Kroz mirovno obrazovanje djeca se upoznaju, uče o empatiji i prevenciji nasilja

“Nosim samo pozitivna iskustva. Djeca uče o drugim kulturama, vjerskim zajednicima, upoznaju se, uče o empatiji, o prevenciji nasilja. Uče da budu ljudi i to je najveće dobro ovog programa”, kaže nam Alma Drljević, pedagog u Srednjoj Mašinsko-saobraćajnoj školi u Mostaru gdje je od početka ove školske godine uveden program "Obrazovanje za mir".

“Nakon prvog polugodišta utisci su sjajni. Djeca su odlično prihvatila program i sa zadovoljstvom očekujemo nastavak”, dodaje Drljević

Mirovno obrazovanje provodi se u saradnji sa resornim ministarstvom obrazovanja i USAID-ovim projektom PRO-Budućnost i to u deset srednjih škola u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, te u više od 50 škola u Srednjobosanskom, Unsko-Sanskom i Sarajevskom kantonu.

U HNK program ima posebnu simboliku. Mnoge škole i danas djeluju kao dvije škole pod jednim krovom, sa dva nastavna plana i programa, dok je većina osnovnih i srednjih škola u Mostaru i fizički odvojena. Djeca kroz obrazovni sistem nemaju kontakt.

“Zbog toga program 'Obrazovanje za mir' ovdje ima posebnu težinu”, slaže se i Dragan Vrdoljak, nastavnik Srednje prometne škole Mostar.

“Radionice su odlično prihvaćene. Razgovarali smo o stereotipima, predrasudama, identitetu. Mislio sam da će mladi ljudi biti pasivni, ali nisu. Aktivno sudjeluju u raspravama i što je najvažnije, grade dijalog, kaže Vrdoljak.

Cilj programa mirovnog obrazovanja je da učenici steknu vještine koje će im omogućiti savladavanje svakodnevnih izazova u komunikaciji i pronalazak svog puta ka učešću u mirovnom aktivizmu, ali i da u konačnici program mirovnog obrazovanja postane dijelom redovnog rada nastavnika i studenata.

Do sada su učenici učili o kulturi mira i promociji važnosti mira, pitanju identiteta koji nas određuje, nenasilnoj komunikaciji, stereotipima i predrasudama. Jedna od radionica trebala bi biti posvećena i transformaciji konflikata ali i živim bibliotekama, javnom govorenju žrtava rata i na kraju, završna radionica "Što smo naučili o miru".

U okviru programa kreiran je i Vodič za mirovno obrazovanje za nastavnice i nastavnike koji nudi planski pristup svim aktivnostima koje će se realizovati tokom ove školske godine kroz radionice i aktivnosti.

U programu “Obrazovanje za mir” uključeno je 20 gradova i općina širom BiH, sa 91 nastavnikom i 420 učenika.

crs-LOGOWEB.png

Kroz mirovno obrazovanje djeca se upoznaju, uče o empatiji i prevenciji nasilja

“Nosim samo pozitivna iskustva. Djeca uče o drugim kulturama, vjerskim zajednicima, upoznaju se, uče o empatiji, o prevenciji nasilja. Uče da budu ljudi i to je najveće dobro ovog programa”, kaže nam Alma Drljević, pedagog u Srednjoj Mašinsko-saobraćajnoj školi u Mostaru gdje je od početka ove školske godine uveden program "Obrazovanje za mir".

“Nakon prvog polugodišta utisci su sjajni. Djeca su odlično prihvatila program i sa zadovoljstvom očekujemo nastavak”, dodaje Drljević

Mirovno obrazovanje provodi se u saradnji sa resornim ministarstvom obrazovanja i USAID-ovim projektom PRO-Budućnost i to u deset srednjih škola u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, te u više od 50 škola u Srednjobosanskom, Unsko-Sanskom i Sarajevskom kantonu.

U HNK program ima posebnu simboliku. Mnoge škole i danas djeluju kao dvije škole pod jednim krovom, sa dva nastavna plana i programa, dok je većina osnovnih i srednjih škola u Mostaru i fizički odvojena. Djeca kroz obrazovni sistem nemaju kontakt.

“Zbog toga program 'Obrazovanje za mir' ovdje ima posebnu težinu”, slaže se i Dragan Vrdoljak, nastavnik Srednje prometne škole Mostar.

“Radionice su odlično prihvaćene. Razgovarali smo o stereotipima, predrasudama, identitetu. Mislio sam da će mladi ljudi biti pasivni, ali nisu. Aktivno sudjeluju u raspravama i što je najvažnije, grade dijalog, kaže Vrdoljak.

Cilj programa mirovnog obrazovanja je da učenici steknu vještine koje će im omogućiti savladavanje svakodnevnih izazova u komunikaciji i pronalazak svog puta ka učešću u mirovnom aktivizmu, ali i da u konačnici program mirovnog obrazovanja postane dijelom redovnog rada nastavnika i studenata.

Do sada su učenici učili o kulturi mira i promociji važnosti mira, pitanju identiteta koji nas određuje, nenasilnoj komunikaciji, stereotipima i predrasudama. Jedna od radionica trebala bi biti posvećena i transformaciji konflikata ali i živim bibliotekama, javnom govorenju žrtava rata i na kraju, završna radionica "Što smo naučili o miru".

U okviru programa kreiran je i Vodič za mirovno obrazovanje za nastavnice i nastavnike koji nudi planski pristup svim aktivnostima koje će se realizovati tokom ove školske godine kroz radionice i aktivnosti.

U programu “Obrazovanje za mir” uključeno je 20 gradova i općina širom BiH, sa 91 nastavnikom i 420 učenika.

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.