Skupština Posavskog kantona/županije usvojila Platformu za mir

Skupština Posavskog kantona/županije je na sjednici održanoj 9.9.2020. godine usvojila Platformu za mir, čime se pridružila brojnim lokalnim i regionalnim zajednicama širom zemlje koji su izrazili spremnost na aktivno učešće u radu na pomirenju i izgradnji dijaloga u Bosni i Hercegovini. Sa 17 glasova 'za', sadržaj Platforme su jednoglasno podržali svi prisutni zastupnici. Predsjednik Skupštine Posavskog kantona/županije Blaž Župarić, koji je i predložio Platformu na razmatranje, istakao je važnost usvojenog dokumenta.

"Platforma za mir je dijelom USAID-ovog projekta koji se temelji na izgradnji mira i povjerenja naroda i građana BiH. Ovaj projekat već sedmu godinu provodi CRS zajedno sa partnerima, a kad kažem partnerima radi se o udruženjima, vjerskim zajednicama, političkim liderima, svim razinama vlasti BiH, medijima u više od 70 lokalnih zajednica na području BiH. Temeljni cilj projekta je da zajedno sa partnerima radi na postizanju održivog, dugoročnog i trajnog mira na područjima BiH. Platforma za mir je dokument u formi deklaracije koja šalje jasnu i snažnu poruku da narodi i građani BiH žele stabilan, čvrst, dugoročan mir kako bi izgradili bolje i sigurnije društvo za nas same, a i za generacije koje dolaze", poručio je Župarić.

Župarić je istakao da je podrška Posavskog kantona/županije izgradnji mira u zemlji dijelom i fundamentalnih vrijednosti na kojima je temeljen rad ove županije od njenog osnivanja 1996. godine.

"Usvajanjem Platforme smo se i mi našli u društvu svih onih pozitivnih snaga koje to istinski žele. Mislim da to i naši narodi i građani u našoj Županiji zavređuju", zaključio je Župarić.

Uz Posavsku, do sada su Platformu za mir usvojile i skupštine Kantona 10 (Hercegbosanska županija - HBŽ) i Zapadnohercegovačkog kantona, te između ostalih, i Vijeće ministara BiH i oba doma Parlamentarne skupštine BiH.

crs-LOGOWEB.png

Skupština Posavskog kantona/županije usvojila Platformu za mir

Skupština Posavskog kantona/županije je na sjednici održanoj 9.9.2020. godine usvojila Platformu za mir, čime se pridružila brojnim lokalnim i regionalnim zajednicama širom zemlje koji su izrazili spremnost na aktivno učešće u radu na pomirenju i izgradnji dijaloga u Bosni i Hercegovini. Sa 17 glasova 'za', sadržaj Platforme su jednoglasno podržali svi prisutni zastupnici. Predsjednik Skupštine Posavskog kantona/županije Blaž Župarić, koji je i predložio Platformu na razmatranje, istakao je važnost usvojenog dokumenta.

"Platforma za mir je dijelom USAID-ovog projekta koji se temelji na izgradnji mira i povjerenja naroda i građana BiH. Ovaj projekat već sedmu godinu provodi CRS zajedno sa partnerima, a kad kažem partnerima radi se o udruženjima, vjerskim zajednicama, političkim liderima, svim razinama vlasti BiH, medijima u više od 70 lokalnih zajednica na području BiH. Temeljni cilj projekta je da zajedno sa partnerima radi na postizanju održivog, dugoročnog i trajnog mira na područjima BiH. Platforma za mir je dokument u formi deklaracije koja šalje jasnu i snažnu poruku da narodi i građani BiH žele stabilan, čvrst, dugoročan mir kako bi izgradili bolje i sigurnije društvo za nas same, a i za generacije koje dolaze", poručio je Župarić.

Župarić je istakao da je podrška Posavskog kantona/županije izgradnji mira u zemlji dijelom i fundamentalnih vrijednosti na kojima je temeljen rad ove županije od njenog osnivanja 1996. godine.

"Usvajanjem Platforme smo se i mi našli u društvu svih onih pozitivnih snaga koje to istinski žele. Mislim da to i naši narodi i građani u našoj Županiji zavređuju", zaključio je Župarić.

Uz Posavsku, do sada su Platformu za mir usvojile i skupštine Kantona 10 (Hercegbosanska županija - HBŽ) i Zapadnohercegovačkog kantona, te između ostalih, i Vijeće ministara BiH i oba doma Parlamentarne skupštine BiH.

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.