Samantha Power sa bivšim logorašima: Vi ste lideri

Administratorica Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) Samantha Power sastala se sa bivšim logorašima i razgovarala o tome kako BiH može napredovati kroz izgradnju mira i povjerenja.

Power se sastala sa Jankom Samoukovićem iz Višegrada, Amirom Omerspahićem iz Sarajeva i Stanislavom Krezićem iz Mostara. Oni su dio grupe od 30ak predstavnika udruženja žrtava rata koji su u proteklih nekoliko godina kroz USAID-ov projekat PRO-Budućnost doživjeli transformaciju od žrtava rata do mirovnih aktivista koji dijeljenjem svojih ličnih priča ukazuju na besmisao rata.

„Naša zahvalnost ide vama jer ste spremni da se vratite u ta mračna vremena sa ciljem da se ona više nikada ne vrate. Govorite o političarima kao o liderima, ali vi ste lideri“, kazala je Power.

Ona se osvrnula na period kada je kao ratna reporterka živjela u BiH, pisala o logorima i gledala kako rat pogađa porodice na različite načine, rekavši da je to bila najvažnija osnova u njenom profesionalnom iskustvu, te da je odlučila svoju karijeru posvetiti promociji mira. Priče koje je čula od mirovnih aktivista – bivših logoraša nisu je ostavile ravnodušnom, te je željela znati šta je moguće učiniti da se njihova poruka proširi i više.

„Vaša poruka je da se moramo sjećati naše zajedničke ljudskosti“, kazala je Power.

Stanislav Krezić, koji je bio zatočen u logoru Potoci kod Mostara, kazao je da ga je saradnja sa drugim logorašima, sa kojima se povezao kroz projekat PRO-Budućnost, izmijenila iz temelja, a isto je potvrdio i Janko Samouković.

„Sada mi je kvalitet života puno bolji nego da sam ostao u onom svom mraku“, kazao je Samouković, koji je imao 23 godine kada je odveden u logor Silos.

PRO-Budućnost je USAID-ov projekat izgradnje mira koji provodi Catholic Relief Services (CRS), a koji već osam godina širom zemlje radi sa mladima, udruženjima, vjerskim zajednicama, političarima i institucijama na različitim nivoima vlasti, te žrtvama rata, kako bi zajednički doprinijeli boljem razumijevanju građana i naroda BiH.

„Lične priče ljudi koji su pretrpjeli ratne strahote logora najdirektniji su i najkatarzičniji način da se kaže da su sve žrtve iste i da je razumijevanje priča i perspektiva drugih presudno za izgradnju međusobnog povjerenja kao temelja za trajni mir“, kazala je Majda Behrem-Stojanov, direktorica projekta PRO-Budućnost.

Janko, Amir i Stanislav podijelili su svoja iskustva u logorima gdje su trpili torture i svjedočili ubistvima svojih komšija, pojasnivši kako im je otvoren razgovor pomogao da postanu zagovornici pomirenja. Također su se osvrnuli i na trenutnu situaciju u zemlji rekavši da im sve češće spominjanje rata unosi nemir.

„Rat je jedno veliko zlo, ali ova sadašnja situacija je ponovo unijela u mene strah i osjetim to i fizički i psihički. Ja ne želim da ovdje ponovo bude rat i da preživljavam ono što sam već jednom preživio. Pomozite nam da se riješimo prijetnje rata, da izađemo iz ovog začaranog kruga u kojem smo 20 godina“, kazao je Amir Omerspahić koji je sa 17 godina bio zatočen u logoru u Srbiji.

crs-LOGOWEB.png

Samantha Power sa bivšim logorašima: Vi ste lideri

Administratorica Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) Samantha Power sastala se sa bivšim logorašima i razgovarala o tome kako BiH može napredovati kroz izgradnju mira i povjerenja.

Power se sastala sa Jankom Samoukovićem iz Višegrada, Amirom Omerspahićem iz Sarajeva i Stanislavom Krezićem iz Mostara. Oni su dio grupe od 30ak predstavnika udruženja žrtava rata koji su u proteklih nekoliko godina kroz USAID-ov projekat PRO-Budućnost doživjeli transformaciju od žrtava rata do mirovnih aktivista koji dijeljenjem svojih ličnih priča ukazuju na besmisao rata.

„Naša zahvalnost ide vama jer ste spremni da se vratite u ta mračna vremena sa ciljem da se ona više nikada ne vrate. Govorite o političarima kao o liderima, ali vi ste lideri“, kazala je Power.

Ona se osvrnula na period kada je kao ratna reporterka živjela u BiH, pisala o logorima i gledala kako rat pogađa porodice na različite načine, rekavši da je to bila najvažnija osnova u njenom profesionalnom iskustvu, te da je odlučila svoju karijeru posvetiti promociji mira. Priče koje je čula od mirovnih aktivista – bivših logoraša nisu je ostavile ravnodušnom, te je željela znati šta je moguće učiniti da se njihova poruka proširi i više.

„Vaša poruka je da se moramo sjećati naše zajedničke ljudskosti“, kazala je Power.

Stanislav Krezić, koji je bio zatočen u logoru Potoci kod Mostara, kazao je da ga je saradnja sa drugim logorašima, sa kojima se povezao kroz projekat PRO-Budućnost, izmijenila iz temelja, a isto je potvrdio i Janko Samouković.

„Sada mi je kvalitet života puno bolji nego da sam ostao u onom svom mraku“, kazao je Samouković, koji je imao 23 godine kada je odveden u logor Silos.

PRO-Budućnost je USAID-ov projekat izgradnje mira koji provodi Catholic Relief Services (CRS), a koji već osam godina širom zemlje radi sa mladima, udruženjima, vjerskim zajednicama, političarima i institucijama na različitim nivoima vlasti, te žrtvama rata, kako bi zajednički doprinijeli boljem razumijevanju građana i naroda BiH.

„Lične priče ljudi koji su pretrpjeli ratne strahote logora najdirektniji su i najkatarzičniji način da se kaže da su sve žrtve iste i da je razumijevanje priča i perspektiva drugih presudno za izgradnju međusobnog povjerenja kao temelja za trajni mir“, kazala je Majda Behrem-Stojanov, direktorica projekta PRO-Budućnost.

Janko, Amir i Stanislav podijelili su svoja iskustva u logorima gdje su trpili torture i svjedočili ubistvima svojih komšija, pojasnivši kako im je otvoren razgovor pomogao da postanu zagovornici pomirenja. Također su se osvrnuli i na trenutnu situaciju u zemlji rekavši da im sve češće spominjanje rata unosi nemir.

„Rat je jedno veliko zlo, ali ova sadašnja situacija je ponovo unijela u mene strah i osjetim to i fizički i psihički. Ja ne želim da ovdje ponovo bude rat i da preživljavam ono što sam već jednom preživio. Pomozite nam da se riješimo prijetnje rata, da izađemo iz ovog začaranog kruga u kojem smo 20 godina“, kazao je Amir Omerspahić koji je sa 17 godina bio zatočen u logoru u Srbiji.

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.