Mame iz Modriče pomjeraju granice: Važno je napraviti iskorak zbog generacije koja dolazi!

U vremenu pandemije COVID-19, potreba za povezivanjem i dijalogom unutar lokalne zajednice je važnija nego ikada. To potvrđuje i priča povezivanja roditelja iz Modriče, koji su izdvojili svoje vrijeme i aktivno se uključili u aktivnosti na provedbi Platforme za mir. Zajedno su posjetili Gradačac, grad sa druge strane međuentitetske linije razgraničenja. O tome koliko roditelji smatraju važnim rad na pomjeranju granica saradnje, upoznavanja i razbijanju predrasuda, kazao nam je više Mustafa Mustajbegović, član Radne grupe Opštine Modriča i partner USAID-ovog projekta PRO-Budućnost.

“Ove sedmice smo posjetili Gradačac, gdje smo s roditeljima iz Modriče, odlučili organizovati razgovore sa lokalnim vjerskim službenicima iz Katoličke crkve, Srpske pravoslavne crkve i Islamske zajednice. Nakon toga, posjetili smo Kulu, gdje smo razgovarali o ključnim temama, porukama i principima Platforme za mir. Izuzetno je važno razgovarati o toj vjekovnoj povezanosti ljudi u Posavini, te potrebi saradnje”, poručio je Mustafa.

Posjete i aktivnosti koje realizira Radna grupa Opštine Modriča na provedbi Platforme za mir organizuju se pod okriljem projekta “Rastimo zajedno”, uz potporu USAID-ovog projekta PRO-Budućnost. Važan naglasak stavlja se na ulogu roditelja.

“Ja jednostavno želim imati komunikaciju sa mnogo ljudi. Smatram to važnim zato što međusobnom komunikacijom možemo ostvariti pozitivan uticaj jedni na druge. U ovom trenutku mnogo je negativnih priča i ponašanja, a ove aktivnosti nude zdravu komunikaciju među ljudima. Mi, mlade majke možemo kreirati apel da se manje odlazi sa ovih prostora. Odlaze mladi ljudi koji su upravo nada za budućnost i mi moramo organizovano raditi da se trend intenzivnog odlaska zaustavi. Jer prostor bez ljudi nikome ne treba”, poručila je Jasmina Sulejmen, učesnica projekta iz modričkog naselja Tarevci.

Tatjana Pisarević, predsjednica udruženja roditelja sa četvero i više djece “Nada 4”, poručuje da je važno da svi roditelji izdvoje dio svog vremena i posvete se izgradnji mira u svojim zajednicama.

“Majka sam petero djece. Imam mnogo obaveza, ali sam i pored toga zainteresovana za ovakve projekte gdje se ljudi sreću, educiraju, druže i razmjenjuju iskustva. Zahvaljujući ovom projektu upoznala sam nove osobe koje će u naše odnose unijeti novo raspoloženje i nove ideje. Posebno sam se radovala druženju i zajedničkom izletu”, poručuje Tatjana.

Melisa Zilić, članica udruženja “4T” iz Modriče prvi put učestvuje u ovakvim aktivnostima, te iako se teško organizovala za dolazak – kaže da se nije pokajala.

“Imam malu bebu, te je bilo kolebanja, kako se organizovati i uključiti. Sada, kada sam imala pozitivno iskustvo, upoznala nove ljude i imala priliku za druženje, radujem se narednim aktivnostima i povezivanjima. Svi smo kroz ovo postali prijatelji”, dodaje Melisa.

“Mi roditelji, bez obzira na obaveze, trebamo se više uključivati u društveni rad. To moramo raditi zbog svoje djece. Ako oni kroz svoje odrastanje vide da smo mi roditelji aktivni u zajednici i naša djeca će to biti u životu”, zaključila je Slađana Kuzmanović, jedna od učesnica.

Radna grupa Opštine Modriča je ranije, u okviru projekta ‘Rastimo zajedno’, pripremila postavljanje kućice i klupe za igru u dvorištu solitera u Modriči.

crs-LOGOWEB.png

Mame iz Modriče pomjeraju granice: Važno je napraviti iskorak zbog generacije koja dolazi!

