jači mirovni angažman svih društvenih aktera, te su se predstavnici udruženja žrtava rata složili da će nastaviti davati veliki doprinos izgradnji mira.

„Moje udruženje je aktivno već više od deset godina. Uradili smo velike stvari. Mislim da je važno da svako od nas postavi sebi pitanje, da li želi graditi mir i raditi na sebi, ili ne?“, kazala je Mara Milanković Daradan iz Dervente.

Radionica je bila podijeljena na rad u grupi – koji je učesnicima omogućio da podijele svoja iskustva i nauče nešto novo, dok je drugi dio radionice - individualna terapija – omogućila sveobuhvatniji i detaljniji rad jedan na jedan.

Uz edukaciju i psihosocijalnu-podršku ovo je bila prilika predstavnicima udruženja žrtava rata koji godinama zajedno rade kroz projekat PRO-Budućnost, za okupljanje i druženje prvi put otkako je počela pandemija Covid-19.

„Drago mi je vidjeti sve ove ljude. Ovo su važni projekti koji nas okupljaju i daju nam priliku da progovorimo o onome što nas boli“, kazao je Stanislav Krezić iz Mostara.

Radionicu su vodile Dženana Kalaš i Ranka Katalinski, psihoterapeuti – treneri koji već deset godina rade sa ovim učesnicima. Učesnici treninga složili su se da mir nema alternativu i da je važno govoriti o mirovnim procesima u burnom vremenu današnjice.

„Naša mirovna priča traje preko deset godina. Velike su se stvari uradile na lokalnom nivou, prešli smo zaista dug put. Mislim da je potrebno poslati snažnu poruku mira, da smo mi tu i da radimo sve ove godine“, kazala je Alma Numić iz Doboj Juga.

 

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.