Nerzuk Ćurak: PRO-Budućnost treba podržati u novoj etapi traganja za mirom

Povodom obilježavanja 10 godina rada USAID-ovog mirovnog projekta PRO-Budućnost u Sarajevu se prošlog mjeseca okupilo više od stotinu mirovnjaka iz cijele Bosne i Hercegovine kako bi proslavili deceniju djelovanja na izgradnji povjerenja među građanima BiH. Tom prilikom okupljenima se obratio i profesor Nerzuk Ćurak, jedan od kreatora Platforme za mir.

„Ključni pojam s kojim vežemo naše višegodišnje djelovanje u području autentične izgradnje mira je vrijednost. Mir jeste vrijednost našeg pomahnitalog svijeta, naša obaveza je da tu vrijednost učinimo najvažnijom i najtrajnijom posljedicom svega što radimo. Mir mora postati ireverzibilan proces koji više niko u ovoj zemlji ne može ugroziti. Mir je put. Put kojim se teže ide, a to znači da će i plodovi našeg mirovnog djelovanja biti slađi“, kazao je profesor Ćurak.

On je dodao da je suviše lako paliti iskre nasilja i trovati zemlju strahom, ali da mirovnjaci kažu NE ideologijama zla i podjela u našoj zajedničkoj Bosni i Hercegovini. Ono što je kroz PRO-Budućnost povelo sve ljude na zajedničku stazu izgradnje mira, istakao je Ćurak, je ideja da sve naše razlike ne smiju i ne mogu biti prepreka razvijanju zajedničkog gledišta.

„I nakon 10 godina vi vidite građane različitih identitetskih pripadnosti kako kreiraju zajedničko gledište. Od usvajanja inkluzivne Platforme za mir, ne samo u lokalnim zajednicama Bosne i Hercegovine kao krucijalnim saveznicima projekta PRO-Budućnost, nego čak i od strane onih političkih struktura koje se cinično odnose prema ljudima mira i nenasilja, pa do nevjerovatnih kreativnih stvaralačkih gesti, umjetnika iz raznih dijelova Bosne i Hercegovine koji su ponudili i udružili svoje individualne moralne mašte u umijeće izgradnje mira“, istakao je Ćurak i dodao:

„A šte tek reći o ljudima koji su pretrpjeli strašne torture tokom rata, koji su se izdigli iznad producirane mržnje i svojim prijateljstvom, jekom svojih različitih imena godinama šalju poruku samo da rata ne bude, da je mir moguć“.

Ćurak je naglasio kako je zahvalan mirovnjakinjama i mirovnjacima koji su sebe ugradili u ovo nevjerovatno decenijsko putovanje stazama koje su spojile na hiljade ljudi, te istakao da je sretan i ponosan što je i sam dio te priče.

„Puno posla je pred ljudima mira. Treba ovu dominantnu svakodnevnu kulturu nasilja transformirati u kulturu mira“, naglasio je Ćurak.

Iako se kroz PRO-Budućnosti uradilo mnogo na izgradnji mira, kako je rekao Ćurak, to mnogo biće malo ako se ova priča ne nastavi na korist svih ljudi, kroz nove ideje i kreacije, sa uvjerenjem da se naša mirovna energija mora kad-tad preliti i na najodgovornije donositelje odluka.

„Jedan veliki poljski pjesnik je rekao: 'Budućnost je tu, samo je treba prepoznati i izdvojiti'. PRO-Budućnost je tu, samo je treba podržati u novoj etapi traganja za mirom. Jer mir je put, pa i za okončanje ove frustrirajuće kulture poricanja kojoj smo izloženi decenijama od strane ljudi koji su izgubili moralni kompas. Samo ću kazati da je bilo dobro i da je dobro ovdje biti“, završio je obraćanje Ćurak.

crs-LOGOWEB.png

Nerzuk Ćurak: PRO-Budućnost treba podržati u novoj etapi traganja za mirom

Povodom obilježavanja 10 godina rada USAID-ovog mirovnog projekta PRO-Budućnost u Sarajevu se prošlog mjeseca okupilo više od stotinu mirovnjaka iz cijele Bosne i Hercegovine kako bi proslavili deceniju djelovanja na izgradnji povjerenja među građanima BiH. Tom prilikom okupljenima se obratio i profesor Nerzuk Ćurak, jedan od kreatora Platforme za mir.

„Ključni pojam s kojim vežemo naše višegodišnje djelovanje u području autentične izgradnje mira je vrijednost. Mir jeste vrijednost našeg pomahnitalog svijeta, naša obaveza je da tu vrijednost učinimo najvažnijom i najtrajnijom posljedicom svega što radimo. Mir mora postati ireverzibilan proces koji više niko u ovoj zemlji ne može ugroziti. Mir je put. Put kojim se teže ide, a to znači da će i plodovi našeg mirovnog djelovanja biti slađi“, kazao je profesor Ćurak.

On je dodao da je suviše lako paliti iskre nasilja i trovati zemlju strahom, ali da mirovnjaci kažu NE ideologijama zla i podjela u našoj zajedničkoj Bosni i Hercegovini. Ono što je kroz PRO-Budućnost povelo sve ljude na zajedničku stazu izgradnje mira, istakao je Ćurak, je ideja da sve naše razlike ne smiju i ne mogu biti prepreka razvijanju zajedničkog gledišta.

„I nakon 10 godina vi vidite građane različitih identitetskih pripadnosti kako kreiraju zajedničko gledište. Od usvajanja inkluzivne Platforme za mir, ne samo u lokalnim zajednicama Bosne i Hercegovine kao krucijalnim saveznicima projekta PRO-Budućnost, nego čak i od strane onih političkih struktura koje se cinično odnose prema ljudima mira i nenasilja, pa do nevjerovatnih kreativnih stvaralačkih gesti, umjetnika iz raznih dijelova Bosne i Hercegovine koji su ponudili i udružili svoje individualne moralne mašte u umijeće izgradnje mira“, istakao je Ćurak i dodao:

„A šte tek reći o ljudima koji su pretrpjeli strašne torture tokom rata, koji su se izdigli iznad producirane mržnje i svojim prijateljstvom, jekom svojih različitih imena godinama šalju poruku samo da rata ne bude, da je mir moguć“.

Ćurak je naglasio kako je zahvalan mirovnjakinjama i mirovnjacima koji su sebe ugradili u ovo nevjerovatno decenijsko putovanje stazama koje su spojile na hiljade ljudi, te istakao da je sretan i ponosan što je i sam dio te priče.

„Puno posla je pred ljudima mira. Treba ovu dominantnu svakodnevnu kulturu nasilja transformirati u kulturu mira“, naglasio je Ćurak.

Iako se kroz PRO-Budućnosti uradilo mnogo na izgradnji mira, kako je rekao Ćurak, to mnogo biće malo ako se ova priča ne nastavi na korist svih ljudi, kroz nove ideje i kreacije, sa uvjerenjem da se naša mirovna energija mora kad-tad preliti i na najodgovornije donositelje odluka.

„Jedan veliki poljski pjesnik je rekao: 'Budućnost je tu, samo je treba prepoznati i izdvojiti'. PRO-Budućnost je tu, samo je treba podržati u novoj etapi traganja za mirom. Jer mir je put, pa i za okončanje ove frustrirajuće kulture poricanja kojoj smo izloženi decenijama od strane ljudi koji su izgubili moralni kompas. Samo ću kazati da je bilo dobro i da je dobro ovdje biti“, završio je obraćanje Ćurak.

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.