Politička akademija: Jačati političku kulturu koja gradi konsenzus

Sredinom jula 18 mladih predstavnika različitih političkih stranaka i aktivista okupili su se u Konjicu na Političkoj akademiji USAID-ovog mirovnog projekta PRO-Budućnost gdje su imali priliku da kroz šestodnevni program stiču znanja o odgovornom pristupu političkom djelovanju s ciljem unapređenja demokratskih i procesa koji su ključni za izgradnju mira u Bosni i Hercegovini.

„Sjedinjene Američke Države podržavaju ovu aktivnost jer znamo koliko je važno da se izgradi politička kultura koja podržava debatu, koja postiže konsenzus, koja gradi konsenzus, koja osnažuje političare koji imaju hrabrosti da prave kompromise jer znamo da je to potrebno da bi ova zemlja išla naprijed. Bez kompromisa, bez konsenzusa, bez dijaloga – ova zemlja ne funkcioniše”, kazao je američki ambasador NJ.E. Eric Nelson u razgovoru sa učesnicima.

Politička akademija je kroz predavanja i radionice sa akademskim profesorima, političarima, aktivistima i predstavnicima medija, pružila mladima iz 12 različitih političkih partija i nevladinog sektora priliku da uče o izgradnji mira i političkom djelovanju na lokalnom ali i višim nivoima.

„Po prvi put sam vidio program koji spaja politička znanja i djelovanje sa izgradnjom mira. Mislim da je to nešto novo i da ćemo imati priliku razgovarati o politici na drugačiji način“, kazao je Sarajlija Enes Pašić iz stranke Narod i pravda.

Program je otvoren izlaganjem direktorice projekta PRO-Budućnost Majde Behrem-Stojanov i profesora filozofije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu Pavla Mijovića o izgradnji mira, društvenoj koheziji i ljudskim pravima. Ove teme poslužile su kao pokretač razgovora o tome kako unaprijediti BH društvo.

Profesor Šaćir Filandra sa Fakulteta političkih nauka govorio je o kako medijacijom doći do kompromisa i konsenzusa. „Birajte svoje konflikte; priznajte kada niste u pravu; pustite drugu osobu da govori prva...“, samo su neki od savjeta koje je podijelio. Učesnici su imali priliku naučeno primijeniti u praksi kroz vježbu u kojoj su zajedno morali doći do rješenja simuliranog problema.

Dijeleći iskustvo mlade parlamentarke a potom aktivistice, Maja Gasal-Vražalica je poticala učesnike da razgovaraju o svom angažmanu u politici, o tome šta im je bitno i šta žele promijeniti u svojoj lokalnoj zajednici, te kako komunicirati sa biračima. Kroz simulaciju izborne kampanje mladi su se okušali u odbrani svojih političkih stavova, te predstavljanju programa rada biračima.

Među predavačima na Političkoj akademiji bili su načelnici Žepča i Petrova, Mato Zovko i Ozren Petković, te predsjednik Skupštine Opštine Srebrenica Ćamil Duraković koji su naglasili važnost  saradnje sa opozicijom i drugim političkim predstavnicima, a slično su istakli i Jozo Ćosić, predsjedavajući Skupštine Kantona 10 i Amer Obradović, zastupnik u Federalnom parlamentu, govoreći o novim trendovima u politici.

Kako mediji mogu imati podržavajuću ulogu u radu i djelovanju, ali i štetiti akterima na javnoj sceni, te kako jedna nepromišljena izjava može imati negativan efekat na karijeru govorili su Semina Ajvaz, profesorica na Odsjeku za komunikologiju Univerziteta Džemal Bijedić i Nikola Vučić, novinar televizije N1.

Mlade političke snage Alaudina Boškailo, Aleksandar Goganović, Sandra Janković i Rešid Dževdetbegović su u okviru istoimene sesije dijelili svoja iskustva sa mlađim kolegama, naročito ona vezana za djelovanje kroz projekat PRO-Budućnost.

„Nakon što sam prošla istu obuku koju vi sada prolazite krenuli smo u realizaciju Mirovnog karavana, u okviru kojeg smo posjetili manja mjesta i razgovarali sa mladim ljudima. Iskoristite ovo vrijeme ovdje da napravite dobre stvari, da se uvezujete i da činite promjenu u svojoj lokalnoj zajednici“, savjetovala je Sandra Janković, odbornica SDS-a u Skupštini Opštine Čelinac.

Polaznik prve generacije Političke akademije, Rešid Dževdetbegović je naglasio da mu je od prvog dana cilj bio da taj angažman ne ostane samo na akademiji, već da se mladi okupe i nešto konkretno urade – što se potom i desilo. Sličnog su razmišljanja i učesnici iz nove generacije.

„Ono što je mene motiviralo da se prijavim na političku akademiju je što ne stajemo sa radom kada završimo akademiju, nego tek počinjemo. Sve što se radi sada pratit će neki rad i kasnije, nećemo stati“, kazala je Dragana Muratović, članica SNSD-a iz Mostara.

Posljednji dan Političke akademije bio je posvećen kreiranju akcionih planova kojim učesnici namjeravaju nastaviti djelovanje u pravcu izgradnje mira i vraćanja povjerenja u svojim lokalnim zajednicama. Planove će potom realizovati uz podršku USAID-ovog projekta PRO-Budućnost.

Osim predavanja i radionica, program Političke akademije je uključivao javno govorenje bivših logoraša, te posjetu atrakcijama Konjica poput Titovog bunkera.

