I narod Bosanskog Petrovca dao glas za mir: Opštinsko vijeće usvojilo Platformu za mir

BP1

Opštinsko vijeće Bosanski Petrovac je usvojilo Platformu za mir, čime su se priključili i drugim lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini, dajući svoj glas za mir i za provođenje konkretnih aktivnosti koje će doprinijeti uspostavljanju i jačanju povjerenja među svim narodima i građanima, te putu ka konačnom i istinskom pomirenju u našoj zemlji.

Mladi aktivista projekta PRO-Budućnost i vijećnik u OV Bosanski Petrovac, Adnan Družić, prezentovao je vijećnicima osnovne postulate projekta i platforme, te mogućnosti koje PRO-Budućnost nudi u smislu malih grantova i ostalih inicijativa koje pomažu lokalne aktiviste i organizacije u njihovim mirotvornim nastojanjima.

Do danas je ukupno 17 lokalnih parlamenata usvojilo Platformu za mir, uz sve ostale institucije i organizacije na svim nivoima, koje su to učinile u prethodnom periodu.

crs-LOGOWEB.png

I narod Bosanskog Petrovca dao glas za mir: Opštinsko vijeće usvojilo Platformu za mir

BP1

Opštinsko vijeće Bosanski Petrovac je usvojilo Platformu za mir, čime su se priključili i drugim lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini, dajući svoj glas za mir i za provođenje konkretnih aktivnosti koje će doprinijeti uspostavljanju i jačanju povjerenja među svim narodima i građanima, te putu ka konačnom i istinskom pomirenju u našoj zemlji.

Mladi aktivista projekta PRO-Budućnost i vijećnik u OV Bosanski Petrovac, Adnan Družić, prezentovao je vijećnicima osnovne postulate projekta i platforme, te mogućnosti koje PRO-Budućnost nudi u smislu malih grantova i ostalih inicijativa koje pomažu lokalne aktiviste i organizacije u njihovim mirotvornim nastojanjima.

Do danas je ukupno 17 lokalnih parlamenata usvojilo Platformu za mir, uz sve ostale institucije i organizacije na svim nivoima, koje su to učinile u prethodnom periodu.

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.