I ovo je BiH: U ratu držali jedan drugog na nišanu, a danas zajedno piju kafu

I ovo je BiH

Iako je rat u BiH rastavio brojne prijatelje, ponegdje i cijele porodice, više od 20 godina nakon završetka rata situacija se pomalo mijenja i ljudi u zonama gdje se nekada ratovalo danas ponovo postaju prijatelji.

Sjajna priča tako je stigla ovih dana iz Mostara, gdje je Mreža za izgradnju mira – PRO-Budućnost uspjela snimiti priču trojice građana Mostara koji su tokom rata bili na suprotstavljenim stranama, a danas uživaju u zajedničkom druženju.

Janko, Zdenko i Amir, držali su jedan drugog na nišanu. Onda su bili zarobljeni, izgubljeni, izgubili su najdraže, najbliže i najmilije. Mrzili su. Drugog i drugačijeg. Danas, 20 godina poslije, oni su prijatelji i ambasadori mira. Svoju energiju utrošenu na mržnju usmjerili su na iskrenost i ljubav”, stoji u opisu videa koji je osvojio cijelu BiH.

Ova trojica prijatelja objašnjavaju zašto je nepotrebno da postoji mržnja na ovim prostorima, te kako smo mi svi prijatelji. To najbolje pojašnjava Amir Omerspahić, bivši logoraš, koji kaže kako je ponosan što ima prijatelje u cijeloj BiH, koje ne gleda da li su hrvatske, bošnjačke ili srpske nacionalnosti.

Ne želim mrziti zbog sebe, zbog svog mira. Mislim da mržnja ne dozvoljava nama da budemo sretni”, potvrdio je i njegov prijatelj, također bivši logoraš, Janko Samouković.

Slično mišljenje ima i njihov treći prijatelj Zdenko Šuković, bivši logoraš koji kaže kako jedva čeka susreta s Amirom i Jankom. A kako ti susreti izgledaju pogledajte u nastavku.

Preuzeto sa: http://www.radiosarajevo.ba/metromahala/teme/i-ovo-je-bih-u-ratu-drzali-jedan-drugog-na-nisanu-a-danas-zajedno-piju-kafu/260301

crs-LOGOWEB.png

I ovo je BiH: U ratu držali jedan drugog na nišanu, a danas zajedno piju kafu

I ovo je BiH

Iako je rat u BiH rastavio brojne prijatelje, ponegdje i cijele porodice, više od 20 godina nakon završetka rata situacija se pomalo mijenja i ljudi u zonama gdje se nekada ratovalo danas ponovo postaju prijatelji.

Sjajna priča tako je stigla ovih dana iz Mostara, gdje je Mreža za izgradnju mira – PRO-Budućnost uspjela snimiti priču trojice građana Mostara koji su tokom rata bili na suprotstavljenim stranama, a danas uživaju u zajedničkom druženju.

Janko, Zdenko i Amir, držali su jedan drugog na nišanu. Onda su bili zarobljeni, izgubljeni, izgubili su najdraže, najbliže i najmilije. Mrzili su. Drugog i drugačijeg. Danas, 20 godina poslije, oni su prijatelji i ambasadori mira. Svoju energiju utrošenu na mržnju usmjerili su na iskrenost i ljubav”, stoji u opisu videa koji je osvojio cijelu BiH.

Ova trojica prijatelja objašnjavaju zašto je nepotrebno da postoji mržnja na ovim prostorima, te kako smo mi svi prijatelji. To najbolje pojašnjava Amir Omerspahić, bivši logoraš, koji kaže kako je ponosan što ima prijatelje u cijeloj BiH, koje ne gleda da li su hrvatske, bošnjačke ili srpske nacionalnosti.

Ne želim mrziti zbog sebe, zbog svog mira. Mislim da mržnja ne dozvoljava nama da budemo sretni”, potvrdio je i njegov prijatelj, također bivši logoraš, Janko Samouković.

Slično mišljenje ima i njihov treći prijatelj Zdenko Šuković, bivši logoraš koji kaže kako jedva čeka susreta s Amirom i Jankom. A kako ti susreti izgledaju pogledajte u nastavku.

Preuzeto sa: http://www.radiosarajevo.ba/metromahala/teme/i-ovo-je-bih-u-ratu-drzali-jedan-drugog-na-nisanu-a-danas-zajedno-piju-kafu/260301

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

Loga

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.