Izložba „Lično“ u okviru Modula memorije Festivala MESS

Licno

U ponedjeljak 7. 5. 2018. godine, od 19 h, u Muzeju savremene umjetnosti Ars Aevi (Skenderija) u Sarajevu, biće postavljena izložba portreta "Lično", nastala u okviru projekta PRO-Budućnost, te će biti upriličeno javno govorenje žrtava rata – heroja mira o stradanjima koja su prošli tokom rata u Bosni i Hercegovini.

Autor izložbe je sarajevski fotograf Velija Hasanbegović, a "Lično" će, u Sarajevu, biti postavljena u okviru Modula memorije Festivala MESS.

"Lično" je izložba 21 portreta u crno-bijeloj tehnici na velikom formatu, koja donosi priču o ljudima koji su bili žrtve rata, a sada su heroji mira. Uz portrete se nalazi i kratka lična poruka svakog od njih. Na javnom govorenju će se prisutnima obratiti Janko Samouković iz Višegrada, Krešo Primorac iz Mostara i Amir Omerspahić iz Sarajeva, koji će svjedočiti o patnjama kroz koje su prošli tokom rata.

Krajem aprila ove godine, predstavnici udruženja žrtava rata iz BiH su, u ime svojih organizacija i 30 javnih govornika projekta PRO-Budućnost, potpisali Platformu za mir, čime su ne samo poslali poruku da su spremni i voljni da zagovaraju za mirovne procese, nego i za poduzimanje konkretnih akcija i djela, koje će doprinijeti izgradnji mirnijeg i boljeg društva.

"Lično" je bila postavljena u Historijskom muzeju BiH, tokom 4. mjeseca 2017. godine, uz izuzetnu posjećenost i medijsku pažnju. Nakon toga, bila je postavljena na Međunarodnom univerzitetu Sarajevo (IUS), zatim u okviru Ljetnog instituta za mir (SIP), održanog u Sarajevu, koji je ugostio učesnike iz preko 20 zemalja svijeta, te u Domu kulture Jajce.

Izložba "Lično" podržana je kroz USAID-ov projekat PRO-Budućnost, koji provodi Catholic Relief Services (CRS) u saradnji sa Caritasom BiH, Institutom za razvoj mladih KULT, Međureligijskim vijećem u BiH (MRV), Forumom građana Tuzla (FGT), Helsinškim parlamentom građana Banjaluka (hCA) i Nansen dijalog centrom Mostar (NDC).

crs-LOGOWEB.png

Izložba „Lično“ u okviru Modula memorije Festivala MESS

Licno

U ponedjeljak 7. 5. 2018. godine, od 19 h, u Muzeju savremene umjetnosti Ars Aevi (Skenderija) u Sarajevu, biće postavljena izložba portreta "Lično", nastala u okviru projekta PRO-Budućnost, te će biti upriličeno javno govorenje žrtava rata – heroja mira o stradanjima koja su prošli tokom rata u Bosni i Hercegovini.

Autor izložbe je sarajevski fotograf Velija Hasanbegović, a "Lično" će, u Sarajevu, biti postavljena u okviru Modula memorije Festivala MESS.

"Lično" je izložba 21 portreta u crno-bijeloj tehnici na velikom formatu, koja donosi priču o ljudima koji su bili žrtve rata, a sada su heroji mira. Uz portrete se nalazi i kratka lična poruka svakog od njih. Na javnom govorenju će se prisutnima obratiti Janko Samouković iz Višegrada, Krešo Primorac iz Mostara i Amir Omerspahić iz Sarajeva, koji će svjedočiti o patnjama kroz koje su prošli tokom rata.

Krajem aprila ove godine, predstavnici udruženja žrtava rata iz BiH su, u ime svojih organizacija i 30 javnih govornika projekta PRO-Budućnost, potpisali Platformu za mir, čime su ne samo poslali poruku da su spremni i voljni da zagovaraju za mirovne procese, nego i za poduzimanje konkretnih akcija i djela, koje će doprinijeti izgradnji mirnijeg i boljeg društva.

"Lično" je bila postavljena u Historijskom muzeju BiH, tokom 4. mjeseca 2017. godine, uz izuzetnu posjećenost i medijsku pažnju. Nakon toga, bila je postavljena na Međunarodnom univerzitetu Sarajevo (IUS), zatim u okviru Ljetnog instituta za mir (SIP), održanog u Sarajevu, koji je ugostio učesnike iz preko 20 zemalja svijeta, te u Domu kulture Jajce.

Izložba "Lično" podržana je kroz USAID-ov projekat PRO-Budućnost, koji provodi Catholic Relief Services (CRS) u saradnji sa Caritasom BiH, Institutom za razvoj mladih KULT, Međureligijskim vijećem u BiH (MRV), Forumom građana Tuzla (FGT), Helsinškim parlamentom građana Banjaluka (hCA) i Nansen dijalog centrom Mostar (NDC).

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.