„Za cijelu akademiju mogu reći da je prošla jako uspješno, jer smo se kao grupa zbližili, imali priliku da slušamo različite predavače i da zajedno učimo“, kazala je Nikolina Cvijić, članica SPS-a iz Banje Luke.

crs-LOGOWEB.png

Politička akademija: Jačati političku kulturu koja gradi konsenzus

Sredinom jula 18 mladih predstavnika različitih političkih stranaka i aktivista okupili su se u Konjicu na Političkoj akademiji USAID-ovog mirovnog projekta PRO-Budućnost gdje su imali priliku da kroz šestodnevni program stiču znanja o odgovornom pristupu političkom djelovanju s ciljem unapređenja demokratskih i procesa koji su ključni za izgradnju mira u Bosni i Hercegovini.

„Sjedinjene Američke Države podržavaju ovu aktivnost jer znamo koliko je važno da se izgradi politička kultura koja podržava debatu, koja postiže konsenzus, koja gradi konsenzus, koja osnažuje političare koji imaju hrabrosti da prave kompromise jer znamo da je to potrebno da bi ova zemlja išla naprijed. Bez kompromisa, bez konsenzusa, bez dijaloga – ova zemlja ne funkcioniše”, kazao je američki ambasador NJ.E. Eric Nelson u razgovoru sa učesnicima.

Politička akademija je kroz predavanja i radionice sa akademskim profesorima, političarima, aktivistima i predstavnicima medija, pružila mladima iz 12 različitih političkih partija i nevladinog sektora priliku da uče o izgradnji mira i političkom djelovanju na lokalnom ali i višim nivoima.

„Po prvi put sam vidio program koji spaja politička znanja i djelovanje sa izgradnjom mira. Mislim da je to nešto novo i da ćemo imati priliku razgovarati o politici na drugačiji način“, kazao je Sarajlija Enes Pašić iz stranke Narod i pravda.

Program je otvoren izlaganjem direktorice projekta PRO-Budućnost Majde Behrem-Stojanov i profesora filozofije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu Pavla Mijovića o izgradnji mira, društvenoj koheziji i ljudskim pravima. Ove teme poslužile su kao pokretač razgovora o tome kako unaprijediti BH društvo.

Profesor Šaćir Filandra sa Fakulteta političkih nauka govorio je o kako medijacijom doći do kompromisa i konsenzusa. „Birajte svoje konflikte; priznajte kada niste u pravu; pustite drugu osobu da govori prva...“, samo su neki od savjeta koje je podijelio. Učesnici su imali priliku naučeno primijeniti u praksi kroz vježbu u kojoj su zajedno morali doći do rješenja simuliranog problema.

Dijeleći iskustvo mlade parlamentarke a potom aktivistice, Maja Gasal-Vražalica je poticala učesnike da razgovaraju o svom angažmanu u politici, o tome šta im je bitno i šta žele promijeniti u svojoj lokalnoj zajednici, te kako komunicirati sa biračima. Kroz simulaciju izborne kampanje mladi su se okušali u odbrani svojih političkih stavova, te predstavljanju programa rada biračima.

Među predavačima na Političkoj akademiji bili su načelnici Žepča i Petrova, Mato Zovko i Ozren Petković, te predsjednik Skupštine Opštine Srebrenica Ćamil Duraković koji su naglasili važnost  saradnje sa opozicijom i drugim političkim predstavnicima, a slično su istakli i Jozo Ćosić, predsjedavajući Skupštine Kantona 10 i Amer Obradović, zastupnik u Federalnom parlamentu, govoreći o novim trendovima u politici.

Kako mediji mogu imati podržavajuću ulogu u radu i djelovanju, ali i štetiti akterima na javnoj sceni, te kako jedna nepromišljena izjava može imati negativan efekat na karijeru govorili su Semina Ajvaz, profesorica na Odsjeku za komunikologiju Univerziteta Džemal Bijedić i Nikola Vučić, novinar televizije N1.

Mlade političke snage Alaudina Boškailo, Aleksandar Goganović, Sandra Janković i Rešid Dževdetbegović su u okviru istoimene sesije dijelili svoja iskustva sa mlađim kolegama, naročito ona vezana za djelovanje kroz projekat PRO-Budućnost.

„Nakon što sam prošla istu obuku koju vi sada prolazite krenuli smo u realizaciju Mirovnog karavana, u okviru kojeg smo posjetili manja mjesta i razgovarali sa mladim ljudima. Iskoristite ovo vrijeme ovdje da napravite dobre stvari, da se uvezujete i da činite promjenu u svojoj lokalnoj zajednici“, savjetovala je Sandra Janković, odbornica SDS-a u Skupštini Opštine Čelinac.

Polaznik prve generacije Političke akademije, Rešid Dževdetbegović je naglasio da mu je od prvog dana cilj bio da taj angažman ne ostane samo na akademiji, već da se mladi okupe i nešto konkretno urade – što se potom i desilo. Sličnog su razmišljanja i učesnici iz nove generacije.

„Ono što je mene motiviralo da se prijavim na političku akademiju je što ne stajemo sa radom kada završimo akademiju, nego tek počinjemo. Sve što se radi sada pratit će neki rad i kasnije, nećemo stati“, kazala je Dragana Muratović, članica SNSD-a iz Mostara.

Posljednji dan Političke akademije bio je posvećen kreiranju akcionih planova kojim učesnici namjeravaju nastaviti djelovanje u pravcu izgradnje mira i vraćanja povjerenja u svojim lokalnim zajednicama. Planove će potom realizovati uz podršku USAID-ovog projekta PRO-Budućnost.

Osim predavanja i radionica, program Političke akademije je uključivao javno govorenje bivših logoraša, te posjetu atrakcijama Konjica poput Titovog bunkera.

„Za cijelu akademiju mogu reći da je prošla jako uspješno, jer smo se kao grupa zbližili, imali priliku da slušamo različite predavače i da zajedno učimo“, kazala je Nikolina Cvijić, članica SPS-a iz Banje Luke.

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.