Mirovno obrazovanje i u Zeničko-dobojskom kantonu

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) i USAID-ov projekat PRO-Budućnost koji provodi CRS sa partnerima, potpisali su Memorandum o partnerskoj saradnji sa ciljem da zajedno razvijaju nove i unapređuju postojeće pristupe u oblasti izgradnje trajnog i održivog mira, a u skladu s principima Platforme za mir.

Potpisivanje Memoranduma otvorilo je vrata za provođenje programa mirovnog obrazovanja i u ovom kantonu. Pripreme za provođenje programa uključuju edukaciju nastavnog kadra srednjih škola ZDK za mirovno obrazovanje, kao i podršku stručnim aktivima nastavnika, stručnim saradnicima i menadžmentu škola.

„Planirane aktivnosti su još jedna u nizu aktivnosti Ministarstva i Pedagoškog zavoda Zenica, koje su usmjerene na pružanje što kvalitetnijeg odgovora na izazove s kojima se danas suočava naš obrazovni sistem i društvo u cjelini“, kazali su iz Ministarstva.

Ovo je peto ministarstvo sa kojim je uspostavljena saradnja u okviru USAID-ovog mirovnog projekta PRO-Budućnost koji provodi CRS sa partnerima u više od 70 lokalnih zajednica u BiH. Ranije su memorandum potpisala ministarstva Hercegovačko-neretvanskog, Srednjobosanskog, Unsko-Sanskog i Kantona Sarajevo.

Tokom prošle školske godine mirovno obrazovanje je provedeno u 50 srednjih škola na području ovih kantona, te je više od 400 učenika imalo priliku učiti o kulturi mira, pitanju identiteta, nenasilnoj komunikaciji, transformaciji konflikta, stereotipima i predrasudama. U program je bilo uključeno 90 nastavnika iz 20 bh. gradova i općina.

PRO-Budućnost je USAID-ov projekat izgradnje mira i povjerenja među građanima i građankama svih etničkih i vjerskih grupa u Bosni i Hercegovini. Aktivnosti se provode u preko 70 općina i gradova u BiH, radeći u kontinuitetu sa mladima, NVO, udruženjima žena, vjerskim zajednicama i liderima, političkim liderima, obrazovnim institucijama, medijima i različitim nivoima institucija vlasti koji će zajednički doprinijeti boljem razumijevanju građana i naroda u BiH.

crs-LOGOWEB.png

Mirovno obrazovanje i u Zeničko-dobojskom kantonu

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) i USAID-ov projekat PRO-Budućnost koji provodi CRS sa partnerima, potpisali su Memorandum o partnerskoj saradnji sa ciljem da zajedno razvijaju nove i unapređuju postojeće pristupe u oblasti izgradnje trajnog i održivog mira, a u skladu s principima Platforme za mir.

Potpisivanje Memoranduma otvorilo je vrata za provođenje programa mirovnog obrazovanja i u ovom kantonu. Pripreme za provođenje programa uključuju edukaciju nastavnog kadra srednjih škola ZDK za mirovno obrazovanje, kao i podršku stručnim aktivima nastavnika, stručnim saradnicima i menadžmentu škola.

„Planirane aktivnosti su još jedna u nizu aktivnosti Ministarstva i Pedagoškog zavoda Zenica, koje su usmjerene na pružanje što kvalitetnijeg odgovora na izazove s kojima se danas suočava naš obrazovni sistem i društvo u cjelini“, kazali su iz Ministarstva.

Ovo je peto ministarstvo sa kojim je uspostavljena saradnja u okviru USAID-ovog mirovnog projekta PRO-Budućnost koji provodi CRS sa partnerima u više od 70 lokalnih zajednica u BiH. Ranije su memorandum potpisala ministarstva Hercegovačko-neretvanskog, Srednjobosanskog, Unsko-Sanskog i Kantona Sarajevo.

Tokom prošle školske godine mirovno obrazovanje je provedeno u 50 srednjih škola na području ovih kantona, te je više od 400 učenika imalo priliku učiti o kulturi mira, pitanju identiteta, nenasilnoj komunikaciji, transformaciji konflikta, stereotipima i predrasudama. U program je bilo uključeno 90 nastavnika iz 20 bh. gradova i općina.

PRO-Budućnost je USAID-ov projekat izgradnje mira i povjerenja među građanima i građankama svih etničkih i vjerskih grupa u Bosni i Hercegovini. Aktivnosti se provode u preko 70 općina i gradova u BiH, radeći u kontinuitetu sa mladima, NVO, udruženjima žena, vjerskim zajednicama i liderima, političkim liderima, obrazovnim institucijama, medijima i različitim nivoima institucija vlasti koji će zajednički doprinijeti boljem razumijevanju građana i naroda u BiH.

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.