Omladinski aktivisti traže odgovore na stvarne probleme

Gdje su mladi Naslovna fotografija 2

U okviru inicijative „Gdje su mladi?!“ koja se realizira uz podršku USAID-ovog projekta PRO-Budućnost, mladi iz cijele zemlje ove sedmice su posjetili Lopare, Žepče i Bihać. Time su započeli aktivnosti na saradnji i komunikaciji aktivista iz civilnog društva i političkih stranaka kako bi u 2020. godini realne probleme mladih stavili u centar razgovora i pažnje javnosti.

„Bili smo u Loparama, Žepču, Bihaću. S jedne strane imamo priliku da razgovaramo sa gradonačelnikom Šuhretom Fazlićem u Bihaću, a onda u Žepču pričamo sa srednjoškolcima-aktivistima Crvenog križa. Odete u Lopare i tamo vidite da niko ne trpi fraze i duge govore, već ljudi traže konkretne aktivnosti i predlažu šta se može učiniti. Naprimjer, potrebno im je platno za kino-projekcije, i cijela diskusija ode u pravcu kako to nabaviti, riješiti stvar. I to je ono što čini svaku priču na lokalnom nivou drugačijom od onoga što vidimo na TV ekranima kada se spominju velike državne teme“, pojašnjava Emin Malkić, jedan od pokretača inicijative „Gdje su mladi?!“.

Emin, Sandra, Dario, Merisa, Eldin, Lejla, Konstantin, Sara, Nataša i Rade su pokrenuli inicijativu #gdjesumladi sa željom da u diskusiji o problemima mladih pređu preko granica podjela po političkoj, etničkoj, vjerskoj pripadnosti ili mjestu gdje žive.

"Puno je različitih stvari koje se mogu pomaknuti s mjesta, te vjerujem da kroz inicijativu ‘Gdje su mladi?!’ možemo pomjeriti stvari s mjesta, kako u mojim Loparama, tako i u drugim gradovima. Diskusije ove vrste pomažu da precizno odredimo probleme, ali i da zajedno pronađemo način da ih riješimo, potražimo dobre prakse u drugim gradovima te napravimo iskorak", kaže Rade Rakić, jedan od članova inicijative.

Sara Kuko pohađa paralelno Srednju medicinsku školu i Srednju glazbenu školu u Žepču. Dugogodišnji je volonter u Crvenom križu, te aktivista kroz Asocijaciju srednjoškolaca u BiH.

“U razgovoru sa mladim ljudima u Žepču, koji smo organizirali u okviru inicijative 'Gdje su mladi?!', nekako su se odredile i nametnule teme koje oni prepoznaju kao ključne. Tu je nedovoljan broj prilika za uključivanje u sportske aktivnosti, te općenito nedostatak igrališta. Suočavamo se i s manjkom kulturnih događaja. I naravno, tu su i podjele kroz školski sistem, ali i prisutnost vršnjačkog nasilja i maltretiranja na društvenim mrežama. Sada nam je cilj da ovaj dijalog usmjerimo i da prepoznamo korake kako da ova pitanja učinimo temama o kojima će se razgovarati na svim razinama vlasti u 2020. godini“, poručuje Sara.

Dijalog mladih kroz inicijativu „Gdje su mladi?!“ se nastavlja. Pokretači inicijative poručuju da ovakvim aktivnostima mladi konačno dobivaju platformu za razgovor i pokretanje aktivnosti nastalih kao rezultat prepoznatih realnih problema i onoga što je važno za poboljšanje kvalitete života mladog čovjeka u lokalnim zajednicama širom zemlje.

„Rezultat ove tri diskusije u tri grada je već vidljiv. Mladi koji pripadaju različitim političkim strankama vode dijalog potpuno drugačije nego što je to slučaj sa svim onim što čujemo na dnevniku. Bilo je konstruktivno. U Loparama i Žepču razmišljamo o nabavljanju i postavljanju platna za kino projekcije, u saradnji sa lokalnom zajednicom u Loparama želimo organizovati radionice za razvoj ideja i projekata. Pričali smo i o inicijativi za beneficirani prevoz za sve učenike u tom gradu. U Bihaću smo dogovorili pokretanje Dana otvorenih vrata javnih ustanova, kao priliku da se mladi na jedan dan stave u ulogu kadrova u institucijama. Stvari mogu da se pokrenu, dobra volja mladih ljudi pokazuje da nova generacija ne želi samo da priča kako je nešto loše, već nudi i neki svoj plan kako okrenuti stvari u drugom pravcu“, poručuje Nataša Vračarić, moderatorica diskusija i jedna od pokretačica inicijative „Gdje su mladi?!“.

crs-LOGOWEB.png

Omladinski aktivisti traže odgovore na stvarne probleme

Gdje su mladi Naslovna fotografija 2

U okviru inicijative „Gdje su mladi?!“ koja se realizira uz podršku USAID-ovog projekta PRO-Budućnost, mladi iz cijele zemlje ove sedmice su posjetili Lopare, Žepče i Bihać. Time su započeli aktivnosti na saradnji i komunikaciji aktivista iz civilnog društva i političkih stranaka kako bi u 2020. godini realne probleme mladih stavili u centar razgovora i pažnje javnosti.

