PRO-Budućnost opet na turneji: Predstavljeni projekti obnove u 27 lokalnih zajednica

Tim PRO-Budućnosti je u proteklih 15 dana obišao 27 lokalnih zajednica u kojima su informisali (grado)načelnike i njihove saradnike o predstojećim aktivnostima ovog projekta na izgradnji povjerenja među građanima u BiH sa fokusom na podršku obnovi objekata od javnog značaja koji doprinose pomirenju.

U periodu od 6. do 7. oktobra posjetili smo Teslić, Tešanj, Usoru, Doboj Jug, Doboj, Derventu, Gračanicu i Petrovo. Naredna sedmica bila je rezervisana za Posavsku regiju - Šamac, Odžak, Domaljevac-Šamac, Modriču, Vukosavlje, Pelagićevo i Gradačac, a u periodu od 20. do 22. oktobra bili smo u Vlasenici, Bratuncu, Srebrenici, Zvorniku, Ugljeviku, Čeliću, Loparama, Teočaku, Sapni, Kalesiji, Osmacima i Kladnju.

Okosnicu sastanaka činilo je predstavljanje kriterija i načina apliciranja za projekte čija provedba je planirana u 2021. godini. Ekipa PRO-Budućnosti je na ovim sastancima naglašavala važnost obezbjeđivanja garancija za sve potrebne dozvole, tehničke detalje o radovima i osiguranje da oni neće imati negativan uticaj na životnu sredinu i zdravlje ljudi, ali i na činjenicu da obnovljeni objekat treba doprinositi aktivnostima izgradnje povjerenja.

USAID je obezbijedio sredstva za podršku obnovi objekata u lokalnoj zajednici koji će služiti kao zajedničko dobro svih građana, te doprinositi izgradnji pomirenja. Sanacija objekata planirana je u okviru projekta izgradnje mira PRO-Budućnost (Povjerenje, razumijevanje, odgovornost za budućnost) kojeg provodi humanitarna organizacija Catholic Relief Services (CRS) sa partnerima u 75 lokalnih zajednica.

Planirano je da u periodu od 2020. do 2022. godine bude odobreno ukupno 25 infrastrukturnih projekata, a svaka od 75 lokalnih zajednica će imati priliku da aplicira za sredstva. USAID je za pojedinačne projekte izdvojio oko 60.000 KM, a lokalne zajednice trebaju učestvovati sa najmanje 20 posto vlastitih sredstava.

U 2020. godini biće implementirani projekti obnove u devet lokalnih zajednica. Više o tome OVDJE.

Radujemo se realizaciji odobrenih projekata i iščekujemo ideje za nove!

crs-LOGOWEB.png

PRO-Budućnost opet na turneji: Predstavljeni projekti obnove u 27 lokalnih zajednica

Tim PRO-Budućnosti je u proteklih 15 dana obišao 27 lokalnih zajednica u kojima su informisali (grado)načelnike i njihove saradnike o predstojećim aktivnostima ovog projekta na izgradnji povjerenja među građanima u BiH sa fokusom na podršku obnovi objekata od javnog značaja koji doprinose pomirenju.

U periodu od 6. do 7. oktobra posjetili smo Teslić, Tešanj, Usoru, Doboj Jug, Doboj, Derventu, Gračanicu i Petrovo. Naredna sedmica bila je rezervisana za Posavsku regiju - Šamac, Odžak, Domaljevac-Šamac, Modriču, Vukosavlje, Pelagićevo i Gradačac, a u periodu od 20. do 22. oktobra bili smo u Vlasenici, Bratuncu, Srebrenici, Zvorniku, Ugljeviku, Čeliću, Loparama, Teočaku, Sapni, Kalesiji, Osmacima i Kladnju.

Okosnicu sastanaka činilo je predstavljanje kriterija i načina apliciranja za projekte čija provedba je planirana u 2021. godini. Ekipa PRO-Budućnosti je na ovim sastancima naglašavala važnost obezbjeđivanja garancija za sve potrebne dozvole, tehničke detalje o radovima i osiguranje da oni neće imati negativan uticaj na životnu sredinu i zdravlje ljudi, ali i na činjenicu da obnovljeni objekat treba doprinositi aktivnostima izgradnje povjerenja.

USAID je obezbijedio sredstva za podršku obnovi objekata u lokalnoj zajednici koji će služiti kao zajedničko dobro svih građana, te doprinositi izgradnji pomirenja. Sanacija objekata planirana je u okviru projekta izgradnje mira PRO-Budućnost (Povjerenje, razumijevanje, odgovornost za budućnost) kojeg provodi humanitarna organizacija Catholic Relief Services (CRS) sa partnerima u 75 lokalnih zajednica.

Planirano je da u periodu od 2020. do 2022. godine bude odobreno ukupno 25 infrastrukturnih projekata, a svaka od 75 lokalnih zajednica će imati priliku da aplicira za sredstva. USAID je za pojedinačne projekte izdvojio oko 60.000 KM, a lokalne zajednice trebaju učestvovati sa najmanje 20 posto vlastitih sredstava.

U 2020. godini biće implementirani projekti obnove u devet lokalnih zajednica. Više o tome OVDJE.

Radujemo se realizaciji odobrenih projekata i iščekujemo ideje za nove!

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.