Skupština Unsko-sanskog kantona usvojila Platformu za mir

Na sjednici održanoj 26. aprila 2023. godine Skupština Unsko-sanskog kantona (USK) je na prijedlog Komisije za pravdu, ljudska prava, građanske slobode i jednakopravnost spolova usvojila Platformu za mir.

Platforma za mir je krunski dokument USAID-ovog projekta PRO-Budućnost koji provodi Catholic Relief Services (CRS) sa partnerima Caritasom BiH i Helsinškim parlamentom građana iz Banje Luke.

Usvajanjem Platforme Skupština USK je izrazila spremnost za aktivno učešće u radu na pomirenju i izgradnji dijaloga u Bosni i Hercegovini.

Platformu, čiji je osnovni cilj izgradnja povjerenja među građanima, je Komisiji predstavila direktorica projekta PRO-Budućnost Majda Behrem-Stojanov, a Komisija ju je jednoglasno prihvatila te uputila u skupštinsku proceduru.

PRO-Budućnost ima dugogodišnju saradnju sa brojnim lokalnim zajednicama u USK, gdje je, između ostalog, podržana obnova i rekonstrukcija nekoliko infrastrukturnih objekata, dodijeljeno je mnoštvo malih grantova, te se već treću godinu uspješno provodi program Mirovnog obrazovanja u desetinama osnovnih i srednjih škola.

Do sada su skupštine šest kantona usvojile Platformu za mir, a to su još učinili, između ostalih, Vijeće ministara BiH i oba doma Parlamentarne skupštine BiH.


Sastanak predstavnika projekta PRO-Budućnost i Komisije za pravdu, ljudska prava, građanske slobode i jednakopravnost spolova

crs-LOGOWEB.png

Skupština Unsko-sanskog kantona usvojila Platformu za mir

Na sjednici održanoj 26. aprila 2023. godine Skupština Unsko-sanskog kantona (USK) je na prijedlog Komisije za pravdu, ljudska prava, građanske slobode i jednakopravnost spolova usvojila Platformu za mir.

Platforma za mir je krunski dokument USAID-ovog projekta PRO-Budućnost koji provodi Catholic Relief Services (CRS) sa partnerima Caritasom BiH i Helsinškim parlamentom građana iz Banje Luke.

Usvajanjem Platforme Skupština USK je izrazila spremnost za aktivno učešće u radu na pomirenju i izgradnji dijaloga u Bosni i Hercegovini.

Platformu, čiji je osnovni cilj izgradnja povjerenja među građanima, je Komisiji predstavila direktorica projekta PRO-Budućnost Majda Behrem-Stojanov, a Komisija ju je jednoglasno prihvatila te uputila u skupštinsku proceduru.

PRO-Budućnost ima dugogodišnju saradnju sa brojnim lokalnim zajednicama u USK, gdje je, između ostalog, podržana obnova i rekonstrukcija nekoliko infrastrukturnih objekata, dodijeljeno je mnoštvo malih grantova, te se već treću godinu uspješno provodi program Mirovnog obrazovanja u desetinama osnovnih i srednjih škola.

Do sada su skupštine šest kantona usvojile Platformu za mir, a to su još učinili, između ostalih, Vijeće ministara BiH i oba doma Parlamentarne skupštine BiH.


Sastanak predstavnika projekta PRO-Budućnost i Komisije za pravdu, ljudska prava, građanske slobode i jednakopravnost spolova

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.