Kroz objektiv mira – Velija Hasanbegović

U suradnji sa Akademijom likovnih umjetnosti u Sarajevu i profesorom Ivanom Hrkašem održano je predavanje fotografa Velije Hasanbegovića o nastanku izložbe "Lično" i ulozi fotografije u procesima izgradnje mira u okviru USAID-ovog projekta PRO-Budućnost.

Velija Hasanbegović rođen je i odrastao u Višegradu u poznatoj fotografskoj porodici Akšamija, te je imao sreću da prve tajne fotografije u djetinjstvu uči od daidže Alije Akšamije, poznatog bosanskohercegovačkog fotografa, ali i svoje majke, također fotografkinje. Svoj profesionalni put, koji je obilježen tragičnim događajima iz ratom zahvaćenog Višegrada, počinje preseljenjem u Sarajevo, gdje i danas živi i radi.

Bosanskohercegovačka javnost ga najbolje poznaje po ciklusima fotografija kojima je bilježio i nastavlja bilježiti život ljudi koji su preživjeli rat u Bosni i Hercegovini. Autor je izložbe „Lično“, crno-bijelih portreta žrtava rata iz sva tri naroda u Bosni i Hercegovini, koju je već vidjelo više od 10.000 ljudi širom BiH i regije.

"Nisam siguran da su ljudi uopšte svjesni koliko je snažna i bitna poruka koju ovi ljudi šalju, da su svi zajedno tu, da se cijene i poštuju", kazao je Hasanbegović.

Inspiraciju za izložbu Lično Velija je dobio tijekom angažmana u Doboju, gdje je prvi put prisustvovao Javnom govorenju žrtava rata u sklopu USAID-ovog projekta PRO-Budućnost.

Nakon što su saslušali prezentaciju i pogledali izložbu Lično, studenti Akadamije likovnih umjetnosti interesirali su se na koji način je Hasanbegović radio sa logorašima da bi dobio emociju koja je prisutna na fotografijama.

„Bilo mi je najbitnije da mi ljudi vjeruju. Da se svi osjećaju sigurno i da apsolutno budu uključeni u cijeli proces, jer se radi o jako osjetljivoj temi. Bilo mi je bitno da akteri izložbe shvate da se taj materijal neće zloupotrijebiti i da pokažemo kako imamo iskrene namjere“, odgovorio je on.

Učesnici su razgovarali i o tehničkoj strani izvedbe fotografije, kao i motivima za prikazivanje procesa izgradnje mira kroz fotografiju, te reakcijama publike na izložbu "Lično".

"Vidjeli ste poruke koje prate svaku sliku. Kada sam uradio fotografije, osjetio sam da mi nešto fali. Upravo su te poruke o budućnosti bile to nešto – što mi je falilo. Mislim da ko god pogleda izložbu, vidi ove heroje i pročita ove poruke, ako mu ostane bar jedna riječ u sjećanju, ja sam sretan čovjek i mogu reći da je izložba uspjela.“

Projekt PRO-Budućnost nastavlja sa svojim radom i djelovanjem u suradnji sa obrazovnim ustanovama u BiH kroz različite inicijative i projekte.

crs-LOGOWEB.png

Kroz objektiv mira – Velija Hasanbegović

U suradnji sa Akademijom likovnih umjetnosti u Sarajevu i profesorom Ivanom Hrkašem održano je predavanje fotografa Velije Hasanbegovića o nastanku izložbe "Lično" i ulozi fotografije u procesima izgradnje mira u okviru USAID-ovog projekta PRO-Budućnost.

Velija Hasanbegović rođen je i odrastao u Višegradu u poznatoj fotografskoj porodici Akšamija, te je imao sreću da prve tajne fotografije u djetinjstvu uči od daidže Alije Akšamije, poznatog bosanskohercegovačkog fotografa, ali i svoje majke, također fotografkinje. Svoj profesionalni put, koji je obilježen tragičnim događajima iz ratom zahvaćenog Višegrada, počinje preseljenjem u Sarajevo, gdje i danas živi i radi.

Bosanskohercegovačka javnost ga najbolje poznaje po ciklusima fotografija kojima je bilježio i nastavlja bilježiti život ljudi koji su preživjeli rat u Bosni i Hercegovini. Autor je izložbe „Lično“, crno-bijelih portreta žrtava rata iz sva tri naroda u Bosni i Hercegovini, koju je već vidjelo više od 10.000 ljudi širom BiH i regije.

"Nisam siguran da su ljudi uopšte svjesni koliko je snažna i bitna poruka koju ovi ljudi šalju, da su svi zajedno tu, da se cijene i poštuju", kazao je Hasanbegović.

Inspiraciju za izložbu Lično Velija je dobio tijekom angažmana u Doboju, gdje je prvi put prisustvovao Javnom govorenju žrtava rata u sklopu USAID-ovog projekta PRO-Budućnost.

Nakon što su saslušali prezentaciju i pogledali izložbu Lično, studenti Akadamije likovnih umjetnosti interesirali su se na koji način je Hasanbegović radio sa logorašima da bi dobio emociju koja je prisutna na fotografijama.

„Bilo mi je najbitnije da mi ljudi vjeruju. Da se svi osjećaju sigurno i da apsolutno budu uključeni u cijeli proces, jer se radi o jako osjetljivoj temi. Bilo mi je bitno da akteri izložbe shvate da se taj materijal neće zloupotrijebiti i da pokažemo kako imamo iskrene namjere“, odgovorio je on.

Učesnici su razgovarali i o tehničkoj strani izvedbe fotografije, kao i motivima za prikazivanje procesa izgradnje mira kroz fotografiju, te reakcijama publike na izložbu "Lično".

"Vidjeli ste poruke koje prate svaku sliku. Kada sam uradio fotografije, osjetio sam da mi nešto fali. Upravo su te poruke o budućnosti bile to nešto – što mi je falilo. Mislim da ko god pogleda izložbu, vidi ove heroje i pročita ove poruke, ako mu ostane bar jedna riječ u sjećanju, ja sam sretan čovjek i mogu reći da je izložba uspjela.“

Projekt PRO-Budućnost nastavlja sa svojim radom i djelovanjem u suradnji sa obrazovnim ustanovama u BiH kroz različite inicijative i projekte.

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.