crs-LOGOWEB.png

Poziv: Prijavite se na mirovni kamp za mlade "Mirovnjaci za budućnost 2019."

Kamp Mladi Mirovnjaci 2019

Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj, u okviru USAID-ovog projekta PRO-Budućnost, organizira mirovni kamp za mlade "Mirovnjaci za budućnost 2019." u Bijelim vodama kod Goražda, od 19. do 25. 8. 2019. godine.

O mirovnom kampu za mlade

Mirovni kamp za mlade je sedmodnevni program neformalnog obrazovanja o komunikaciji, važnim značajkama izgradnje mira, transformaciji konflikta i suočavanja sa prošlošću. Prvi dio kampa za mlade će biti usmjeren na sticanje znanja o komunikaciji, procesima u oblasti izgradnje mira, dok drugi dio ima za cilj potaknuti mlade lidere na aktivno sudjelovanje u procesima izgradnje održivog mira u Bosni i Hercegovini.

Voditelji radionica na kampu će biti univerzitetski profesori/ice, praktičari/ke, mirovni aktivisti i aktivistkinje, te predstavnici crkava i vjerskih zajednica.

Kome je namijenjen mirovni kamp za mlade?

Na konkurs se mogu prijaviti mladi u dobi 18 - 25 godina, koji dolaze iz lokalnih zajednica u kojima djeluje projekat PRO-budućnost (lista zajednica dostupna na linku: https://probuducnost.ba/o-pro-buducnosti), a koji žele učiti o konceptu izgradnje mira, promovisati mir i raditi na transformaciji sukoba kroz aktivnosti i projekte koji uključuju angažman mladih.

Kako i do kada aplicirati?

Poziv je otvoren do 12. 8. 2019. godine, do 16:00 sati.

Zainteresirane molimo da na e-mail adrese: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. pošalju ispunjen prijavni obrazac dostupan na linku: http://probuducnost.ba/CRS_PRO-Buducnost_Prijava-Kamp-Form.pdf (right click, save link as...) i kratko motivaciono pismo, ne duže od jedne stranice. U motivacionom pismu potrebno je da obrazložite zbog čega želite da učestvujete u mirovnom kampu za mlade, te na koji način usvojena znanja i vještine planirate koristiti u svojoj lokalnoj zajednici i/ili organizaciji u kojoj ste aktivni. Mladi koji su prethodno učestvovali u inicijativama i/ili projektima koji su doprinosili izgradnji mira - ne nužno samo u projektu PRO-Budućnost - će imati prednost prilikom procesa selekcije.

Rokovi i troškovi

Nepotpune prijave (bez dostavljenog prijavnog obrasca i motivacionog pisma) neće biti razmatrane. Odabranim učesnicima i učesnicama ćemo najkasnije do 15. 8. 2019. godine poslati detaljan program rada i potrebne logističke informacije. Sve troškove za učešće u mirovnom kampu za mlade (radni materijali, smještaj, ishrana, putni troškovi) snose organizatori.

Sretno!

PRO-Budućnost i Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj

--

PRO-Budućnost je projekat Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), koji implementira američka humanitarna i razvojna agencija Catholic Relief Services (CRS) u saradnji sa Forumom građana Tuzle, Centrom za razvoj mladih KULT, Nansen dijalog centrom Mostar, Caritasom Bosne i Hercegovine i Helsinškim parlamentom građana Banja Luka.

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

partneri footer1

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.