Kalendar događanja

Studeni 2023
Ponedjeljak
Utorak
Srijeda
Četvrtak
Petak
Subota
Nedjelja
Listopad
Listopad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
27
28
29
30
Prosinac
Prosinac
Prosinac
Prikaži događanja iz svih kategorija


crs-LOGOWEB.png

Kalendar događanja

Studeni 2023
Ponedjeljak
Utorak
Srijeda
Četvrtak
Petak
Subota
Nedjelja
Listopad
Listopad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
27
28
29
30
Prosinac
Prosinac
Prosinac
Prikaži događanja iz svih kategorija


Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.