Chubb: Vrijeme je za retoriku koja poziva na zajedništvo

Courtney Chubb, direktorica Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) u BiH, posjetila je Srebrenicu i susrela se sa mnogobrojnim partnerima sa kojima USAID kontinuirano radi na podršci razvoju ovog grada.

Direktorica Chubb je zajedno sa načelnikom Mladenom Grujičićem i njegovim zamjenikom Hamdijom Fejzićem, obišla i jezgro grada u kojem je u okviru projekta PRO-Budućnost instalirana nova led rasvjeta kako bi se poboljšao kvalitet života u ovom gradu. Rasvjeta je instalirana kroz program obnove objekata za zajedničko dobro svih građana, kojima je cilj jačanje odnosa USAID-a sa lokalnim vlastima kroz sufinansiranje malih projekata koji će doprinijeti izgradnji trajnog mira.

„Ovakve vrste projekata pomažu obnavljanju društvenog i kulturnog života u Srebrenici, koji je osnova za dalji razvoj“, kazala je Chubb.

Nova rasvjeta u Srebrenici obasjava put do svih važnih ustanova, institucija kulture i organizacija u gradu, koja su tradicionalna mjesta okupljanja svih građana, te će služiti za organizovanje budućih mirovnih aktivnosti u ovom gradu.

„Ovdje se susreću ljudi različitih etničkih skupina i razmjenjuju svoje ideje i probleme i vrlo je bitno da na takvom prostoru imamo uslove koji će omogućiti sigurnost, bezbjednost, ali i vratiti vjeru da možemo ići naprijed zajednički“, kazao je načelnik Grujičić.

Direktorica USAID-a je naglasila da su jako važni i vrijedni napori koje vodeći ljudi u Srebrenici, kao i lokalne nevladine organizacije i građani ulažu u zajednički put ka boljoj budućnosti, te je sretna što imaju zajedničku platformu za to – projekat PRO-Budućnost.

„Vrijeme je da se promijeni retorika – iz one koja poziva na podjele u onu koja će ih pozvati na zajedništvo, koja će mladima obećati neku bolju budućnost“, dodala je Chubb.

Projekat izgradnje mira PRO-Budućnost, koji djeluje u više od 70 lokalnih zajednica, okuplja građane i sve predstavnike društvenog života, te u kontinuitetu radi sa mladima, NVO, vjerskim zajednicama, političkim liderima, medijima i različitim nivoima institucija vlasti, kako bi zajednički doprinijeli boljem razumijevanju građana i naroda BiH.

crs-LOGOWEB.png

Chubb: Vrijeme je za retoriku koja poziva na zajedništvo

Courtney Chubb, direktorica Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) u BiH, posjetila je Srebrenicu i susrela se sa mnogobrojnim partnerima sa kojima USAID kontinuirano radi na podršci razvoju ovog grada.

Direktorica Chubb je zajedno sa načelnikom Mladenom Grujičićem i njegovim zamjenikom Hamdijom Fejzićem, obišla i jezgro grada u kojem je u okviru projekta PRO-Budućnost instalirana nova led rasvjeta kako bi se poboljšao kvalitet života u ovom gradu. Rasvjeta je instalirana kroz program obnove objekata za zajedničko dobro svih građana, kojima je cilj jačanje odnosa USAID-a sa lokalnim vlastima kroz sufinansiranje malih projekata koji će doprinijeti izgradnji trajnog mira.

„Ovakve vrste projekata pomažu obnavljanju društvenog i kulturnog života u Srebrenici, koji je osnova za dalji razvoj“, kazala je Chubb.

Nova rasvjeta u Srebrenici obasjava put do svih važnih ustanova, institucija kulture i organizacija u gradu, koja su tradicionalna mjesta okupljanja svih građana, te će služiti za organizovanje budućih mirovnih aktivnosti u ovom gradu.

„Ovdje se susreću ljudi različitih etničkih skupina i razmjenjuju svoje ideje i probleme i vrlo je bitno da na takvom prostoru imamo uslove koji će omogućiti sigurnost, bezbjednost, ali i vratiti vjeru da možemo ići naprijed zajednički“, kazao je načelnik Grujičić.

Direktorica USAID-a je naglasila da su jako važni i vrijedni napori koje vodeći ljudi u Srebrenici, kao i lokalne nevladine organizacije i građani ulažu u zajednički put ka boljoj budućnosti, te je sretna što imaju zajedničku platformu za to – projekat PRO-Budućnost.

„Vrijeme je da se promijeni retorika – iz one koja poziva na podjele u onu koja će ih pozvati na zajedništvo, koja će mladima obećati neku bolju budućnost“, dodala je Chubb.

Projekat izgradnje mira PRO-Budućnost, koji djeluje u više od 70 lokalnih zajednica, okuplja građane i sve predstavnike društvenog života, te u kontinuitetu radi sa mladima, NVO, vjerskim zajednicama, političkim liderima, medijima i različitim nivoima institucija vlasti, kako bi zajednički doprinijeli boljem razumijevanju građana i naroda BiH.

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.