Izložba „Lično“ u Mostaru: Šampioni mira su nam svima inspiracija

U utorak je u Gradskoj vijećnici u Mostaru otvorena izložba portreta žrtava rata „Lično“ koja je organizovana u okviru USAID-ovog projekta izgradnje mira PRO-Budućnost u saradnji sa gradonačelnikom i predsjednikom Gradskog vijeća.

Izložba je otvorena obraćanjem američkog ambasadora, nj.e. Michaela Murphija, koji je kazao kako su izloženi portreti dokaz da je moguće bol pojedinca pretvoriti u pozitivno djelovanje i promoviranje mira i pomirenja.

„Ove žrtve rata – koje su sada šampioni mira – trebaju nam svima biti inspiracija. Istovremeno, ovi heroji trebaju našu potporu da nastave proces zacjeljivanja. Konkretno, treba im osigurati pristup mjestima stradanja. Preživjele žrtve rata iz Mostara već su se ujedinile i zagovaraju pristup svim tim mjestima radi sjećanja. Njihovi pojedinačni putevi zacjeljivanja vode ka zacjeljenju društva i trebamo ih podržati“, kazao je ambasador.

On se zahvalio gradonačelniku Mariju Kordiću, predsjedniku Gradskog vijeća Salemu Mariću, te vijećnicima što su domaćini događaja i što mu prisustvuju, rekavši da time pokazuju građanima Mostara i cijele zemlje koliko je važno osigurati prostor u kojem istinski možemo učiti iz prošlosti, čuti glas svake strane i shvatiti patnje drugih.

„Ukoliko čelnici ovog grada odluče, Mostar može postati primjer ostatku zemlje kako prevazići prepreke i podjele. Njihova podrška ovoj izložbi dobar je početak. (...) Ovoj zemlji treba više dana poput ovog, više događaja poput ovog i više iskrenog promišljanja o prošlosti kako bi mogla graditi bolju budućnost za sve“, dodao je on.

Gradonačelnik Kordić je kazao da mir nema alternativu, te da to treba biti misao vodilja u izgradnji boljeg Mostara i bolje BiH na zadovoljstvo svih.

„Današnji sudionici izložbe pokazali su kako se može nadvladati prošlost i krenuti prema boljoj budućnosti, te mogu poslužiti svima nama kao uzor, ali i generacijama koje dolaze. Na ovim licima se vidi patnja sa kojom su se suočili, no vidi se i nada u bolje sutra“, kazao je on.

Predsjednik Gradskog vijeća Marić je istakao da je ova izložba veoma značajna za Mostar koji je iz teške prošlosti izrastao u grad pomirenja, te da sudbine protagonista izložbe podsjećaju na besmisao podjela i sukoba i ukazuju na važnost zajedništva.

Na izložbi su se obratili i neki od predstavnika žrtava rata, među njima i Emir Hajdarović koji je iskoristio ovu prilika da podsjeti da su bivšim logorašima iz Mostara uskraćena prava da posjete mjesta u kojima su stradali, te kako se nada da će se to promijeniti, a da je ovo prvi korak ka tome.

„Bez raščišćavanja prošlosti budućnost nam nije svijetla“, dodao je on.

Direktorica projekta PRO-Budućnost, Majda Behrem-Stojanov, je istakla da je važna i velika poruka javnosti to što su pripadnici populacije koja je najteže prošla u ratu napravili pomak naprijed u dijalogu, te da su problemi žrtava rata na svim stranama isti, zbog čega je važno da zajednički rade na ostvarivanju svojih prava.

Ona je još naglasila da joj je čast što se izložba dešava prvi put u Mostaru, u Vijećnici i za vijećnike.

„Svaka od ovih činjenica – i izbor mjesta i publika i činjenica da su suorganizatori gradonačelnik i predsjednik Vijeća, svjedoče o značaju izložbe za Mostar i njenoj osnovnoj poruci - da bez razumijevanja prošlosti, teško možemo graditi zdravu budućnost“, zaključila je ona. 

