Adna Brkanović: Izgradnja mira je temelj svakog zdravog društva

Iako Mala škola za izgradnju mira traje do sredine maja, pojedini polaznici su bili nestrpljivi pa su je završili u samo nekoliko dana. Među njima je i Adna Brkanović iz Sarajeva koja je za Malu školu čula od kolegice sa fakulteta, a kada se prijavila i počela slušati predavanja, jednostavno nije mogla prestati.

  Adna Brkanović

 „Mnogo je zanimljiv kurs i imate želju da nastavite, da još više istražujete i čujete iduću cjelinu koja ide. Iako imam mnogo seminarskih, eseja itd, posvetila sam se ovom kursu na 2-3 dana jer mi se mnogo svidio prvenstveno radi sadržaja. Nešto je što nas sve zanima, sigurno, i na čemu većina želi da radi. Izgradnja mira je važna jer je on temelj svakog  zdravog društva“, kaže Adna i dodaje da se danas malo fokusa stavlja na mir i to kako ga uspostaviti i održati.

Za nju je edukacija o izgradnji mira veoma važna jer smatra da mladi sada imaju priliku da se više čuje njihov glas i mišljenje, te da i sami pokušaju popraviti neke stvari u društvu.

„Voljela bih da se što više mladih prijavi i vjerujem da će jedva čekati da saslušaju sve predavače kao što sam ja. Idealna je prilika sada, radi situacije u kakvoj jesmo, prvenstveno da skrenemo misli i počnemo čitati i razmišljati o nečemu bitnijem i pozitivnijem“, dodaje Adna.

Nastava u okviru Online Male škole za izgradnju mira počela je 30. marta a prijave su još uvijek otvorene, te svi još uvijek imaju priliku da se priključe ovoj online edukaciji o procesima izgradnje mira. Prikladna je za sve generacije, a sastoji se od osam tematskih cjelina podijeljenih u kratka video predavanja kojima se može pristupiti u svako vrijeme i sa bilo kojeg uređaja.

Po završetku škole polaznici pišu završni esej, a najbolja tri osvajaju tablet. Za vrijeme pandemije virusa Covid-19 ostanite kući, budite odgovorni, te naučite nešto novo. Prijava je moguća preko opcije "REGISTRACIJA" na sljedećem linku: http://sspb.probuducnost.ba/

crs-LOGOWEB.png

Adna Brkanović: Izgradnja mira je temelj svakog zdravog društva

Iako Mala škola za izgradnju mira traje do sredine maja, pojedini polaznici su bili nestrpljivi pa su je završili u samo nekoliko dana. Među njima je i Adna Brkanović iz Sarajeva koja je za Malu školu čula od kolegice sa fakulteta, a kada se prijavila i počela slušati predavanja, jednostavno nije mogla prestati.

  Adna Brkanović

 „Mnogo je zanimljiv kurs i imate želju da nastavite, da još više istražujete i čujete iduću cjelinu koja ide. Iako imam mnogo seminarskih, eseja itd, posvetila sam se ovom kursu na 2-3 dana jer mi se mnogo svidio prvenstveno radi sadržaja. Nešto je što nas sve zanima, sigurno, i na čemu većina želi da radi. Izgradnja mira je važna jer je on temelj svakog  zdravog društva“, kaže Adna i dodaje da se danas malo fokusa stavlja na mir i to kako ga uspostaviti i održati.

Za nju je edukacija o izgradnji mira veoma važna jer smatra da mladi sada imaju priliku da se više čuje njihov glas i mišljenje, te da i sami pokušaju popraviti neke stvari u društvu.

„Voljela bih da se što više mladih prijavi i vjerujem da će jedva čekati da saslušaju sve predavače kao što sam ja. Idealna je prilika sada, radi situacije u kakvoj jesmo, prvenstveno da skrenemo misli i počnemo čitati i razmišljati o nečemu bitnijem i pozitivnijem“, dodaje Adna.

Nastava u okviru Online Male škole za izgradnju mira počela je 30. marta a prijave su još uvijek otvorene, te svi još uvijek imaju priliku da se priključe ovoj online edukaciji o procesima izgradnje mira. Prikladna je za sve generacije, a sastoji se od osam tematskih cjelina podijeljenih u kratka video predavanja kojima se može pristupiti u svako vrijeme i sa bilo kojeg uređaja.

Po završetku škole polaznici pišu završni esej, a najbolja tri osvajaju tablet. Za vrijeme pandemije virusa Covid-19 ostanite kući, budite odgovorni, te naučite nešto novo. Prijava je moguća preko opcije "REGISTRACIJA" na sljedećem linku: http://sspb.probuducnost.ba/

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.