Ova država nema nikoga osim nas – nemojte da je razočaramo

Slušanje predavanja iz udobnosti svog doma, pauziranje sadržaja i dodatno istraživanje određene teme, razmjena mišljenja sa predavačima i drugim polaznicima – samo su neke od prednosti Male škole za izgradnju mira koje je istakla Selma Hrnčić, nakon što je za samo nekoliko dana završila cijeli kurs.

Selmi je izgradnja mira veoma važna jer želi da živi u zemlji u kojoj nije problem kada se druži sa vršnjacima iz drugog entiteta ili izgovori glasno nešto što se protivi okolini. Smatra da bi to svima trebalo biti važno.

Selma Hrnčić

„Važna je jer su Amina i Ana dva ljudska bića i zaslužuju biti tretirane kao takve, a ne kroz etničku ili vjersku pripadnost. Važna je jer su Banja Luka i Sarajevo moji gradovi i želim da uživam u njima podjednako. Važna je jer crkva, džamija i sinagoga zaslužuju jednako poštovanje“, kaže Selma.

 

Ona želi biti neko ko će graditi mir, a da bi to postigla, shvatila je da mora puno učiti, napredovati i izgrađivati se. Ova škola je, kaže, idealna prilika za to.

„Malu školu za izgradnju mira bih zaista od srca preporučila svima koji žele da uče, rade na sebi, izgrade svoju ličnost u jednom novom i pozitivnom smjeru. Škola je prije svega zanimljiva, a možete je pohađati iz udobnosti svog kreveta, upijajte znanje uz jutarnju kafu, idealno. I vjerujte, ova država nema nikoga osim nas, nemojte da je razočaramo“, poručuje Selma.

Od prvog predavanja je jedva čekala naredni dan kada će početi drugo. Svoje znanje o izgradnji mira je, kaže, znatno unaprijedila, te se nada da će ga prenijeti i na druge ljude oko sebe.

„Ja želim bolju budućnost narednim generacijama, želim im da se druže sa svima, da žive slobodno, bez straha, mržnje i nacionalizma. U istim problemima se nalazimo svi, svih vjera, nacionalnosti. Čovjek ako je gladan, gladan je ma koje vjere bio, ljudi su gladni, bolesni, siromašni u svakom kutku ove države“, kaže ona.

crs-LOGOWEB.png

Ova država nema nikoga osim nas – nemojte da je razočaramo

Slušanje predavanja iz udobnosti svog doma, pauziranje sadržaja i dodatno istraživanje određene teme, razmjena mišljenja sa predavačima i drugim polaznicima – samo su neke od prednosti Male škole za izgradnju mira koje je istakla Selma Hrnčić, nakon što je za samo nekoliko dana završila cijeli kurs.

Selmi je izgradnja mira veoma važna jer želi da živi u zemlji u kojoj nije problem kada se druži sa vršnjacima iz drugog entiteta ili izgovori glasno nešto što se protivi okolini. Smatra da bi to svima trebalo biti važno.

Selma Hrnčić

„Važna je jer su Amina i Ana dva ljudska bića i zaslužuju biti tretirane kao takve, a ne kroz etničku ili vjersku pripadnost. Važna je jer su Banja Luka i Sarajevo moji gradovi i želim da uživam u njima podjednako. Važna je jer crkva, džamija i sinagoga zaslužuju jednako poštovanje“, kaže Selma.

 

Ona želi biti neko ko će graditi mir, a da bi to postigla, shvatila je da mora puno učiti, napredovati i izgrađivati se. Ova škola je, kaže, idealna prilika za to.

„Malu školu za izgradnju mira bih zaista od srca preporučila svima koji žele da uče, rade na sebi, izgrade svoju ličnost u jednom novom i pozitivnom smjeru. Škola je prije svega zanimljiva, a možete je pohađati iz udobnosti svog kreveta, upijajte znanje uz jutarnju kafu, idealno. I vjerujte, ova država nema nikoga osim nas, nemojte da je razočaramo“, poručuje Selma.

Od prvog predavanja je jedva čekala naredni dan kada će početi drugo. Svoje znanje o izgradnji mira je, kaže, znatno unaprijedila, te se nada da će ga prenijeti i na druge ljude oko sebe.

„Ja želim bolju budućnost narednim generacijama, želim im da se druže sa svima, da žive slobodno, bez straha, mržnje i nacionalizma. U istim problemima se nalazimo svi, svih vjera, nacionalnosti. Čovjek ako je gladan, gladan je ma koje vjere bio, ljudi su gladni, bolesni, siromašni u svakom kutku ove države“, kaže ona.

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.