Drugi javni poziv za udruženja žrtava rata i međureligijski dijalog

EMINA Prolocal poziv
PRO-Budućnost objavljuje drugi javni poziv na koji se mogu prijaviti: udruženja žrtava rata, crkve i vjerske zajednice kao i nevladine organizacije usmjerene ka promovisanju međureligijskog dijaloga i odbori za međureligijsku saradnju/suradnju.

Od aplikanata se očekuje da svoje ideje i prijedloge kreiraju u skladu sa Platformom za mir (kliknuti za više informacija), koja je rezultat intenzivnog i dugotrajnog rada projekta PRO-Budućnost u lokalnim zajednicama širom Bosne i Hercegovine.

Rok i način apliciranja 
Od aplikanata se traži da do 20. 04. 2020. godine, do 15:00 sati, dostave prijavu putem online upitnika sa svim traženim obrascima (u nastavku). 

Oblasti javnih poziva i obrasci
Projektni prijedlozi moraju se odnositi na izgradnju mira i jačanja povjerenja u BiH. Sredstva, tj. mali grantovi će biti na raspolaganju za oblasti/aktivnosti/inicijative iz nastavka.
Klikom na dokumente pored oblasti otvara se online upitnik i set dokumenata za aplikaciju:

Mali grantovi za podršku udruženjima žrtava rata
Online upitnik: Prijava.
Linkovi: JAVNI POZIV i OBRAZAC za projektni prijedlog.

Mali grantovi za međureligijski dijalog
Online upitnik: Prijava
Mali grantovi za Odbore za međureligijsku saradnju/suradnju
Online upitnik: Prijava
 
Obrazac budžeta isti je za sve oblasti i dostupan je na OVOM linku.

Nakon žalbenog perioda, odobrena su još tri projektna prijedloga. FINALNE REZULTATE možete naći na slijedećem linku.
Bespovratna sredstva za inicijative koje doprinose procesu pomirenja i izgradnje povjerenja u BiH, zagovaraju za mir i kolektivnu viziju za stabilnu budućnost i povezuju lokalne zajednice, osigurana su, u kontinuitetu, kroz USAID-ov projekat PRO-Budućnost, putem javnih poziva za male grantove.
 
USAID-ov projekat PRO-Budućnost provodi Catholic Relief Services (CRS) u saradnji s Caritasom BiH, Institutom za razvoj mladih KULT, Forumom građana Tuzla (FGT), Helsinškim parlamentom građana Banjaluka (hCA) i Međureligijskim vijećem u BiH (MRV BiH).

 

crs-LOGOWEB.png

Drugi javni poziv za udruženja žrtava rata i međureligijski dijalog

EMINA Prolocal poziv
PRO-Budućnost objavljuje drugi javni poziv na koji se mogu prijaviti: udruženja žrtava rata, crkve i vjerske zajednice kao i nevladine organizacije usmjerene ka promovisanju međureligijskog dijaloga i odbori za međureligijsku saradnju/suradnju.

Od aplikanata se očekuje da svoje ideje i prijedloge kreiraju u skladu sa Platformom za mir (kliknuti za više informacija), koja je rezultat intenzivnog i dugotrajnog rada projekta PRO-Budućnost u lokalnim zajednicama širom Bosne i Hercegovine.

Rok i način apliciranja 
Od aplikanata se traži da do 20. 04. 2020. godine, do 15:00 sati, dostave prijavu putem online upitnika sa svim traženim obrascima (u nastavku). 

Oblasti javnih poziva i obrasci
Projektni prijedlozi moraju se odnositi na izgradnju mira i jačanja povjerenja u BiH. Sredstva, tj. mali grantovi će biti na raspolaganju za oblasti/aktivnosti/inicijative iz nastavka.
Klikom na dokumente pored oblasti otvara se online upitnik i set dokumenata za aplikaciju:

Mali grantovi za podršku udruženjima žrtava rata
Online upitnik: Prijava.
Linkovi: JAVNI POZIV i OBRAZAC za projektni prijedlog.

Mali grantovi za međureligijski dijalog
Online upitnik: Prijava
Mali grantovi za Odbore za međureligijsku saradnju/suradnju
Online upitnik: Prijava
 
Obrazac budžeta isti je za sve oblasti i dostupan je na OVOM linku.

Nakon žalbenog perioda, odobrena su još tri projektna prijedloga. FINALNE REZULTATE možete naći na slijedećem linku.
Bespovratna sredstva za inicijative koje doprinose procesu pomirenja i izgradnje povjerenja u BiH, zagovaraju za mir i kolektivnu viziju za stabilnu budućnost i povezuju lokalne zajednice, osigurana su, u kontinuitetu, kroz USAID-ov projekat PRO-Budućnost, putem javnih poziva za male grantove.
 
USAID-ov projekat PRO-Budućnost provodi Catholic Relief Services (CRS) u saradnji s Caritasom BiH, Institutom za razvoj mladih KULT, Forumom građana Tuzla (FGT), Helsinškim parlamentom građana Banjaluka (hCA) i Međureligijskim vijećem u BiH (MRV BiH).

 

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.