Mirovno obrazovanje donosi pozitivne promjene djeci

Učešće u USAID-ovom programu Mirovnog obrazovanja koji se provodi kroz projekat PRO-Budućnost pozitivno je utjecalo na povjerenje djece u školu, ljude oko njih, pravdu i prijateljstvo, te povećalo njihovu uključenost u školske aktivnosti i inicijative. To su rezultati analize stavova učenika u 8 osnovnih i 16 srednjih škola Unsko-sanskog kantona (USK) mjereni prije i poslije provođenja Mirovnog obrazovanja u ovom kantonu. 

Rezultati su prezentovani na završnoj radionici za pedagoge sa područja USK, koju je organizovalo Udruženje pedagoga, a poslužit će za planiranje budućih programa koji će biti fokusirani na potrebe učenika, roditelja, nastavnika i pedagoga.

„Ja vam od srca čestitam na ovim rezultatima. Ovo govori u prilog kvalitete vašeg rada i bilo bi dovoljno da ste život jednog djeteta promijenili, a kamoli svih ovih učenika koje ste spasili“, kazala je Šejla Bjelopoljak, predsjednica Udruženja pedagoga.

Rezultati su, između ostalog, pokazali da se povećao broj djece koji sada vjeruju da se problemi u odjeljenju mogu rješavati mirnim putem, da veći broj njih uspijeva naći prijatelje nakon razgovora sa školskim pedagozima i psiholozima, te da djeca sada idu u školu bez straha jer znaju da tamo postoji neko sa kim mogu razgovarati o svemu.

Radionici, koja je bila posvećena pedagoškim strategijama vođenja savjetodavnog razgovora sa djecom i odraslima, je prisustvovalo oko 40 pedagoga i psihologa, te direktor Kantonalnog pedagoškog zavoda i ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK.

„Ova tema je poprilično aktuelna i vi ste jedna od najvažnijih karika u odgojno-obrazovnom sistemu. Vi ste spona između roditelja, učenika i nastavnika. Radite svoj posao sa entuzijazmom, nemojte upasti u kolotečinu. Samo tako i samo zajedno smo puno jači“, kazao je ministar Almin Hopovac.

crs-LOGOWEB.png

Mirovno obrazovanje donosi pozitivne promjene djeci

Učešće u USAID-ovom programu Mirovnog obrazovanja koji se provodi kroz projekat PRO-Budućnost pozitivno je utjecalo na povjerenje djece u školu, ljude oko njih, pravdu i prijateljstvo, te povećalo njihovu uključenost u školske aktivnosti i inicijative. To su rezultati analize stavova učenika u 8 osnovnih i 16 srednjih škola Unsko-sanskog kantona (USK) mjereni prije i poslije provođenja Mirovnog obrazovanja u ovom kantonu. 

Rezultati su prezentovani na završnoj radionici za pedagoge sa područja USK, koju je organizovalo Udruženje pedagoga, a poslužit će za planiranje budućih programa koji će biti fokusirani na potrebe učenika, roditelja, nastavnika i pedagoga.

„Ja vam od srca čestitam na ovim rezultatima. Ovo govori u prilog kvalitete vašeg rada i bilo bi dovoljno da ste život jednog djeteta promijenili, a kamoli svih ovih učenika koje ste spasili“, kazala je Šejla Bjelopoljak, predsjednica Udruženja pedagoga.

Rezultati su, između ostalog, pokazali da se povećao broj djece koji sada vjeruju da se problemi u odjeljenju mogu rješavati mirnim putem, da veći broj njih uspijeva naći prijatelje nakon razgovora sa školskim pedagozima i psiholozima, te da djeca sada idu u školu bez straha jer znaju da tamo postoji neko sa kim mogu razgovarati o svemu.

Radionici, koja je bila posvećena pedagoškim strategijama vođenja savjetodavnog razgovora sa djecom i odraslima, je prisustvovalo oko 40 pedagoga i psihologa, te direktor Kantonalnog pedagoškog zavoda i ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK.

„Ova tema je poprilično aktuelna i vi ste jedna od najvažnijih karika u odgojno-obrazovnom sistemu. Vi ste spona između roditelja, učenika i nastavnika. Radite svoj posao sa entuzijazmom, nemojte upasti u kolotečinu. Samo tako i samo zajedno smo puno jači“, kazao je ministar Almin Hopovac.

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.