Mladi aktivisti poručili svojim vršnjacima da mogu promijeniti svijet

„Mladi su ti koji moraju raditi na svojoj sadašnjosti, da bi mogli imati bolju budućnost”, zaključak je Muhameda Mekića, mladog aktiviste iz Busovače na događaju „Mladi i svijet koji se mijenja“. 

Ovoj online panel diskusiji koju smo organizovali u utorak 18. maja 2021. godine prisustvovalo je više od 100 mladih ljudi, a osim Muhameda svoja iskustva sa njima su dijelili Tatjana Mijanović iz Šamca, Nurdin Begović iz Vareša, Ivan Perić iz Prozor-Rame i Đorđe Bojić iz Kotor Varoši.

Kroz njihovo putovanje od prvih aktivističkih koraka do iskusnih voditelja lokalnih organizacija proveli su nas moderatori Samir Mahmić i reper Frenkie.

Tatjana, Muhamed, Nurdin, Ivan i Đorđe govorili su o zalaganjima i trudu da pomognu svojim lokalnim zajednicama i izgrade bolje mjesto i bolje mogućnosti za sve mlade. U razgovoru su se osvrnuli i na aktualnu temu odlaska mladih iz Bosne i Hercegovine, te šta svaki pojedinac može učiniti da okupi i potakne druge na omladinski aktivizam.

„Promjene ne možemo očekivati preko noći, ali svi trebamo početi od sebe, mi sami trebamo biti promjena i učiniti taj prvi korak i boriti se za bolju i zdraviju budućnost“, kazao je Ivan.

U dinamičnom razgovoru ispreplitali su se stavovi i savjeti koji su potrebni mladim ljudima, ali i svima drugima u izgradnji bolje budućnosti. 

“Moramo iskoristiti sve prilike koje nam se pružaju i sudjelovati na seminarima i radionicama, jer iz njih možemo naučiti mnogo toga što možemo primjeniti u životu, poslu i porodici, a time ćemo razviti poznanstva i komunikaciju s drugima koji žele bolji život” rekla je Tatjana. 

Đorđe je objasnio kako je omladinski aktivizam njemu pomogao da razvije svoju perspektivu, te kako misli da svatko treba izgraditi svoj pogled na situaciju, a ne temeljiti razmišljanja na tuđim stavovima, dok je Nurdin zaključio da je i sama akcija dio uspjeha, te da je neophodna saradnja.

“Da bi ostvarili svoje naume moramo raditi zajedno, biti podrška jedni drugima i biti hrabriji i odvažniji” dodao je.

Učesnici su tijekom događaja slali svoja pitanja i iznosili mišljenja, a prijenos diskusije je vidjelo više od 2.000 ljudi. Interes za događaj imali su i pojedini mediji te su panelisti i predstavnici PRO-Budućnosti bili gosti u jutarnjim programima FACE TV-a i Kantonalne televizije Sarajevo.  

Panelisti su zajedno sa moderatorima definisali nekoliko preporuka o tome šta mladi trebaju da urade kako bi poticali mirovni aktivizam, kao i šta bi društvo i lokalna zajednica trebali uraditi da podrže ovakve aktivnosti. 

Preporuke za mlade:
-da razmišljaju o budućnosti, a ne o prošlosti
-da se ne boje drugih i drugačijih već da ih upoznaju
-da uvažavaju mišljenja drugih
-da budu odvažni i snažni u svojim namjerama
-da kroz aktivizam razvijaju sebe, zajednicu i društvo u cjelini
-da budu otvoreni prema neformalnim edukacijama i seminarima

Preporuke za društvo/lokalnu zajednicu:
-da podstiču i njeguju pluralizam i bogatstvo različitosti
-da budu otvoreni za projekte koji podstiču mir
-da daju podršku mladima u njihovim idejama
-da se poduzmu konkretni zakonski koraci za doprinos pomirenju

crs-LOGOWEB.png

Mladi aktivisti poručili svojim vršnjacima da mogu promijeniti svijet

„Mladi su ti koji moraju raditi na svojoj sadašnjosti, da bi mogli imati bolju budućnost”, zaključak je Muhameda Mekića, mladog aktiviste iz Busovače na događaju „Mladi i svijet koji se mijenja“. 

