Prijedorski mirovnjaci pomažu starijima tokom pandemije

U saradnji sa Odsjekom za civilnu zaštitu grada Prijedora, a na incijativu Omladinskog savjeta Prijedor, osnovan je Volonterski centar za pomoć starim licima u donošenju osnovnih životnih namirnica i lijekova tokom pandemije Covid-19. Jedan od pokretača Centra je predsjednik Omladinskog savjeta i mirovnjak Srđan Šobot - omladinac koji je učestvovao u brojnim aktivnostima projekta PRO-Budućnost.

“Zajedno sa Radovanom Đakovićem sam pokrenuo volonterski centar, a ideja nam je bila da pomognemo lokalnom stanovništvu, bez obzira na njihovu nacionalnost i mjesnu zajednicu u kojoj žive. Važno je da svako dobije ono što mu treba, a da ostane zaštićen u svom domu”, kaže Srđan.

Promocijom na društvenim mrežama Volonterskom centru se javilo više od 30 mladih ljudi, ali i organizacija, mladih iz Savjeta učenika, Omladinske banke, volonteri Crvenog krsta, kao i predstavnici Udruženja mentalno nedovoljno razvijenih lica „Neven“ koji volonterski prave maske za građane. I ovo udruženje je prošlo kroz nekoliko PRO-Budućnost mirovnih projekata.

Radovan Đaković i Srđan Šobot

Srđan Šobot je u mirotvornim akcijama poznat već nekoliko godina. Prvi mirovni kamp na koji je Srđan otišao bio je u sklopu projekta “Mir iz četiri ugla” koji je realizovalo omladinsko udruženje “Čisto srce” Prijedor a podržao projekat PRO-Budućnost. Od tada je postao vrlo aktivan na polju izgradnje mira, prošao mnoge edukacije, te bio koordinator projekta “Crna ovca, bijela vrana”. Srđan je primjer mladim ljudima iz svoje okoline.

„On je istinski lider i dobronamjeran mlad čovjek koji voli ljude i širi pozitivnu energiju. Mene je naučio da budem istrajan i marljiv jer, kako on kaže, kada se svi udružimo – niko ne pada“, kaže Srđanov kolega iz Omladinskog savjeta i suosnivač Volonterskog centra Radovan Đaković.

 

crs-LOGOWEB.png

Prijedorski mirovnjaci pomažu starijima tokom pandemije

U saradnji sa Odsjekom za civilnu zaštitu grada Prijedora, a na incijativu Omladinskog savjeta Prijedor, osnovan je Volonterski centar za pomoć starim licima u donošenju osnovnih životnih namirnica i lijekova tokom pandemije Covid-19. Jedan od pokretača Centra je predsjednik Omladinskog savjeta i mirovnjak Srđan Šobot - omladinac koji je učestvovao u brojnim aktivnostima projekta PRO-Budućnost.

“Zajedno sa Radovanom Đakovićem sam pokrenuo volonterski centar, a ideja nam je bila da pomognemo lokalnom stanovništvu, bez obzira na njihovu nacionalnost i mjesnu zajednicu u kojoj žive. Važno je da svako dobije ono što mu treba, a da ostane zaštićen u svom domu”, kaže Srđan.

Promocijom na društvenim mrežama Volonterskom centru se javilo više od 30 mladih ljudi, ali i organizacija, mladih iz Savjeta učenika, Omladinske banke, volonteri Crvenog krsta, kao i predstavnici Udruženja mentalno nedovoljno razvijenih lica „Neven“ koji volonterski prave maske za građane. I ovo udruženje je prošlo kroz nekoliko PRO-Budućnost mirovnih projekata.

Radovan Đaković i Srđan Šobot

Srđan Šobot je u mirotvornim akcijama poznat već nekoliko godina. Prvi mirovni kamp na koji je Srđan otišao bio je u sklopu projekta “Mir iz četiri ugla” koji je realizovalo omladinsko udruženje “Čisto srce” Prijedor a podržao projekat PRO-Budućnost. Od tada je postao vrlo aktivan na polju izgradnje mira, prošao mnoge edukacije, te bio koordinator projekta “Crna ovca, bijela vrana”. Srđan je primjer mladim ljudima iz svoje okoline.

„On je istinski lider i dobronamjeran mlad čovjek koji voli ljude i širi pozitivnu energiju. Mene je naučio da budem istrajan i marljiv jer, kako on kaže, kada se svi udružimo – niko ne pada“, kaže Srđanov kolega iz Omladinskog savjeta i suosnivač Volonterskog centra Radovan Đaković.

 

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.