PRO-Budućnost na Jahorinskom poslovnom forumu

Na devetoj naučnoj konferenciji Jahorinski poslovni forum, koji okuplja predstavnike akademske zajednice i poslovnog sektora iz pet zemalja Zapadnog Balkana, predstavnici USAID-ovog projekta PRO-Budućnost su govorili o odnosu društvene kohezije i ekonomskog razvoja.

Za konferenciju su prijavljeni radovi 120 autora iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije, Hrvatske i Sjeverne Makedonije a među njima je predstavljena i studija Društvena kohezija u ulozi kreiranja uspješnog ekonomskog razvoja unutar lokalnih zajednica kreirana u okviru ovog mirovnog projekta, a čiji su autori prof.dr. Pavle Mijović i Dajana Bogdanović.

„Radili smo studiju slučaja u četiri lokalne zajednice – sagovornici su govorili o tome šta priječi razvoj, a šta potiče koheziju. Testirana je važnost društvene kohezije i zaključeno je da je to značajan faktor za ekonomski razvoj na nivou BiH, pogotovo u tim lokalnim općinama“, kazao je Mijović.

Predsjednik naučnog odbora konferencije, prof.dr. Branko Đerić, je rekao da je ovaj rad posebno pripremljen za konferenciju jer ukazuje na važan momenat za ekonomski razvoj.

“Moderne privrede počivaju na povjerenju. Ugovori dođu kasnije - nema ugovora ako nema povjerenja. Kohezija je vrlo važna u ovom kontekstu stvaranja povjerenja i otklanjanja prepreka u komunikaciji i poslovnim aranžmanima“, objasnio je Đerić.

Zbog pandemije virusa Covid-19 Jahorinski poslovni forum je održan online sa posebnim osvrtom na izazov koji je pandemija postavila pred ekonomski sektor. Majda Behrem-Stojanov, direktorica projekta PRO-Budućnost, osvrnula se na odgovor na tu situaciju u vidu pomoći najugroženijem stanovništvu.

“Naš odgovor na pandemiju ne možemo posmatrati kao najdirektniji uticaj na ekonomski poredak, ali posmatrajući ga u širem konceptu društvene kohezije koja igra značajnu ulogu u kreiranju povoljnog ekonomskog razvoja unutar lokalnih zajednica, onda sigurno možemo dovesti u korelaciju našu akciju sa ekonomskim ambijentom makar indirektno” kazala je ona.

Ova pomoć je imala višestruku korist jer je odabirom domaćih firmi kroz transparentan proces javnih nabavki unaprijeđeno i njihovo poslovanje, dok se podjelom osnovnih životnih potrepština pokušalo direktno utjecati na smanjenje stepena marginalizacije najugroženiji kategorija stanovništva.

„Društvena kohezija kao sposobnost društva da svodi nejednakosti na najmanju moguću mjeru je osnovni uvjet za socijalnu pravdu, demokratsku održivost i održivi razvoj“, objasnila je Behrem-Stojanov.

Čitavu konferenciju koja je održana u formi sastanka, možete pogledati ovdje.

Studiju Društvena kohezija u ulozi kreiranja uspješnog ekonomskog razvoja unutar lokalnih zajednica kao i druge radove sa konferencije, možete pronaći ovdje. Studija je nastala na osnovu istraživanja Studija utjecaja društvene kohezije na kreiranje povoljnog okruženja za ekonomski razvoj i privlačenje investicija u opštinama/općinama i gradovima  organizacije proMENTE socijalna istraživanja.

 

crs-LOGOWEB.png

PRO-Budućnost na Jahorinskom poslovnom forumu

Na devetoj naučnoj konferenciji Jahorinski poslovni forum, koji okuplja predstavnike akademske zajednice i poslovnog sektora iz pet zemalja Zapadnog Balkana, predstavnici USAID-ovog projekta PRO-Budućnost su govorili o odnosu društvene kohezije i ekonomskog razvoja.

Za konferenciju su prijavljeni radovi 120 autora iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije, Hrvatske i Sjeverne Makedonije a među njima je predstavljena i studija Društvena kohezija u ulozi kreiranja uspješnog ekonomskog razvoja unutar lokalnih zajednica kreirana u okviru ovog mirovnog projekta, a čiji su autori prof.dr. Pavle Mijović i Dajana Bogdanović.

„Radili smo studiju slučaja u četiri lokalne zajednice – sagovornici su govorili o tome šta priječi razvoj, a šta potiče koheziju. Testirana je važnost društvene kohezije i zaključeno je da je to značajan faktor za ekonomski razvoj na nivou BiH, pogotovo u tim lokalnim općinama“, kazao je Mijović.

Predsjednik naučnog odbora konferencije, prof.dr. Branko Đerić, je rekao da je ovaj rad posebno pripremljen za konferenciju jer ukazuje na važan momenat za ekonomski razvoj.

“Moderne privrede počivaju na povjerenju. Ugovori dođu kasnije - nema ugovora ako nema povjerenja. Kohezija je vrlo važna u ovom kontekstu stvaranja povjerenja i otklanjanja prepreka u komunikaciji i poslovnim aranžmanima“, objasnio je Đerić.

Zbog pandemije virusa Covid-19 Jahorinski poslovni forum je održan online sa posebnim osvrtom na izazov koji je pandemija postavila pred ekonomski sektor. Majda Behrem-Stojanov, direktorica projekta PRO-Budućnost, osvrnula se na odgovor na tu situaciju u vidu pomoći najugroženijem stanovništvu.

“Naš odgovor na pandemiju ne možemo posmatrati kao najdirektniji uticaj na ekonomski poredak, ali posmatrajući ga u širem konceptu društvene kohezije koja igra značajnu ulogu u kreiranju povoljnog ekonomskog razvoja unutar lokalnih zajednica, onda sigurno možemo dovesti u korelaciju našu akciju sa ekonomskim ambijentom makar indirektno” kazala je ona.

Ova pomoć je imala višestruku korist jer je odabirom domaćih firmi kroz transparentan proces javnih nabavki unaprijeđeno i njihovo poslovanje, dok se podjelom osnovnih životnih potrepština pokušalo direktno utjecati na smanjenje stepena marginalizacije najugroženiji kategorija stanovništva.

„Društvena kohezija kao sposobnost društva da svodi nejednakosti na najmanju moguću mjeru je osnovni uvjet za socijalnu pravdu, demokratsku održivost i održivi razvoj“, objasnila je Behrem-Stojanov.

Čitavu konferenciju koja je održana u formi sastanka, možete pogledati ovdje.

Studiju Društvena kohezija u ulozi kreiranja uspješnog ekonomskog razvoja unutar lokalnih zajednica kao i druge radove sa konferencije, možete pronaći ovdje. Studija je nastala na osnovu istraživanja Studija utjecaja društvene kohezije na kreiranje povoljnog okruženja za ekonomski razvoj i privlačenje investicija u opštinama/općinama i gradovima  organizacije proMENTE socijalna istraživanja.

 

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.