Mentalno zdravlje je preduvjet za izgradnju mira i zdrave lokalne zajednice

"Mladi ljudi sve češće posežu za podrškom kako bi se nosili sasvojim emocijama. Adolescencija je vrijeme kada se suočavaju s nizom emocionalnih izazova, od upravljanja stresom i anksioznošću do upravljanja pritiskom vršnjaka i društvenih odnosa. Manjak znanja i vještina za rješavanje ovih izazova, može dovesti do niza negativnih ishoda, uključujući depresiju, anksioznost i društvenu izolaciju. Stoga je od suštinskog značaja da se mladima pruži prilika da uče o emocijama i na taj način izgrade emocionalnu inteligenciju koja im je potrebna da napreduju u današnjem složenom svijetu", kaže Mirjana Gavrić, psihoterapeutkinja u Psihološkom savjetovalištu Domino.

Ona je proteklog vikenda zajedno sa stručnjacima iz PS Domino, te hip hop i grafiti umjetnikom Frenkijem održala radionicu „Nacrtaj svoje emocije“ sa ciljem da pomognu mladima da nauče nešto novo o sebi, svojim emocijama i tome kako se s njima nositi kroz život, te kako da se kreativno izraze kada ih nešto muči.

“Nadam se da ću učešćem u radionici klincima uspjeti prenijeti korisno znanje i vjerujem da će naučiti nešto novo o tome kako umjetnost u život može unijeti boje i biti od pomoći kada se nađemo u tužnim trenucima. Meni su grafiti jedan vid terapije i drago mi je što ih imam u životu. Cilj nam je da i klincima pomognemo da pronađu svoj ispušni ventil“, kazao je Frenkie.

Radionica, kojoj je prisustvovalo 20ak mladih ljudi iz Visokog i okoline, je osmišljena kako bi im pružila priliku da dodatno grade svoju rezilijentnost, da budu agenti promjene u lokalnim zajednicama s ciljem promocije mira i socijalne pravde.

“Još jednom svjedočimo tome da je umjetnost jedan od najboljih medija za izražavanje emocija i jačanje mentalnog blagostanja. Razumijevanje vlastitih i tuđih emocija može pomoći mladim ljudima da razviju empatiju i da se bolje odnose prema drugima –što je preduvjet za izgradnju mira i zdrave lokalne zajednice“, kazala je Diana Riđić, psihoterapeutkinja u Psihološkom savjetovalištu Domino.

Radionica "Nacrtaj svoje emocije" je organizovana uz podršku USAID-a i PRO-Budućnost malih grantova za dijalog u zajednici.

 

crs-LOGOWEB.png

Mentalno zdravlje je preduvjet za izgradnju mira i zdrave lokalne zajednice

"Mladi ljudi sve češće posežu za podrškom kako bi se nosili sasvojim emocijama. Adolescencija je vrijeme kada se suočavaju s nizom emocionalnih izazova, od upravljanja stresom i anksioznošću do upravljanja pritiskom vršnjaka i društvenih odnosa. Manjak znanja i vještina za rješavanje ovih izazova, može dovesti do niza negativnih ishoda, uključujući depresiju, anksioznost i društvenu izolaciju. Stoga je od suštinskog značaja da se mladima pruži prilika da uče o emocijama i na taj način izgrade emocionalnu inteligenciju koja im je potrebna da napreduju u današnjem složenom svijetu", kaže Mirjana Gavrić, psihoterapeutkinja u Psihološkom savjetovalištu Domino.

Ona je proteklog vikenda zajedno sa stručnjacima iz PS Domino, te hip hop i grafiti umjetnikom Frenkijem održala radionicu „Nacrtaj svoje emocije“ sa ciljem da pomognu mladima da nauče nešto novo o sebi, svojim emocijama i tome kako se s njima nositi kroz život, te kako da se kreativno izraze kada ih nešto muči.

“Nadam se da ću učešćem u radionici klincima uspjeti prenijeti korisno znanje i vjerujem da će naučiti nešto novo o tome kako umjetnost u život može unijeti boje i biti od pomoći kada se nađemo u tužnim trenucima. Meni su grafiti jedan vid terapije i drago mi je što ih imam u životu. Cilj nam je da i klincima pomognemo da pronađu svoj ispušni ventil“, kazao je Frenkie.

Radionica, kojoj je prisustvovalo 20ak mladih ljudi iz Visokog i okoline, je osmišljena kako bi im pružila priliku da dodatno grade svoju rezilijentnost, da budu agenti promjene u lokalnim zajednicama s ciljem promocije mira i socijalne pravde.

“Još jednom svjedočimo tome da je umjetnost jedan od najboljih medija za izražavanje emocija i jačanje mentalnog blagostanja. Razumijevanje vlastitih i tuđih emocija može pomoći mladim ljudima da razviju empatiju i da se bolje odnose prema drugima –što je preduvjet za izgradnju mira i zdrave lokalne zajednice“, kazala je Diana Riđić, psihoterapeutkinja u Psihološkom savjetovalištu Domino.

Radionica "Nacrtaj svoje emocije" je organizovana uz podršku USAID-a i PRO-Budućnost malih grantova za dijalog u zajednici.

 

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.