Stephen Hawking, počivaj u miru (1942. - 2018.): "Sve što trebamo uraditi je da nastavimo razgovarati"

stephen hawking

Danas je, u 76. godini, svijet napustio Stephen Hawking, poznati teorijski fizičar i jedan od najvećih umova današnjice. U nastavku je jedan od njegovih najpoznatijih govora, u vezi sa važnošću komuniciranja, koji je, zanimljivo, završio u reklami za jednu britansku telekomunikacijsku kompaniju. Fragmente tog govora koristio je i poznati britanski bend Pink Floyd, na pjesmama sa albuma The Division Bell iz 1994. godine.

Pročitajte Hawkingov govor, u našem slobodnom prevodu:

Milionima godina čovječanstvo je živjelo kao životinje.

Potom se dogodilo nešto što je oslobodilo moć naše mašte. Naučili smo da govorimo i naučili smo da slušamo.

Govor je dozvolio komunikaciju ideja, omogućujući ljudskim bićima da rade zajedno kako bi izgradili nemoguće.

Najveća ljudska postignuća su dostignuta razgovorom, a najveći naši padovi odsustvom razgovora. Ovako ne mora biti. Naše najveće nade mogu postati naša realnost u budućnosti.

Sa svom tehnologijom na raspolaganju, mogućnosti su postale bezgranične.

Sve što trebamo uraditi je da nastavimo razgovarati.

crs-LOGOWEB.png

Stephen Hawking, počivaj u miru (1942. - 2018.): "Sve što trebamo uraditi je da nastavimo razgovarati"

stephen hawking

Danas je, u 76. godini, svijet napustio Stephen Hawking, poznati teorijski fizičar i jedan od najvećih umova današnjice. U nastavku je jedan od njegovih najpoznatijih govora, u vezi sa važnošću komuniciranja, koji je, zanimljivo, završio u reklami za jednu britansku telekomunikacijsku kompaniju. Fragmente tog govora koristio je i poznati britanski bend Pink Floyd, na pjesmama sa albuma The Division Bell iz 1994. godine.

Pročitajte Hawkingov govor, u našem slobodnom prevodu:

Milionima godina čovječanstvo je živjelo kao životinje.

Potom se dogodilo nešto što je oslobodilo moć naše mašte. Naučili smo da govorimo i naučili smo da slušamo.

Govor je dozvolio komunikaciju ideja, omogućujući ljudskim bićima da rade zajedno kako bi izgradili nemoguće.

Najveća ljudska postignuća su dostignuta razgovorom, a najveći naši padovi odsustvom razgovora. Ovako ne mora biti. Naše najveće nade mogu postati naša realnost u budućnosti.

Sa svom tehnologijom na raspolaganju, mogućnosti su postale bezgranične.

Sve što trebamo uraditi je da nastavimo razgovarati.

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.