U vremenu pandemije COVID-19, potreba za povezivanjem i dijalogom unutar lokalne zajednice je važnija nego ikada. To potvrđuje i priča povezivanja roditelja iz Modriče, koji su izdvojili svoje vrijeme i aktivno se uključili u aktivnosti na provedbi Platforme za mir. Zajedno su posjetili Gradačac, grad sa druge strane međuentitetske linije razgraničenja. O tome koliko roditelji smatraju važnim rad na pomjeranju granica saradnje, upoznavanja i razbijanju predrasuda, kazao nam je više Mustafa Mustajbegović, član Radne grupe Opštine Modriča i partner USAID-ovog projekta PRO-Budućnost.

“Ove sedmice smo posjetili Gradačac, gdje smo s roditeljima iz Modriče, odlučili organizovati razgovore sa lokalnim vjerskim službenicima iz Katoličke crkve, Srpske pravoslavne crkve i Islamske zajednice. Nakon toga, posjetili smo Kulu, gdje smo razgovarali o ključnim temama, porukama i principima Platforme za mir. Izuzetno je važno razgovarati o toj vjekovnoj povezanosti ljudi u Posavini, te potrebi saradnje”, poručio je Mustafa.

Posjete i aktivnosti koje realizira Radna grupa Opštine Modriča na provedbi Platforme za mir organizuju se pod okriljem projekta “Rastimo zajedno”, uz potporu USAID-ovog projekta PRO-Budućnost. Važan naglasak stavlja se na ulogu roditelja.

“Ja jednostavno želim imati komunikaciju sa mnogo ljudi. Smatram to važnim zato što međusobnom komunikacijom možemo ostvariti pozitivan uticaj jedni na druge. U ovom trenutku mnogo je negativnih priča i ponašanja, a ove aktivnosti nude zdravu komunikaciju među ljudima. Mi, mlade majke možemo kreirati apel da se manje odlazi sa ovih prostora. Odlaze mladi ljudi koji su upravo nada za budućnost i mi moramo organizovano raditi da se trend intenzivnog odlaska zaustavi. Jer prostor bez ljudi nikome ne treba”, poručila je Jasmina Sulejmen, učesnica projekta iz modričkog naselja Tarevci.

Tatjana Pisarević, predsjednica udruženja roditelja sa četvero i više djece “Nada 4”, poručuje da je važno da svi roditelji izdvoje dio svog vremena i posvete se izgradnji mira u svojim zajednicama.

“Majka sam petero djece. Imam mnogo obaveza, ali sam i pored toga zainteresovana za ovakve projekte gdje se ljudi sreću, educiraju, druže i razmjenjuju iskustva. Zahvaljujući ovom projektu upoznala sam nove osobe koje će u naše odnose unijeti novo raspoloženje i nove ideje. Posebno sam se radovala druženju i zajedničkom izletu”, poručuje Tatjana.

Melisa Zilić, članica udruženja “4T” iz Modriče prvi put učestvuje u ovakvim aktivnostima, te iako se teško organizovala za dolazak – kaže da se nije pokajala.

“Imam malu bebu, te je bilo kolebanja, kako se organizovati i uključiti. Sada, kada sam imala pozitivno iskustvo, upoznala nove ljude i imala priliku za druženje, radujem se narednim aktivnostima i povezivanjima. Svi smo kroz ovo postali prijatelji”, dodaje Melisa.

“Mi roditelji, bez obzira na obaveze, trebamo se više uključivati u društveni rad. To moramo raditi zbog svoje djece. Ako oni kroz svoje odrastanje vide da smo mi roditelji aktivni u zajednici i naša djeca će to biti u životu”, zaključila je Slađana Kuzmanović, jedna od učesnica.

Radna grupa Opštine Modriča je ranije, u okviru projekta ‘Rastimo zajedno’, pripremila postavljanje kućice i klupe za igru u dvorištu solitera u Modriči.

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.