„Bili smo u Loparama, Žepču, Bihaću. S jedne strane imamo priliku da razgovaramo sa gradonačelnikom Šuhretom Fazlićem u Bihaću, a onda u Žepču pričamo sa srednjoškolcima-aktivistima Crvenog križa. Odete u Lopare i tamo vidite da niko ne trpi fraze i duge govore, već ljudi traže konkretne aktivnosti i predlažu šta se može učiniti. Naprimjer, potrebno im je platno za kino-projekcije, i cijela diskusija ode u pravcu kako to nabaviti, riješiti stvar. I to je ono što čini svaku priču na lokalnom nivou drugačijom od onoga što vidimo na TV ekranima kada se spominju velike državne teme“, pojašnjava Emin Malkić, jedan od pokretača inicijative „Gdje su mladi?!“.

Emin, Sandra, Dario, Merisa, Eldin, Lejla, Konstantin, Sara, Nataša i Rade su pokrenuli inicijativu #gdjesumladi sa željom da u diskusiji o problemima mladih pređu preko granica podjela po političkoj, etničkoj, vjerskoj pripadnosti ili mjestu gdje žive.

"Puno je različitih stvari koje se mogu pomaknuti s mjesta, te vjerujem da kroz inicijativu ‘Gdje su mladi?!’ možemo pomjeriti stvari s mjesta, kako u mojim Loparama, tako i u drugim gradovima. Diskusije ove vrste pomažu da precizno odredimo probleme, ali i da zajedno pronađemo način da ih riješimo, potražimo dobre prakse u drugim gradovima te napravimo iskorak", kaže Rade Rakić, jedan od članova inicijative.

Sara Kuko pohađa paralelno Srednju medicinsku školu i Srednju glazbenu školu u Žepču. Dugogodišnji je volonter u Crvenom križu, te aktivista kroz Asocijaciju srednjoškolaca u BiH.

“U razgovoru sa mladim ljudima u Žepču, koji smo organizirali u okviru inicijative 'Gdje su mladi?!', nekako su se odredile i nametnule teme koje oni prepoznaju kao ključne. Tu je nedovoljan broj prilika za uključivanje u sportske aktivnosti, te općenito nedostatak igrališta. Suočavamo se i s manjkom kulturnih događaja. I naravno, tu su i podjele kroz školski sistem, ali i prisutnost vršnjačkog nasilja i maltretiranja na društvenim mrežama. Sada nam je cilj da ovaj dijalog usmjerimo i da prepoznamo korake kako da ova pitanja učinimo temama o kojima će se razgovarati na svim razinama vlasti u 2020. godini“, poručuje Sara.

Dijalog mladih kroz inicijativu „Gdje su mladi?!“ se nastavlja. Pokretači inicijative poručuju da ovakvim aktivnostima mladi konačno dobivaju platformu za razgovor i pokretanje aktivnosti nastalih kao rezultat prepoznatih realnih problema i onoga što je važno za poboljšanje kvalitete života mladog čovjeka u lokalnim zajednicama širom zemlje.

„Rezultat ove tri diskusije u tri grada je već vidljiv. Mladi koji pripadaju različitim političkim strankama vode dijalog potpuno drugačije nego što je to slučaj sa svim onim što čujemo na dnevniku. Bilo je konstruktivno. U Loparama i Žepču razmišljamo o nabavljanju i postavljanju platna za kino projekcije, u saradnji sa lokalnom zajednicom u Loparama želimo organizovati radionice za razvoj ideja i projekata. Pričali smo i o inicijativi za beneficirani prevoz za sve učenike u tom gradu. U Bihaću smo dogovorili pokretanje Dana otvorenih vrata javnih ustanova, kao priliku da se mladi na jedan dan stave u ulogu kadrova u institucijama. Stvari mogu da se pokrenu, dobra volja mladih ljudi pokazuje da nova generacija ne želi samo da priča kako je nešto loše, već nudi i neki svoj plan kako okrenuti stvari u drugom pravcu“, poručuje Nataša Vračarić, moderatorica diskusija i jedna od pokretačica inicijative „Gdje su mladi?!“.

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.