Građani su sretni kada dobiju priliku da sarađuju

 

Direktorica USAID-ovog mirovnog projekta PRO-Budućnost gostovala je u emisiji „Zajedno u duhu“ na Hrvatskoj radio televiziji (HRT) te govorila o suživotu, solidarnosti i procesima izgradnje mira u Bosni i Hercegovini i regionu.

„Građani su sretni kada dobiju priliku da sarađuju. To je nama vijekovima blisko, mi smo živjeli oduvijek jedni sa drugima. Nažalost te prilike se još uvijek kreiraju samo kroz ove i slične projekte. Ali generalno gledajući građani to žele, traže, oni osjećaju da je njihov kapacitet i potencijal mnogo veći kad su zajedno“, kazala je Behrem Stojanov.

Govoreći o samoj svrsi postojanja projekta izgradnje mira toliko godina nakon okončanja sukoba u BiH, direktorica PRO-Budućnosti je rekla da je odnos povjerenja među ljudima narušen, te da smo još uvijek daleko od toga da se suočimo sa prošlošću i pronađemo način da kulturu dijaloga stavimo na nivo na kajem bi trebala biti u civilizovanom društvu.

„Mi zapravo prošlost nismo pospremili na pravi način“, pojasnila je Behrem Stojanov, te dodala da nada ipak postoji:

„Na svakom planu se može nešto napraviti ako imamo prave ljude za stolom gdje se donose odluke. Nama valja živjeti jedni s drugima i u tome je naše najveće blago i ka tome se trebamo okrenuti, u tome je budućnost“.

Projekat PRO-Budućnost radi sa svim građanima i ključnim akterima u svim društveno političkim sferama bosanskohercegovačkog društva. Ne postoji samo jedna stvar koja je ključna u stvaranju mira i povjerenja, već je mnogo faktora koji igraju važnu ulogu u tom procesu.

„Ono što mi kroz projekat pokušavamo da približimo svima, da shvatimo da različite perspektive, različite narative, različite priče koje se vežu za devedesete godine, treba da razumijemo. Prije razumijevanja da damo priliku nekome da nam ih ispriča, da smo u stanju da slušamo. I onda kad dođemo do momenta da smo u stanju da razumijemo, tu se otvara prostor za izgradnju tog narušenog povjerenja, za kulturu dijaloga i onda za razmišljanje o pravom putu ka budućnosti“, kazala je Behrem Stojanov.

crs-LOGOWEB.png

Građani su sretni kada dobiju priliku da sarađuju

 

Direktorica USAID-ovog mirovnog projekta PRO-Budućnost gostovala je u emisiji „Zajedno u duhu“ na Hrvatskoj radio televiziji (HRT) te govorila o suživotu, solidarnosti i procesima izgradnje mira u Bosni i Hercegovini i regionu.

„Građani su sretni kada dobiju priliku da sarađuju. To je nama vijekovima blisko, mi smo živjeli oduvijek jedni sa drugima. Nažalost te prilike se još uvijek kreiraju samo kroz ove i slične projekte. Ali generalno gledajući građani to žele, traže, oni osjećaju da je njihov kapacitet i potencijal mnogo veći kad su zajedno“, kazala je Behrem Stojanov.

Govoreći o samoj svrsi postojanja projekta izgradnje mira toliko godina nakon okončanja sukoba u BiH, direktorica PRO-Budućnosti je rekla da je odnos povjerenja među ljudima narušen, te da smo još uvijek daleko od toga da se suočimo sa prošlošću i pronađemo način da kulturu dijaloga stavimo na nivo na kajem bi trebala biti u civilizovanom društvu.

„Mi zapravo prošlost nismo pospremili na pravi način“, pojasnila je Behrem Stojanov, te dodala da nada ipak postoji:

„Na svakom planu se može nešto napraviti ako imamo prave ljude za stolom gdje se donose odluke. Nama valja živjeti jedni s drugima i u tome je naše najveće blago i ka tome se trebamo okrenuti, u tome je budućnost“.

Projekat PRO-Budućnost radi sa svim građanima i ključnim akterima u svim društveno političkim sferama bosanskohercegovačkog društva. Ne postoji samo jedna stvar koja je ključna u stvaranju mira i povjerenja, već je mnogo faktora koji igraju važnu ulogu u tom procesu.

„Ono što mi kroz projekat pokušavamo da približimo svima, da shvatimo da različite perspektive, različite narative, različite priče koje se vežu za devedesete godine, treba da razumijemo. Prije razumijevanja da damo priliku nekome da nam ih ispriča, da smo u stanju da slušamo. I onda kad dođemo do momenta da smo u stanju da razumijemo, tu se otvara prostor za izgradnju tog narušenog povjerenja, za kulturu dijaloga i onda za razmišljanje o pravom putu ka budućnosti“, kazala je Behrem Stojanov.

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.