Skupština Srednjobosanskog kantona usvojila Platformu za mir

Skupština Srednjobosanskog kantona je na sjednici održanoj 29.6.2022. godine jednoglasno usvojila Platformu za mir, čime je izrazila spremnost na aktivno učešće u radu na pomirenju i izgradnji dijaloga u Bosni i Hercegovini.

Platforma za mir je krunski dokument USAID-ovog projekta PRO-Budućnost koji provodi Catholic Relief Services sa partnerima.

Ovaj dokument kreiran je kao rezultat intezivnog rada u više od 70 lokalnih zajednica u BiH, te u saradnji sa odgovarajućim ekspertima koji su svoje vrijeme i znanje stavili na raspolaganje projektu i građanima i narodima u našoj zemlji. On šalje jasnu i snažnu poruku da narodi i građani u BiH žele dugoročan i stabilan mir, kako bi mogli izgraditi bolje društvo te da se rat, ratna stradanja i sukobi nikome i nikada više na ovim prostorima neće dogoditi.

PRO-Budućnost ima dugogodišnju saradnju sa brojnim lokalnim zajednicama u Srednjobosanskom kantonu, te je i program Mirovnog obrazovanja uspješno implementiran u osam srednjih škola.

Do sada su skupštine pet kantona usvojile Platformu za mir, a to su još učinili, između ostalih, Vijeće ministara BiH i oba doma Parlamentarne skupštine BiH.

crs-LOGOWEB.png

Skupština Srednjobosanskog kantona usvojila Platformu za mir

Skupština Srednjobosanskog kantona je na sjednici održanoj 29.6.2022. godine jednoglasno usvojila Platformu za mir, čime je izrazila spremnost na aktivno učešće u radu na pomirenju i izgradnji dijaloga u Bosni i Hercegovini.

Platforma za mir je krunski dokument USAID-ovog projekta PRO-Budućnost koji provodi Catholic Relief Services sa partnerima.

Ovaj dokument kreiran je kao rezultat intezivnog rada u više od 70 lokalnih zajednica u BiH, te u saradnji sa odgovarajućim ekspertima koji su svoje vrijeme i znanje stavili na raspolaganje projektu i građanima i narodima u našoj zemlji. On šalje jasnu i snažnu poruku da narodi i građani u BiH žele dugoročan i stabilan mir, kako bi mogli izgraditi bolje društvo te da se rat, ratna stradanja i sukobi nikome i nikada više na ovim prostorima neće dogoditi.

PRO-Budućnost ima dugogodišnju saradnju sa brojnim lokalnim zajednicama u Srednjobosanskom kantonu, te je i program Mirovnog obrazovanja uspješno implementiran u osam srednjih škola.

Do sada su skupštine pet kantona usvojile Platformu za mir, a to su još učinili, između ostalih, Vijeće ministara BiH i oba doma Parlamentarne skupštine BiH.

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.