Prvi dobitnici PRO-Budućnost nagrade za Radne grupe

Ajda Agić iz Gornjeg Vakufa/Uskoplja, Slađana Lazarević iz Petrova i Enes Avdičević iz Teočaka, prvi su dobitnici nagrade za Radne grupe, koja je ustanovljena prošle godine u okviru projekta PRO-Budućnost.

Ovom nagradom želi se odati priznanje članovima Radnih grupa, koje djeluju u 75 PRO-Budućnost opština/općina, za profesionalan i ljudski odnos i istrajnost u radu na pomirenju i izgradnji mira u njihovim lokalnim zajednicama.
Ajda Agić, članica Radne grupe iz Gornjeg Vakufa/Uskoplja, primjer je, po obrazloženju komisije, mirovnjakinje koja intenzivno i kontinuirano radi na pomirenju i obnovi povjerenja u jednoj od najpodjeljenijih zajednica u BiH, kakva je zajednica Gornji Vakuf/Uskoplje.

Slađana Lazarević dolazi iz jedne male lokalne zajednice - opštine Petrovo. Ona se, od početka projekta, bori da na neki način otvori svoju zajednicu. Shvatila je koliko je bitno da zajednica bude što aktivnija, posebno zbog mladih ljudi i stoga je, prema mišljenju komisije, zaslužna dobitnica nagade.

Prema odluci komisije, jedna od nagrada uručena je i Enesu Avdičević iz Teočaka, koji jako dobro razumije projekat PRO-Budućnost i njegove ciljeve, i jedan je od aktera i jako značajnih osoba za saradnju ne samo sa opštinom Teočak, nego i za saradnju sa drugim zajednicama.

Nadamo se da će ova priznanja motivisati naše mirovnjake unutar lokalnih zajednica da nastave sa radom na izgradnji povjerenja, kako unutar same zajednice u kojoj žive, tako i u odnosima sa drugim susjednim zajednicama.
Svake godine ćemo dodjeljivati tri nagrade za Radne grupe istaknutim pojedincima unutar Radnih grupa ili cjelokupnim radnim grupama koji se ističu svojim ličnim zalaganjem, inicijativom, partenerstvom, te radu na izgradnji povjerenja.AjdaEnesSladjana

crs-LOGOWEB.png

Prvi dobitnici PRO-Budućnost nagrade za Radne grupe

Ajda Agić iz Gornjeg Vakufa/Uskoplja, Slađana Lazarević iz Petrova i Enes Avdičević iz Teočaka, prvi su dobitnici nagrade za Radne grupe, koja je ustanovljena prošle godine u okviru projekta PRO-Budućnost.

Ovom nagradom želi se odati priznanje članovima Radnih grupa, koje djeluju u 75 PRO-Budućnost opština/općina, za profesionalan i ljudski odnos i istrajnost u radu na pomirenju i izgradnji mira u njihovim lokalnim zajednicama.
Ajda Agić, članica Radne grupe iz Gornjeg Vakufa/Uskoplja, primjer je, po obrazloženju komisije, mirovnjakinje koja intenzivno i kontinuirano radi na pomirenju i obnovi povjerenja u jednoj od najpodjeljenijih zajednica u BiH, kakva je zajednica Gornji Vakuf/Uskoplje.

Slađana Lazarević dolazi iz jedne male lokalne zajednice - opštine Petrovo. Ona se, od početka projekta, bori da na neki način otvori svoju zajednicu. Shvatila je koliko je bitno da zajednica bude što aktivnija, posebno zbog mladih ljudi i stoga je, prema mišljenju komisije, zaslužna dobitnica nagade.

Prema odluci komisije, jedna od nagrada uručena je i Enesu Avdičević iz Teočaka, koji jako dobro razumije projekat PRO-Budućnost i njegove ciljeve, i jedan je od aktera i jako značajnih osoba za saradnju ne samo sa opštinom Teočak, nego i za saradnju sa drugim zajednicama.

Nadamo se da će ova priznanja motivisati naše mirovnjake unutar lokalnih zajednica da nastave sa radom na izgradnji povjerenja, kako unutar same zajednice u kojoj žive, tako i u odnosima sa drugim susjednim zajednicama.
Svake godine ćemo dodjeljivati tri nagrade za Radne grupe istaknutim pojedincima unutar Radnih grupa ili cjelokupnim radnim grupama koji se ističu svojim ličnim zalaganjem, inicijativom, partenerstvom, te radu na izgradnji povjerenja.AjdaEnesSladjana

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.