Pomoć odborima za međureligijsku saradnju

U okviru projekta PRO-Budućnost osigurano je 300 paketa humanitarne pomoći za 15 Odbora za međureligijsku saradnju koji djeluju u okviru Međureligijskog vijeća BiH (MRV BiH).

Odbori u Banjoj Luci, Bihaću, Bijeljini, Brčkom, Bugojnu, Doboju, Foči, Goraždu, Livnu, Novom Travniku, Orašju, Trebinju, Tuzli, Zenici i Žepču primit će po 20 paketa sa hranom i osnovnim higijenskim potrepštinama koje će dalje dijeliti članovima svojih crkava i vjerskih zajednica koji su najviše ugroženi pandemijom Covid-19.

“Mi smo prepoznali da je velika potreba na terenu i zamisao je bila da se stvori jedan fond solidarnosti, fond pomoći ljudima u potrebi i evo na ovakav način USAID je dao odgovor“, kazala je Helena Martinović, izvršna tajnica u MRV BiH.

PRO-Budućnost je USAID-ov projekat izgradnje mira i povjerenja među građanima svih etničkih i vjerskih skupina u BiH koji provodi organizacija Catholic Relief Services CRS sa partnerima u više od 70 lokalnih zajednica. Kroz brojne akcije podjele pomoći organizovane od pojave korona virusa PRO-Budućnost želi potaći ljude na solidarnost i saradnju kakva je uvijek potrebna, a posebno u vanrednim okolnostima.

„Ova aktivnost je značajna po tome što (...) pokazuje dobru volju i opredjeljenost crkava i vjerskih zajednica da zajedno učestvuju na polju pružanja pomoći i da na taj način potaknu sve svoje članove, aktiviste i sve ljude dobre volje na to da je potrebno da smo zajedno u prevladavanju poteškoća i izazova koji su ispred nas“, kazao je Dženan ef. Imamović predstavnik Odbora za međureligijsku saradnju Goražde.

Predstavnici Odbora za međureligijsku saradnju zahvalili su se na ovoj pomoći ističući da je pojedinim porodicama prijeko potrebna, te da im ovim znakom pažnje šalju poruku da nisu sami.

„Život ne smije da stane, naše prijateljstvo i naša briga jednih o drugima ne smije da bude sputana i u svakoj prilici, u svakom trenutku, u svakom stanju moramo da nađemo način kako da pokažemo ljubav, pažnju, brigu i ljudskost jednih prema drugima“, kazao je protojerej-stavrofor Jovo Mihajlović, predstavnik Odbora za međureligijsku saradnju Orašje.

crs-LOGOWEB.png

Pomoć odborima za međureligijsku saradnju

U okviru projekta PRO-Budućnost osigurano je 300 paketa humanitarne pomoći za 15 Odbora za međureligijsku saradnju koji djeluju u okviru Međureligijskog vijeća BiH (MRV BiH).

Odbori u Banjoj Luci, Bihaću, Bijeljini, Brčkom, Bugojnu, Doboju, Foči, Goraždu, Livnu, Novom Travniku, Orašju, Trebinju, Tuzli, Zenici i Žepču primit će po 20 paketa sa hranom i osnovnim higijenskim potrepštinama koje će dalje dijeliti članovima svojih crkava i vjerskih zajednica koji su najviše ugroženi pandemijom Covid-19.

“Mi smo prepoznali da je velika potreba na terenu i zamisao je bila da se stvori jedan fond solidarnosti, fond pomoći ljudima u potrebi i evo na ovakav način USAID je dao odgovor“, kazala je Helena Martinović, izvršna tajnica u MRV BiH.

PRO-Budućnost je USAID-ov projekat izgradnje mira i povjerenja među građanima svih etničkih i vjerskih skupina u BiH koji provodi organizacija Catholic Relief Services CRS sa partnerima u više od 70 lokalnih zajednica. Kroz brojne akcije podjele pomoći organizovane od pojave korona virusa PRO-Budućnost želi potaći ljude na solidarnost i saradnju kakva je uvijek potrebna, a posebno u vanrednim okolnostima.

„Ova aktivnost je značajna po tome što (...) pokazuje dobru volju i opredjeljenost crkava i vjerskih zajednica da zajedno učestvuju na polju pružanja pomoći i da na taj način potaknu sve svoje članove, aktiviste i sve ljude dobre volje na to da je potrebno da smo zajedno u prevladavanju poteškoća i izazova koji su ispred nas“, kazao je Dženan ef. Imamović predstavnik Odbora za međureligijsku saradnju Goražde.

Predstavnici Odbora za međureligijsku saradnju zahvalili su se na ovoj pomoći ističući da je pojedinim porodicama prijeko potrebna, te da im ovim znakom pažnje šalju poruku da nisu sami.

„Život ne smije da stane, naše prijateljstvo i naša briga jednih o drugima ne smije da bude sputana i u svakoj prilici, u svakom trenutku, u svakom stanju moramo da nađemo način kako da pokažemo ljubav, pažnju, brigu i ljudskost jednih prema drugima“, kazao je protojerej-stavrofor Jovo Mihajlović, predstavnik Odbora za međureligijsku saradnju Orašje.

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.