 

 

 

 

 

 

 

crs-LOGOWEB.png

Izložba „Lično“ u Mostaru: Šampioni mira su nam svima inspiracija

U utorak je u Gradskoj vijećnici u Mostaru otvorena izložba portreta žrtava rata „Lično“ koja je organizovana u okviru USAID-ovog projekta izgradnje mira PRO-Budućnost u saradnji sa gradonačelnikom i predsjednikom Gradskog vijeća.

Izložba je otvorena obraćanjem američkog ambasadora, nj.e. Michaela Murphija, koji je kazao kako su izloženi portreti dokaz da je moguće bol pojedinca pretvoriti u pozitivno djelovanje i promoviranje mira i pomirenja.

„Ove žrtve rata – koje su sada šampioni mira – trebaju nam svima biti inspiracija. Istovremeno, ovi heroji trebaju našu potporu da nastave proces zacjeljivanja. Konkretno, treba im osigurati pristup mjestima stradanja. Preživjele žrtve rata iz Mostara već su se ujedinile i zagovaraju pristup svim tim mjestima radi sjećanja. Njihovi pojedinačni putevi zacjeljivanja vode ka zacjeljenju društva i trebamo ih podržati“, kazao je ambasador.

On se zahvalio gradonačelniku Mariju Kordiću, predsjedniku Gradskog vijeća Salemu Mariću, te vijećnicima što su domaćini događaja i što mu prisustvuju, rekavši da time pokazuju građanima Mostara i cijele zemlje koliko je važno osigurati prostor u kojem istinski možemo učiti iz prošlosti, čuti glas svake strane i shvatiti patnje drugih.

„Ukoliko čelnici ovog grada odluče, Mostar može postati primjer ostatku zemlje kako prevazići prepreke i podjele. Njihova podrška ovoj izložbi dobar je početak. (...) Ovoj zemlji treba više dana poput ovog, više događaja poput ovog i više iskrenog promišljanja o prošlosti kako bi mogla graditi bolju budućnost za sve“, dodao je on.

Gradonačelnik Kordić je kazao da mir nema alternativu, te da to treba biti misao vodilja u izgradnji boljeg Mostara i bolje BiH na zadovoljstvo svih.

„Današnji sudionici izložbe pokazali su kako se može nadvladati prošlost i krenuti prema boljoj budućnosti, te mogu poslužiti svima nama kao uzor, ali i generacijama koje dolaze. Na ovim licima se vidi patnja sa kojom su se suočili, no vidi se i nada u bolje sutra“, kazao je on.

Predsjednik Gradskog vijeća Marić je istakao da je ova izložba veoma značajna za Mostar koji je iz teške prošlosti izrastao u grad pomirenja, te da sudbine protagonista izložbe podsjećaju na besmisao podjela i sukoba i ukazuju na važnost zajedništva.

Na izložbi su se obratili i neki od predstavnika žrtava rata, među njima i Emir Hajdarović koji je iskoristio ovu prilika da podsjeti da su bivšim logorašima iz Mostara uskraćena prava da posjete mjesta u kojima su stradali, te kako se nada da će se to promijeniti, a da je ovo prvi korak ka tome.

„Bez raščišćavanja prošlosti budućnost nam nije svijetla“, dodao je on.

Direktorica projekta PRO-Budućnost, Majda Behrem-Stojanov, je istakla da je važna i velika poruka javnosti to što su pripadnici populacije koja je najteže prošla u ratu napravili pomak naprijed u dijalogu, te da su problemi žrtava rata na svim stranama isti, zbog čega je važno da zajednički rade na ostvarivanju svojih prava.

Ona je još naglasila da joj je čast što se izložba dešava prvi put u Mostaru, u Vijećnici i za vijećnike.

„Svaka od ovih činjenica – i izbor mjesta i publika i činjenica da su suorganizatori gradonačelnik i predsjednik Vijeća, svjedoče o značaju izložbe za Mostar i njenoj osnovnoj poruci - da bez razumijevanja prošlosti, teško možemo graditi zdravu budućnost“, zaključila je ona. 

 

 

 

 

 

 

 

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.