Ovoj online panel diskusiji koju smo organizovali u utorak 18. maja 2021. godine prisustvovalo je više od 100 mladih ljudi, a osim Muhameda svoja iskustva sa njima su dijelili Tatjana Mijanović iz Šamca, Nurdin Begović iz Vareša, Ivan Perić iz Prozor-Rame i Đorđe Bojić iz Kotor Varoši.

Kroz njihovo putovanje od prvih aktivističkih koraka do iskusnih voditelja lokalnih organizacija proveli su nas moderatori Samir Mahmić i reper Frenkie.

Tatjana, Muhamed, Nurdin, Ivan i Đorđe govorili su o zalaganjima i trudu da pomognu svojim lokalnim zajednicama i izgrade bolje mjesto i bolje mogućnosti za sve mlade. U razgovoru su se osvrnuli i na aktualnu temu odlaska mladih iz Bosne i Hercegovine, te šta svaki pojedinac može učiniti da okupi i potakne druge na omladinski aktivizam.

„Promjene ne možemo očekivati preko noći, ali svi trebamo početi od sebe, mi sami trebamo biti promjena i učiniti taj prvi korak i boriti se za bolju i zdraviju budućnost“, kazao je Ivan.

U dinamičnom razgovoru ispreplitali su se stavovi i savjeti koji su potrebni mladim ljudima, ali i svima drugima u izgradnji bolje budućnosti. 

“Moramo iskoristiti sve prilike koje nam se pružaju i sudjelovati na seminarima i radionicama, jer iz njih možemo naučiti mnogo toga što možemo primjeniti u životu, poslu i porodici, a time ćemo razviti poznanstva i komunikaciju s drugima koji žele bolji život” rekla je Tatjana. 

Đorđe je objasnio kako je omladinski aktivizam njemu pomogao da razvije svoju perspektivu, te kako misli da svatko treba izgraditi svoj pogled na situaciju, a ne temeljiti razmišljanja na tuđim stavovima, dok je Nurdin zaključio da je i sama akcija dio uspjeha, te da je neophodna saradnja.

“Da bi ostvarili svoje naume moramo raditi zajedno, biti podrška jedni drugima i biti hrabriji i odvažniji” dodao je.

Učesnici su tijekom događaja slali svoja pitanja i iznosili mišljenja, a prijenos diskusije je vidjelo više od 2.000 ljudi. Interes za događaj imali su i pojedini mediji te su panelisti i predstavnici PRO-Budućnosti bili gosti u jutarnjim programima FACE TV-a i Kantonalne televizije Sarajevo.  

Panelisti su zajedno sa moderatorima definisali nekoliko preporuka o tome šta mladi trebaju da urade kako bi poticali mirovni aktivizam, kao i šta bi društvo i lokalna zajednica trebali uraditi da podrže ovakve aktivnosti. 

Preporuke za mlade:
-da razmišljaju o budućnosti, a ne o prošlosti
-da se ne boje drugih i drugačijih već da ih upoznaju
-da uvažavaju mišljenja drugih
-da budu odvažni i snažni u svojim namjerama
-da kroz aktivizam razvijaju sebe, zajednicu i društvo u cjelini
-da budu otvoreni prema neformalnim edukacijama i seminarima

Preporuke za društvo/lokalnu zajednicu:
-da podstiču i njeguju pluralizam i bogatstvo različitosti
-da budu otvoreni za projekte koji podstiču mir
-da daju podršku mladima u njihovim idejama
-da se poduzmu konkretni zakonski koraci za doprinos pomirenju

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.