Obrazovanje za mir: Posjeta sakralnim objektima u Sarajevu

/Sadržaj preuzet sa stranice JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo/

Učenici JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu realizovala je još jednu radionicu u okviru programa Obrazovanje za mir.

Radionica u mjesecu februaru je u cjelosti realizirana uživo. Učenici su dali svoj doprinos u realiziranju radionice aktivnim sudjelovanjem u posjetama sakralnim (vjerskim) objektima.

Učenici IV2a u okviru projekta za mir PRO – Budućnost prošle sedmice posjetili sakralne (vjerske objekte) monoteističkih religija i da su posjete upriličene Aškenaskoj sinagogi, Sabornoj crkvi, Katedrali Srca Isusova i Begovoj džamiji. Cilj ovih posjeta je bio upoznati se sa religijskim vrijednostima četiri monoteističke religije, ljepotama sakralnih objekata, te slušati o dijalogu među religijskim zajednicama i promociji mira u društvu.

crs-LOGOWEB.png

Obrazovanje za mir: Posjeta sakralnim objektima u Sarajevu

/Sadržaj preuzet sa stranice JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo/

Učenici JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu realizovala je još jednu radionicu u okviru programa Obrazovanje za mir.

Radionica u mjesecu februaru je u cjelosti realizirana uživo. Učenici su dali svoj doprinos u realiziranju radionice aktivnim sudjelovanjem u posjetama sakralnim (vjerskim) objektima.

Učenici IV2a u okviru projekta za mir PRO – Budućnost prošle sedmice posjetili sakralne (vjerske objekte) monoteističkih religija i da su posjete upriličene Aškenaskoj sinagogi, Sabornoj crkvi, Katedrali Srca Isusova i Begovoj džamiji. Cilj ovih posjeta je bio upoznati se sa religijskim vrijednostima četiri monoteističke religije, ljepotama sakralnih objekata, te slušati o dijalogu među religijskim zajednicama i promociji mira u društvu.

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.