Javni poziv: Mali grantovi za Odbore za međureligijsku saradnju

USAID-ov projekat izgradnje mira i povjerenja PRO-Budućnost objavljuje treći javni poziv na koji se mogu prijaviti Odbori za međureligijsku saradnju pri Međureligijskom vijeću BiH (MRV BiH).

Od aplikanata se očekuje da svoje ideje i prijedloge kreiraju u skladu sa Platformom za mir (kliknuti za više informacija), koja je rezultat intenzivnog i dugotrajnog rada projekta PRO-Budućnost u lokalnim zajednicama širom Bosne i Hercegovine.

Rok i način apliciranja 

Javni poziv ostaje otvoren do 31.07.2021., a od aplikanata se traži da dostave prijavu putem online upitnika sa svim traženim obrascima (u nastavku).

Oblasti javnih poziva i obrasci

Projektni prijedlozi moraju se odnositi na izgradnju mira i jačanja povjerenja u BiH. Sredstva, tj. mali grantovi će biti na raspolaganju za oblasti/aktivnosti/inicijative iz međureligijskog dijaloga.

Potrebne dokumente za prijavu možete naći na sljedećim linkovima:

Javni poziv

Obrazac prijave

Obrazac za budžet

crs-LOGOWEB.png

Javni poziv: Mali grantovi za Odbore za međureligijsku saradnju

USAID-ov projekat izgradnje mira i povjerenja PRO-Budućnost objavljuje treći javni poziv na koji se mogu prijaviti Odbori za međureligijsku saradnju pri Međureligijskom vijeću BiH (MRV BiH).

Od aplikanata se očekuje da svoje ideje i prijedloge kreiraju u skladu sa Platformom za mir (kliknuti za više informacija), koja je rezultat intenzivnog i dugotrajnog rada projekta PRO-Budućnost u lokalnim zajednicama širom Bosne i Hercegovine.

Rok i način apliciranja 

Javni poziv ostaje otvoren do 31.07.2021., a od aplikanata se traži da dostave prijavu putem online upitnika sa svim traženim obrascima (u nastavku).

Oblasti javnih poziva i obrasci

Projektni prijedlozi moraju se odnositi na izgradnju mira i jačanja povjerenja u BiH. Sredstva, tj. mali grantovi će biti na raspolaganju za oblasti/aktivnosti/inicijative iz međureligijskog dijaloga.

Potrebne dokumente za prijavu možete naći na sljedećim linkovima:

Javni poziv

Obrazac prijave

Obrazac za budžet

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.