Kuća dobrih tonova:Niška banja, topla voda” i “Moj dilbere” oduševili nišku publiku

Sinoć je u sali Simfonijskog orkestra u Nišu održan „Koncert prijateljstva“ Kuće dobrih tonova na kojem su nastupila djeca i mladi iz Srebrenice i Prijedora, kao i domaćini iz Muzičke radionice Čarobna nota.

Sve je počelo na „Muzičkom ljetnjom kampu“ u Srebrenici 2018. godine gdje je ostvarena saradnja i prijateljske veze sa vršnjacima i muzičkim radnicima iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske nakon čega je održan koncert u koncertnoj dvorani „Vatroslav Lisinski“ u Zagrebu, a saradnja je nastavljena i do danas.

Izvršni i umjetnički direktor Kuće dobrih tonova Ismar Porić kaže da je ovo najbolji način saradnje uz zajedničke koncerte kao i edukaciju muzičkih i pedagoških radnika kroz programe koji su prisutni.

„Sve je počelo u Srebrenici kada smo 2018. godine okupili više od 150 djece iz Srbije, Hrvatske i BiH. Odmah nakon toga priča se proširili i na Zagreb, a plan je bio da Niš bude naredni, ali je zbog situacije u svijetu i pandemije sve pomjereno“, kaže Porić.

On ističe da je pored muzike cilj da se mladi ljudi i djeca na ovakvim događajima upoznaju, razmijene interese i iskustva, razvijaju socijalne i individualne identitete, uče jedni od drugih i međusobno se upućuju na kreiranje svakodnevnice kroz muziku, umjetnost i kulturu i imaju pristup kvalitetnim edukativnim, kulturnim i zabavnim sadržajima gdje razvijaju osjećaj pripadnosti svijetu univerzalnih ljudskih vrijednosti.

Publika je imala priliku da uživa u nekim od najljepših klasičnih, pop-rok i tradicionalnih pjesmama iz zemalja regiona i svijeta, a najviše su uživali u pjesmama “Niška banja, topla voda” i “Moj dilbere” koje su izvedene dva puta na insistiranje publike i gromoglasne aplauze.

Kroz svoje programe, povezivanje sa institucijama i organizacijama i saradnje, Kuća dobrih tonova iz Srebrenice realizuje aktivnosti kojim želi da postane regionalna platforma za upoznavanje, edukaciju i komunikaciju mladih ljudi u Zapadnom Balkanu i Evropi.

Punih jedanaest godina Kuća dobrih tonova je najbolji primjer kako se muzikom, kulturom i obrazovanjem grade porušeni mostovi, sklapaju nova prijateljstva i stiču neraskidive veze širom Bosne i Hercegovine, regiona, Evrope i svijeta koje samo djeca mogu - iskreno i bez rezerve.

Koncerti u Prijedoru, Bijeljini i Nišu organizovani su uz podršku i saradnju sa USAID-ovim projektom izgradnje mira „PRO-Budućnost“ koji implementira Catholic Relief Services (CRS).

 

crs-LOGOWEB.png

Kuća dobrih tonova:Niška banja, topla voda” i “Moj dilbere” oduševili nišku publiku

Sinoć je u sali Simfonijskog orkestra u Nišu održan „Koncert prijateljstva“ Kuće dobrih tonova na kojem su nastupila djeca i mladi iz Srebrenice i Prijedora, kao i domaćini iz Muzičke radionice Čarobna nota.

Sve je počelo na „Muzičkom ljetnjom kampu“ u Srebrenici 2018. godine gdje je ostvarena saradnja i prijateljske veze sa vršnjacima i muzičkim radnicima iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske nakon čega je održan koncert u koncertnoj dvorani „Vatroslav Lisinski“ u Zagrebu, a saradnja je nastavljena i do danas.

Izvršni i umjetnički direktor Kuće dobrih tonova Ismar Porić kaže da je ovo najbolji način saradnje uz zajedničke koncerte kao i edukaciju muzičkih i pedagoških radnika kroz programe koji su prisutni.

„Sve je počelo u Srebrenici kada smo 2018. godine okupili više od 150 djece iz Srbije, Hrvatske i BiH. Odmah nakon toga priča se proširili i na Zagreb, a plan je bio da Niš bude naredni, ali je zbog situacije u svijetu i pandemije sve pomjereno“, kaže Porić.

On ističe da je pored muzike cilj da se mladi ljudi i djeca na ovakvim događajima upoznaju, razmijene interese i iskustva, razvijaju socijalne i individualne identitete, uče jedni od drugih i međusobno se upućuju na kreiranje svakodnevnice kroz muziku, umjetnost i kulturu i imaju pristup kvalitetnim edukativnim, kulturnim i zabavnim sadržajima gdje razvijaju osjećaj pripadnosti svijetu univerzalnih ljudskih vrijednosti.

Publika je imala priliku da uživa u nekim od najljepših klasičnih, pop-rok i tradicionalnih pjesmama iz zemalja regiona i svijeta, a najviše su uživali u pjesmama “Niška banja, topla voda” i “Moj dilbere” koje su izvedene dva puta na insistiranje publike i gromoglasne aplauze.

Kroz svoje programe, povezivanje sa institucijama i organizacijama i saradnje, Kuća dobrih tonova iz Srebrenice realizuje aktivnosti kojim želi da postane regionalna platforma za upoznavanje, edukaciju i komunikaciju mladih ljudi u Zapadnom Balkanu i Evropi.

Punih jedanaest godina Kuća dobrih tonova je najbolji primjer kako se muzikom, kulturom i obrazovanjem grade porušeni mostovi, sklapaju nova prijateljstva i stiču neraskidive veze širom Bosne i Hercegovine, regiona, Evrope i svijeta koje samo djeca mogu - iskreno i bez rezerve.

Koncerti u Prijedoru, Bijeljini i Nišu organizovani su uz podršku i saradnju sa USAID-ovim projektom izgradnje mira „PRO-Budućnost“ koji implementira Catholic Relief Services (CRS).

 

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.