Mladi Banjalučani na pozorišnim daskama propituju vlastite stavove

Grupa „NAmladiMA“ koju čine Jelena Stojaković, Vladana Savić, Ema Ćehajić, Anando Čenić i Rajko Marčeta je posljednjih nekoliko mjeseci posvetila pripremi predstave „Država“, koju su premijerno izveli na daskama Podrum scene Banjalučkog studentskog pozorišta.

„Kroz rad na ovoj predstavi zapravo smo se htjeli posvetiti procesu promišljanja vlastitih stavova, te pokazati da zajedničkim radom možeš postići bolje rezultate. U ekipi koja je realizirala predstavu imali smo 15 članova glumačkog ansambla, te smo premijeru izveli uvažavajući ograničenja koja su vezana za mjere zaštite od pandemije virusa Covid-19“, poručila je Vladana Savić, koordinatorica ovog projekta.

"Nakon premijernog izvođenja predstave 'Država' i okruglog stola na temu države i solidarnosti, možemo reći da su reakcije publike i njihovo učešće u diskusiji, iznad svih očekivanja. Još jednom smo pokazali koliko je važno razgovarati, ali i otvoriti neke teme o kojima većina nas nema kome i gdje šta da kaže. Projekat 'Država solidarnosti' je upravo prilika za to, a mi vjerujemo da ćemo i u narednom periodu da se bavimo aktuelnim pitanjima, kako za mlade, tako i za sve generacije na ovim prostorima”, poručila je Jelena Stojaković, članica grupe “NAmladiMA”.

Predstava „Država“ kao i cijeli kreativni proces koji je trajao od juna mjeseca, realiziran je u okviru aktivnosti podržanih od USAID-ovog projekta „PRO-Budućnost“, te je dijelom širih aktivnosti na nivou cijele BiH koji su usmjereni na osnaživanje kreativnih društvenih događaja fokusiranih na dijalog i pomirenje.

„Izuzetno smo zadovoljni reakcijama publike, ali i cijelom pozitivnom energijom koju je ova predstava i cijeli proces stvaranja donio timu i našoj inicijativi „NAmladiMA“. Vjerujem da je premijera predstave samo vrhunac toga i da ćemo svakako nastaviti koristiti naučene lekcije za budući rad“, zaključila je Vladana.

crs-LOGOWEB.png

Mladi Banjalučani na pozorišnim daskama propituju vlastite stavove

Grupa „NAmladiMA“ koju čine Jelena Stojaković, Vladana Savić, Ema Ćehajić, Anando Čenić i Rajko Marčeta je posljednjih nekoliko mjeseci posvetila pripremi predstave „Država“, koju su premijerno izveli na daskama Podrum scene Banjalučkog studentskog pozorišta.

„Kroz rad na ovoj predstavi zapravo smo se htjeli posvetiti procesu promišljanja vlastitih stavova, te pokazati da zajedničkim radom možeš postići bolje rezultate. U ekipi koja je realizirala predstavu imali smo 15 članova glumačkog ansambla, te smo premijeru izveli uvažavajući ograničenja koja su vezana za mjere zaštite od pandemije virusa Covid-19“, poručila je Vladana Savić, koordinatorica ovog projekta.

"Nakon premijernog izvođenja predstave 'Država' i okruglog stola na temu države i solidarnosti, možemo reći da su reakcije publike i njihovo učešće u diskusiji, iznad svih očekivanja. Još jednom smo pokazali koliko je važno razgovarati, ali i otvoriti neke teme o kojima većina nas nema kome i gdje šta da kaže. Projekat 'Država solidarnosti' je upravo prilika za to, a mi vjerujemo da ćemo i u narednom periodu da se bavimo aktuelnim pitanjima, kako za mlade, tako i za sve generacije na ovim prostorima”, poručila je Jelena Stojaković, članica grupe “NAmladiMA”.

Predstava „Država“ kao i cijeli kreativni proces koji je trajao od juna mjeseca, realiziran je u okviru aktivnosti podržanih od USAID-ovog projekta „PRO-Budućnost“, te je dijelom širih aktivnosti na nivou cijele BiH koji su usmjereni na osnaživanje kreativnih društvenih događaja fokusiranih na dijalog i pomirenje.

„Izuzetno smo zadovoljni reakcijama publike, ali i cijelom pozitivnom energijom koju je ova predstava i cijeli proces stvaranja donio timu i našoj inicijativi „NAmladiMA“. Vjerujem da je premijera predstave samo vrhunac toga i da ćemo svakako nastaviti koristiti naučene lekcije za budući rad“, zaključila je Vladana.

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.