Pomoć USAID-a za 19 lokalnih zajednica

U okviru USAID-ovog mirovnog projekta PRO-Budućnost osigurano je više od 600 paketa hrane i osnovnih higijenskih potrepština u vrijednosti od preko 40.000 KM za građane BiH u 19 lokalnih zajednica kako bi prevazišli krizu izazvanu pandemijom virusa Covid-19.

U narednim danima pakete će primiti najugroženiji stanovnici Berkovića, Mostara, Kiseljaka, Širokog Brijega, Istočnog Novog Sarajeva, Prozora-Rame, Višegrada, Doboj Juga, Goražda, Novog Travnika, Dervente, Drvara, Glamoča, Kozarske Dubice, Tešnja, Bihaća, Mrkonjić Grada te Opštine i Općine Trnovo.

PRO-Budućnost je projekat Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) za izgradnju mira i povjerenja među građanima koji provodi organizacija Catholic Relief Services (CRS) sa partnerima u 75 lokalnih zajednica.

„Pomoć ljudima koji su u nevolji doprinosi izgradnji mira. Briga o drugom jeste izgradnja mira - pogotovo kada se realizuje u saradnji sa više zajednica koje su uvijek tu jedne za druge. Ova pomoć namijenjena je marginalizovanim grupama kako bismo ih stavili u što ravnopravniji položaj i tako jačali socijalnu koheziju“, kaže Majda Behrem-Stojanov, direktorica projekta PRO-Budućnost.

Kroz ovaj projekat je i ranije, početkom pandemije, preusmjereno više od 80.000 KM za pomoć lokalnim zajednicama te su dostavljeni paketi hrane, higijenskih i dezinfekcijskih sredstava, šivaćih mašina i repromaterijala za maske u više od 50 lokalnih zajednica.

„Na početku pandemije smo vidjeli koliko je ljudima potreban ovakav vid pomoći i drago nam je da smo opet bili u prilici da budemo tu za njih. Posebno smo sretni što ovakve akcije potiču dodatnu solidarnost među samim ljudima pa smo tako svjedočili divnim pričama koje su nastajale na terenu i povezivale ljude iz svih krajeva BiH“, kazala je Behrem-Stojanov.

Pomoć će biti dostavljena u lokalne zajednice, odakle će ih dijeliti timovi volontera, organizacije i štabovi civilne zaštite.

crs-LOGOWEB.png

Pomoć USAID-a za 19 lokalnih zajednica

U okviru USAID-ovog mirovnog projekta PRO-Budućnost osigurano je više od 600 paketa hrane i osnovnih higijenskih potrepština u vrijednosti od preko 40.000 KM za građane BiH u 19 lokalnih zajednica kako bi prevazišli krizu izazvanu pandemijom virusa Covid-19.

U narednim danima pakete će primiti najugroženiji stanovnici Berkovića, Mostara, Kiseljaka, Širokog Brijega, Istočnog Novog Sarajeva, Prozora-Rame, Višegrada, Doboj Juga, Goražda, Novog Travnika, Dervente, Drvara, Glamoča, Kozarske Dubice, Tešnja, Bihaća, Mrkonjić Grada te Opštine i Općine Trnovo.

PRO-Budućnost je projekat Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) za izgradnju mira i povjerenja među građanima koji provodi organizacija Catholic Relief Services (CRS) sa partnerima u 75 lokalnih zajednica.

„Pomoć ljudima koji su u nevolji doprinosi izgradnji mira. Briga o drugom jeste izgradnja mira - pogotovo kada se realizuje u saradnji sa više zajednica koje su uvijek tu jedne za druge. Ova pomoć namijenjena je marginalizovanim grupama kako bismo ih stavili u što ravnopravniji položaj i tako jačali socijalnu koheziju“, kaže Majda Behrem-Stojanov, direktorica projekta PRO-Budućnost.

Kroz ovaj projekat je i ranije, početkom pandemije, preusmjereno više od 80.000 KM za pomoć lokalnim zajednicama te su dostavljeni paketi hrane, higijenskih i dezinfekcijskih sredstava, šivaćih mašina i repromaterijala za maske u više od 50 lokalnih zajednica.

„Na početku pandemije smo vidjeli koliko je ljudima potreban ovakav vid pomoći i drago nam je da smo opet bili u prilici da budemo tu za njih. Posebno smo sretni što ovakve akcije potiču dodatnu solidarnost među samim ljudima pa smo tako svjedočili divnim pričama koje su nastajale na terenu i povezivale ljude iz svih krajeva BiH“, kazala je Behrem-Stojanov.

Pomoć će biti dostavljena u lokalne zajednice, odakle će ih dijeliti timovi volontera, organizacije i štabovi civilne zaštite.

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.