Puhalo, Šušnjar, Đaković i Buljubašić u "Platformi": Koja je uloga medija u našem društvu?

 PlatformaTV Foto

Aleksandar Hršum urednik je i moderator emisije "Platforma", u kojoj su gostovali: Srđan Puhalo, psiholog iz Banje Luke; Ivan Šušnjar sa hercegovačkog portala Poskok.info; Mato Đaković, novinar Radio Televizije Republike Srpske i Belma Buljubašić, profesorica na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Tema koju su, na sebi svojstven način, obradili gosti "Platforme" je uloga medija u izgradnji povjerenja među narodima u Bosni i Hercegovini, ali i svi ostali fenomeni koji "bole" naše goste i u vezi su sa medijskom sferom naše zemlje.

"Platforma" će biti premijerno emitovana na "Našoj TV", u četvrtak 27. 12. 2018. godine od 21 h, nakon emisije "Dobar, loš, zao", urednika Marija Vrankića.

Za one koji ne pogledaju emisiju na "Našoj TV", integralna verzija "Platforme" biće dostupna u petak, 28. 12. 2018. godine, na Facebook i YouTube kanalima projekta PRO-Budućnost.

"Platforma" je snimljena u produkciji USAID-ovog projekta PRO-Budućnost, koji provodi CRS sa partnerima.

U nastavku je "trailer" emisije: www.youtube.com/watch?v=LCxKtiJsX4Q

crs-LOGOWEB.png

Puhalo, Šušnjar, Đaković i Buljubašić u "Platformi": Koja je uloga medija u našem društvu?

 PlatformaTV Foto

Aleksandar Hršum urednik je i moderator emisije "Platforma", u kojoj su gostovali: Srđan Puhalo, psiholog iz Banje Luke; Ivan Šušnjar sa hercegovačkog portala Poskok.info; Mato Đaković, novinar Radio Televizije Republike Srpske i Belma Buljubašić, profesorica na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Tema koju su, na sebi svojstven način, obradili gosti "Platforme" je uloga medija u izgradnji povjerenja među narodima u Bosni i Hercegovini, ali i svi ostali fenomeni koji "bole" naše goste i u vezi su sa medijskom sferom naše zemlje.

"Platforma" će biti premijerno emitovana na "Našoj TV", u četvrtak 27. 12. 2018. godine od 21 h, nakon emisije "Dobar, loš, zao", urednika Marija Vrankića.

Za one koji ne pogledaju emisiju na "Našoj TV", integralna verzija "Platforme" biće dostupna u petak, 28. 12. 2018. godine, na Facebook i YouTube kanalima projekta PRO-Budućnost.

"Platforma" je snimljena u produkciji USAID-ovog projekta PRO-Budućnost, koji provodi CRS sa partnerima.

U nastavku je "trailer" emisije: www.youtube.com/watch?v=LCxKtiJsX4Q

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.