Kuća dobrih tonova: Srebrenica je svijet!

Direktor Ureda za demokratizaciju Misije USAID-a u Bosni i Hercegovini Peter Cronin u pratnji tima USAID-ovog projekta PRO-Budućnost posjetio je danas novootvoreni Multimedijalni centar i biblioteku u Kući dobrih tonova u Srebrenici.

Cronin se upoznao sa radom i rezultatima udruženja kroz koje je od osnivanja prošlo više od 2000 polaznika i realizirano više od 200 koncerata. Tom prilikom je naglasio koliko je USAID-u važno promovisati pozitivne priče iz ovog grada koji je preživio genocid.

“USAID je sretan što ima mogućnost da radi sa Kućom dobrih tonova i podržava mlade ljude u Srebrenici. Ponosni smo da je ovaj centar za mlade istraživače iz Srebrenice i regiona platforma koja povezuje. U periodu globalizacije od ključne je važnosti da im ponudimo pristup obrazovnim sadržajima i prostor gdje će oni imati priliku da se upoznaju sa inovacijama i novim znanjima”, poručio je direktor Ureda za demokratizaciju Misije USAID-a u BiH. 

Uz podršku USAID-ovog mirovnog projekta PRO-Budućnost koji u BiH provodi organizacija Catholic Relief Services (CRS) sa partnerima, Kuća dobrih tonova je osnovala Multimedijalni centar i biblioteku kako bi mladim ljudima u Srebrenici i regionu omogućili pristup obrazovnim sadržajima i prostor gdje će imati priliku da se upoznaju i približe svoje svjetonazore.

Rukovodilac Kuće dobrih tonova Ismar Porić je kazao da iza uspjeha ove organizacije stoje godine rada na izgradnji povjerenja, te njihova otvorenost za sve ljude i njihove ideje. Njihov rad se, kako pojašnjava, zasniva na uvažavanju i stvaranju prilika za mlade.

“Želimo dovesti ovdje mlade ljude, povezati se s cijelim svijetom. U vremenu pandemije COVID-19 razmišljali smo kako stvoriti prostor koji će uvažavati socijalnu distancu i sve izazove novog vremena, a opet otvoriti novim generacijama prozor u svijet. Rezultat toga je ova biblioteka”, kaže Porić.

Svojim radom i zalaganjem Kuća dobrih tonova se trudi da pokaže da u Srebrenici ima života i pozitivnih priča, a njihove aktivnosti i projekti prelaze granice lokalne zajednice i čine ih prepoznatljivim i na globalnom nivou.

“Učinili smo da mladi ljudi u Srebrenici vide da je ovaj grad dio svijeta, da je Srebrenica svijet”, zaključuje Porić.

 

crs-LOGOWEB.png

Kuća dobrih tonova: Srebrenica je svijet!

Direktor Ureda za demokratizaciju Misije USAID-a u Bosni i Hercegovini Peter Cronin u pratnji tima USAID-ovog projekta PRO-Budućnost posjetio je danas novootvoreni Multimedijalni centar i biblioteku u Kući dobrih tonova u Srebrenici.

Cronin se upoznao sa radom i rezultatima udruženja kroz koje je od osnivanja prošlo više od 2000 polaznika i realizirano više od 200 koncerata. Tom prilikom je naglasio koliko je USAID-u važno promovisati pozitivne priče iz ovog grada koji je preživio genocid.

“USAID je sretan što ima mogućnost da radi sa Kućom dobrih tonova i podržava mlade ljude u Srebrenici. Ponosni smo da je ovaj centar za mlade istraživače iz Srebrenice i regiona platforma koja povezuje. U periodu globalizacije od ključne je važnosti da im ponudimo pristup obrazovnim sadržajima i prostor gdje će oni imati priliku da se upoznaju sa inovacijama i novim znanjima”, poručio je direktor Ureda za demokratizaciju Misije USAID-a u BiH. 

Uz podršku USAID-ovog mirovnog projekta PRO-Budućnost koji u BiH provodi organizacija Catholic Relief Services (CRS) sa partnerima, Kuća dobrih tonova je osnovala Multimedijalni centar i biblioteku kako bi mladim ljudima u Srebrenici i regionu omogućili pristup obrazovnim sadržajima i prostor gdje će imati priliku da se upoznaju i približe svoje svjetonazore.

Rukovodilac Kuće dobrih tonova Ismar Porić je kazao da iza uspjeha ove organizacije stoje godine rada na izgradnji povjerenja, te njihova otvorenost za sve ljude i njihove ideje. Njihov rad se, kako pojašnjava, zasniva na uvažavanju i stvaranju prilika za mlade.

“Želimo dovesti ovdje mlade ljude, povezati se s cijelim svijetom. U vremenu pandemije COVID-19 razmišljali smo kako stvoriti prostor koji će uvažavati socijalnu distancu i sve izazove novog vremena, a opet otvoriti novim generacijama prozor u svijet. Rezultat toga je ova biblioteka”, kaže Porić.

Svojim radom i zalaganjem Kuća dobrih tonova se trudi da pokaže da u Srebrenici ima života i pozitivnih priča, a njihove aktivnosti i projekti prelaze granice lokalne zajednice i čine ih prepoznatljivim i na globalnom nivou.

“Učinili smo da mladi ljudi u Srebrenici vide da je ovaj grad dio svijeta, da je Srebrenica svijet”, zaključuje Porić.

 

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.